arrow_drop_down_circle

දහම් කරුණු

දේශනා වල සුලභව යෙදෙන දහම් කරුණු පහත දැක්වේ. අවශ්‍ය කරුණ එබීමෙන් ඊට අදාළ දේශනා සොයා ගන්න.

නිවන් මග (2305)ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් (1695)භාවනාව (1386)ලෝක විග්‍රහය (968)පටිච්චසමුප්පාදය (935)දාන කථා (929)අභිධර්මය (688)අකුසල් (610)විපාක (572)නිවනට අදාල කරුනු (562)සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම (550)ත්‍රිවිධ රත්නය (541)විශ්ව සම්භවය (535)නිවන් මගේ ගැටලු (507)සතර මාර්ග ඵල (506)ත්‍රිලක්‍ෂණය (491)උපමාවක් (475)පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් (469)පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් (461)සූත්‍ර විග්‍රහ (456)නිවන (419)චිත්තය (411)සෝවාන් ඵලය (401)දස පුණ්‍ය ක්‍රියා (360)කර්මස්ථාන (302)අනිච්ච (284)ගාථා විග්‍රහ (283)බුද්ධ විෂය (282)පූජා (268)පිං (267)ලෞකික රාමුව (265)චතුරාර්ය සත්‍යය (263)විඤ්ඤාණ (258)පංචස්කන්ධය (241)ශිල්ප ශාස්ත්‍ර (239)හේතු පල (235)ධ්‍යාන (232)ශීලය (229)මෛත්‍රී (217)දිව්‍ය ලෝක (216)කර්ම විෂය (198)සතර සතිපට්ඨානය (198)විදර්ශනාව (197)සංඛාර (188)අවිද්‍යාව (186)දස සංයෝජන ධර්ම (185)දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය (184)සිත (181)කර්ම ශක්තිය (171)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය (170)නිරුක්ති (169)ඕරම්භාගීය සංයෝජන (166)සෝතාපන්න වීම (160)ධර්මය රත්නය (155)කර්ම විපාක තීරණය වීම (153)අනාපාන සති භාවනාව (148)ධර්ම (147)රූපස්කන්දය (144)සීලය (142)මරණය (139)ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් (138)නාම රූප (134)චාරිත්‍ර (132)ලෝභ (127)විනය (126)ඉන්ද්‍රිය භාවනාව (121)නොපෙනෙන පාප (115)මෙත් සිත (113)ජාති (112)සෝතාපන්න වන ආකාරය (112)භව (112)රාග සිත (111)සක්කාය දිට්ඨිය (108)රූප (103)කර්මස්තාන විග්‍රහ (101)පිං අනුමෝදනය (99)ආස්වාදයෝ භයානකයි (99)ඛයට්ටේන අනිච්චා (95)සුවිසි පට්ඨානය (95)ආර්යත්වය (91)සුගතිගාමී වීම (90)සලායතන (84)ශික්ෂා පද (83)සමාධි (82)අසුභ (82)අස්සාස (80)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බැලීම (79)ඥාන (77)බුද්ධ පූජා (77)අරිය කාන්ත සීලය (77)හේතු ඵල (76)බලාපොරොත්තු (76)චිත්ත විදි (75)භූතයන් (75)පෙර කළ කර්ම (74)වේදනා (69)පංච ඉන්ද්‍රිය (68)පෙරේතයන් (66)පංච නීවරණ (65)සප්ත බොජ්ඣංග ධර්ම (64)සංඝ රත්නය (63)කර්මය (62)උප්පත්ති (62)භාෂා (62)සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය (61)බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ (60)අනත්ථ (60)භාවනා ගැටලු (60)භවංග සිත (59)චිත්ත (59)කායානුපස්‌සනාව (59)විදර්ශනා කිරීම (59)රූප,වේදනා,සංඥා,සංඛාර,විඤ්ඤාණ,ස්කන්ධ (59)චෛතසික (59)අත්හැරී නොඇලී මිදියෑම (57)සම්මා දිට්ඨි (57)අට්ඨීයති හරායති ඡිගුච්ඡති (56)උපමා කථාවක් (56)මහා මංගල සූත්‍රය (55)දාන (55)අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා (55)පිරිත් ඇසීම (54)ලෝකොත්තර ගමන් මග (53)කුසලය (52)සතර ආහාර (52)පිරිත් සජ්ජායනා කිරීම (52)ධම්‌මානුපස්‌සනාව (51)උපාදානය (51)දහම් සාකච්ඡා කිරීම (50)චිත්ත ප්‍රසාදය ඇතිවිම (50)ඵස්ස (50)අත්දැකීමක් (50)දුක්ඛ (49)අසාරත්වය දැකීම (47)පුනරුප්පත්තිය (47)ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව (46)අධයාපනය (45)බුදුගුණ කථා (45)ආර්ය මෛත්‍රි භාවනාව (45)රාග සිත (45)ඡන්දරාගය දුරු කිරීම (45)සතර සතිපට්ඨානය (44)ඉන්ද්‍රිය නානත්වය (44)දස අනුස්සති (43)කාම රාගය (43)සාංඝික දාන (43)ආයතන හය (42)චුති පටිසන්ධි (42)ආර්ය විනයේ කමා කරගැනීම (42)ධාතු අවස්ථාව (42)පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, ධාතු (42)අවිද්‍යා නිගමන (42)කර්ම කරන ක්‍රම (42)ලෝක ස්වාභාවය (41)තෘෂ්ණාව (41)හේතුවට ලැබෙන ඵල (41)ගති (41)දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය (40)අප්පමාදෝ අමත පදං (40)චිත්‌තානුපස්‌සනාව (40)ඕරා වළල්ළ (40)හේතු ඵල (40)චරිතයට අනුකූල කර්මස්ථාන (39)නාම ගෝත්‍ර (39)පාරමිතා (38)තෙරුවන් සමවත (38)ධර්මාවබෝධය ලැබීම (38)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ අවබෝධය (37)හරයක් නැති බව වැටහීම (37)බ්‍රහ්ම අත්බව (36)චතුරාර්ය සත්‍ය දැකීම (36)චන්ද රාගයෙන් බැදීම (35)පෙර සිදුවීමක් (35)කුසලය (35)යථාර්තය දැකීම (35)සතර ආකාර දැකීම (35)දුක ගොඩ නැගීම (35)ආලෝක සංඥාව (34)පටිච්ච පමුප්පාද චක්‍රය (34)ලෝභ ද්වේෂ මෝහ ක්‍රියා (34)රාග ද්වේෂ මෝහ එකතු වීම (34)කර්මස්ථාන වඩන ආකාරය (34)වේදනානුපස්සනාව (34)ක්‍රම රටාව (34)සුද්ධාෂ්ඨක (34)චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මයේ ස්වබාවය (34)අත් බව (33)කර්මජ කය (33)ධ්‍යාන සමාපත්ති (33)බෝධිය (33)හේතුවට අනුව ඵලය වේ (33)සෝවාන් ඵල ලාභියා (32)ආත්ම දෘෂ්ඨිය (32)පංච කාමය (32)කල්ල සුක්ඛං - කල්ල සුක්ඛ විපාකං (32)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැඩීම (31)බෝධිපූජා (31)යෝනිසෝ මනසිකාරය (31)දුක්ඛං භයට්ඨේන (31)චිත්තජ රුප (31)ඇස ඇවිල ගත්තේය (30)දහම් ඇස පහළවීම (30)දානමය පින (30)සතර සතිපට්ඨානය වැඩීම (30)පටිභාන කවි (30)චන්දරාග නිරෝධය (30)ආර්ය ගති ලක්ෂණය (30)තිලෝකුට්ට සුතය (29)ප්‍රවෘත්ති පටිච්චසමුප්පාදය (29)ඛේනට්ඨේන අනිච්ඡා (29)අනන්තර පච්චය (29)කර්ම විපාකය (29)පුන්‍යානුමෝදනා කර පිංදිම (29)අවංකයි, පිරිසිදුයි, පිවිතුරුයි, පබසරයි (29)හේතු නිරෝධයෙන් ඵල නිරෝධය (29)කළ්‍යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය (29)මම මගේ කියා ගැනීම (29)කාම ආස්‍රව (29)පංචකාම ආස්වදයට මුල්වීම (29)වස්තු රූපය (28)කබලිංකාර ආහාර (28)ප්‍රයෝග සම්පත්තිය (28)නිරුක්ති පිළිබඳ (28)අනාගාමි (28)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බලා අසාර බව දැනීම (28)මරණානුස්සතිය (28)බොජ්ඣංග ධර්ම වඩන අයුරු (28)චුල්ලහස්තිපදොපම සූත්‍රය (28)රාගක්ෂය ද්වේෂක්ෂය මෝහක්ෂය වේනම් (28)ප්‍රිය මනාප ආස්වාද (28)දස අකුසලය (27)මම මගේ දෘෂ්ටිය (27)අනන්තර සමනන්තර ප්‍රත්‍ය (27)රාග ද්වේෂ මෝහ කටයුතු අතහැරීම (27)අනත්ථං අසාරකට්ඨෙනංති (27)තන්හාව (27)චිත්ත ප්‍රසාදය (27)විවිධාකාර චාරිත්‍ර (27)මස් මාංස (26)සමාජ සම්මත (26)පිළිකුල් භාවනාව (26)මනෝ සංඛාර (26)පටිසංධිය (26)දේව ධර්මය (26)සිල්වත (26)මහා ආර්යා (26)ද්වේෂ සිත (26)පුඥ්ඥාභිසංඛාර (26)විවිධාකාර පෙලීම් ඇතිවීම (26)ත්‍රිජ කාය (25)ඇස කන නාසය දිව කය මන (25)මරණ (25)දේව සංඛාර (25)ගුප්ත ශාස්ත්‍ර (25)ආදීනව දැක අතහැරීම (25)අවිද්‍යා තෘෂ්ණා හේතුවෙන් මම ගොඩනැගීම (25)චිත්තක්ෂණ 17 (25)ධර්මයට සූත්‍රයට විනයට බහා බැලිම (25)ප්‍රවෘත්ති විපාක (25)සඟ ගුණ (25)මානසිකත්වය (25)නිවන් මග කෙටියෙන් (24)කර්ම විපාකය පලදීම (24)අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ ක්‍රියා (24)විඤ්ඤාණය (24)සතර සතිපට්ඨානයේ සිත පිහිටීම (24)චිත්ත ප්‍රසාදයෙන් කටයුතු කිරීම (24)රාගක්ෂයෝ ද්වේෂක්ෂයෝ මෝහක්ෂයෝ නිබ්බානං (24)යම්පිච්ඡං න ලබති තම්පි දුක්ඛං (24)පස්සද්ධිය (24)සිතුවිලි ක්‍රියා වදන් කිරීම (24)අකම්ප්‍ය මානසිකත්වය (24)කාලය (24)නිවන් මාර්ගය වැසිම (24)දානය (24)ගති ලක්ෂණය අනුව (24)බ්‍රහ්ම කල්පික මනුශ්‍යයා (24)මුලාවක ජීවත් වීම (23)අනිච්ඡ, දුක්ඛ, අනත්ථ, අසුභ (23)කැඩෙන, බිදෙන, විනාශවන.... (23)හිංගි හිංසා කිරීම (23)දූෂ්‍ය මානසිකත්වය (23)හේතු පල ක්‍රියා දාමය (23)ගති ලක්ෂණ (23)පෘතග්ජන මානසිකත්වය (23)නිවන් සුවය (23)අනිච්චං ඛයට්ටේන (23)තිරිසන් සංඛාර (23)ගන්දබ්බ අවස්ථාව (23)රහතන් වහන්සේගේ ස්වාභාවය (23)නිවන් දකින මග ක්‍රියාත්මක කිරීම (22)ඥාන සම්පයුත්ත වීම (22)ගන්ධබ්බයා (22)දම් ගුන ගාථාව (22)ප්‍රඥා චක්ෂුසය (22)ධර්මතාවය (22)අදහස තුලින් අවබෝධය (22)රූප, ශබ්ද, ගන්ද, රස, පහස, ධර්ම (22)ලෝක පාලන ක්‍රමය (22)අසහනකාරි මානසිකත්වය (22)කසින භාවනාව (22)කාය සංඛාර (22)ආනාපානසති භාවනාව (22)අවිද්‍යාවේ නිගමන (22)සත්ව හිංසාව (22)ඝටීකාර අනිගාමී උත්තමයා (22)මනා සිහියෙන් සිටීම (22)දෘෂ්ඨිගත වීම (22)විඤ්ඤාණ ආහාර (21)කර්මජ රූප (21)සසර ගමන (21)උප්පාද වයට්ඨේන අනිච්ඡා (21)ඡන්දරාගය (21)පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මතාවය දැකීම (21)අවිද්‍යා සහගත හටගැනීම (21)අනිච්ච් දුක්ක අනත්ථ (21)දස අකුසලයෙන් වෙන්වීම (21)පරමස්සාස (21)යෝ පටිච්චසමුප්පාදං පස්සති සෝ ධම්මං පස්සති (21)ස්කන්ධ පංචකය (21)ඥාන ගෝචර (21)චක්ඛුංච පටිචිච රූපේච උප්පජිජති චක්ඛු විඤ්ඤාණං (21)සම්ඵස්සජා වේදනා (21)ඉධප්පච්චයතා පටිච්ච සමුප්පාදය (21)ධර්මාවබෝධය ලැබුවන් (21)වටිනාකමක් දැනෙන දෘෂ්ටිය (21)අමනුෂ්‍ය බලපෑම් (21)රාග ද්වේෂ මෝහ සිත් දැකිම (21)සෙත් පැතීම් (21)යදනිච්චං තං දුක්ඛං - යං දුක්ඛං තදනත්ථා (21)අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ නැගීම (21)ජාති ධර්ම (21)මතකසටහන් (20)භාවනා කල යුත්තේ ආර්ය අෂඨාංගික මාර්ගය (20)දේව කථා (20)මානසිකත්වය ගොඩ නැගීම (20)චිත්තක්ෂණ (20)නොපෙනෙන ලෝකයේ කර්ම විපාක (20)මූල ධර්මය තේරුම් ගැනීම (20)කාම ලෝක අනාතයි (20)කැමතිසේ නැති ලෝකය (20)වචී සංඛාර (20)හේතු පච්චය (20)කේන්දරය (20)විවිධාකාර ක්‍රම (20)ආස්වාද වින්දනය පහලවීම (20)සුක්ඛං - සුක්ඛ විපාකං (20)සසර ගමනක ස්වාභාවය (20)කර්ම බලවේග (20)පටිච්ච සමුප්පාදය දැකිම (20)සිතුවිලි ක්‍රියා වදන් පිරිසිදු කිරීම (20)ලෝකය නිර්මාණය වන පටිච්චසමුප්පාදය (20)ඒතං සන්තං ඒතං පණීතං යදිධං සබ්බ සංඛාර සමතෝ (20)මෙත් වැඩිම (20)යං ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං (20)ආටානාටිය සුත්‍රය (20)ධර්ම අධර්ම (20)සංඛාර දුක්ඛ (20)සෘද්ධි (20)ගති ලක්ෂණය මතුවිම (20)දස කසින (20)පුන්‍ය සෘද්ධි (19)ස්කන්ද,ධාතු,ආයතන,පටිච්චසමුප්පාද වශයෙන් (19)ආදීනව ආදීනව ලෙස දැකීම (19)ද්වාත්තිංසාකාර භාවනාව (19)ඒවං උපසංහරති (19)පුඤ්ඤාභිසංඛාර, අපුඤ්ඤාභිසංඛාර, ආනෙඤ්ජාභිසංඛාර (19)අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ ගුන (19)ඇලීම ගැටීම මුලාව (19)ක්‍රමවේදය සසදා බැලිම (19)සර්ව චිත්ත සාධාරණ චෛතසික (19)කල්ලං කල්ල විපාකං (19)අහං අවේරෝ හෝති (19)භව පච්චයා ජාති (19)උදය වැය ඥාණය (19)ඉහ ආත්ම සුඛ විහරණය (19)රාග ද්වේශ මෝහ සංසිදීම (19)ජරා මරන සෝක පරිදේව ....ගොඩ ගසා ගැනිම (19)දහම් අවබෝධය ලැබීම (18)මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව (18)වීත රාගී,වීත දෝෂී, විතමෝහී අරමුණු (18)මිථ්‍යා අස්ඨාංගික මාර්ගය (18)සංඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණ (18)මෙත් සිත වැඩිම (18)දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍යය (18)තන්හා උපාදානයෙන් ජීවත් වීම (18)හේතු ඵල ක්‍රියාදාමය (18)වටිනාකමක් තිබේද නැද්ද බැලිම (18)දේව ධර්මය (18)සංස්පර්ෂ (18)විචිකිච්ඡාව (18)අට්ඨීයති (18)සීලබ්බත පරාමාසය (18)කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය (18)හිමිකම් ලැබීම (18)පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය (18)ආර්ය විනයේ ලෝකය (18)අසාර ලෝකයේ ලැබීමට කිසිවක් නති බව (18)නිසි අනිසි බලා ගැනීම (18)ශාන්ත ප්‍රණීත බව වැටහීම (18)කර්ම විපාක සෘද්ධි (18)ආර්ය විනයේ හුදකලාව (18)ආර්ය ධ්‍යාන (18)සත්ධර්ම ශ්‍රවණය (18)විසුද්ධි (18)කාම අදහස් ඇතිවීම (18)මනෝද්වාර (18)මරණාසන්න මොහොතේදී (18)කුසල මූල පච්චයා සංඛාරා (18)සවිතක්ක සවිචාර (18)සත්පුරුෂ සංසේවනය ලැබීම (17)පිනවන දේ (17)යහපත් අයහපත් ක්‍රියා (17)ආර්ය සමාධි (17)මන වඩන අරමුණු (17)විපාක සිත (17)කැමති සේ පැවැත්විය හැකි ලෝකයක් තිබේද (17)ධ්‍යාන ලැබීම සිදුවීම (17)ප්‍රසාද රූප (17)අකාලිකෝ (17)උච්ජේද දෘෂ්ටිය (17)ලෝකෝත්තර අර්ථ (17)සද්ධා, සීල, සුත, ත්‍යාග, ප්‍රඥා (17)සමුපයුත්ත පටිච්චසමුප්පාදය (17)අනිච්ඡ, දුක්ඛ, අනත්ථ දැකිමෙන් (17)රහතන් වහන්සේ ආස්‍රව ක්ෂය කලා (17)අනාවරණ ඥානය (17)මායාවේ අසාරත්වය (17)පස්සාස දහම් (17)හේතු ඵල න්‍යාය (17)දස අකුසල ගති (17)තුන් භවය (17)අමනුෂ්‍ය බලවේග (17)මාරයා පරාජය (17)ආනන්තරිය පාප කර්ම (17)මෝහ සිත (17)වේදනා සංඥා සංඛාර විඤ්ඤාණ (17)සම්මා සමාධි (17)පංච උපාදානස්කන්ධය (17)ගතියට ගතිය එකතු විම (17)පංචකාමයෙන් ඇලලීම (17)පංචකාම ආස්වාද (17)හේතු නැත්නම් පලයක් නැත (16)පාපකර්ම පලදිම (16)ආස්වාද දෙනදේ (16)නය ගෙවන ක්‍රමය (16)නිච්ජ සුඛ අත්ත සුභ අවිද්‍යාව (16)ප්‍රේත අත්බැව් (16)ප්‍රඥා ගෝචර මනස (16)අත්ති කම්ම භවෝ අත්ති උප්පත්ති භවෝ (16)චුති සිත (16)චන්දරාගය ගොඩනැගීම (16)විචිකිච්ඡා (16)අවිද්‍යා තෘෂ්ණාව දුරු කිරීම (16)සිව්වනක් පිරිස (16)දස පාරමිතා (16)රූප, ශබ්ද, ගන්ද, රස, පොට්ටබ්බ කාම (16)මටද හැමදෙනටද අවිද්‍යා සංඛාර අනිචයි දුක්ඛයි අනත්ථයි.. (16)කාය දසක (16)පන් සිල් (16)අනුලෝම ශාන්තිය (16)ආදීනව (16)ප්‍රිය භාවය (16)උද්ධංභාගීය සංයෝජන (16)අතීත වර්තමාන අනාගත (16)සෝපාදිශේෂ නිර්වාණය (16)සමත විදර්ශනා යුගනත්නව වැඩිම (16)අනිච්ච සංඥා (16)ධ්‍යාන අංග (16)ආර්ය මාර්ගය වඩන හැටි (16)හේතු පල දැකීම (16)කර්ම විඤ්ඤාණය (16)ඌනතාවය පූර්ණවීම (16)සිතිවිලි ක්‍රියා වදන් (16)විපරිණාම දුක්ඛ (16)දුක හට ගන්නා ක්‍රමවේදය (16)යුතුකම යුතුකම් ලෙස කිරීම (16)සංවර වීම (16)නැන්දා ලේලි අවුල (16)දස්සනේන පහාතබ්බ (16)මම කියන මයා දෘෂ්ටිය (15)අවිද්‍යා නිරෝධෝ සංඛාර නිරෝධෝ (චක්‍රයයි) (15)ත්‍රිහේතුක උත්පත්තිය (15)යෝ ධම්මං පස්සති සෝ මං පස්සති (15)පස්සද්ධි සම්බොජ්ඣංගය (15)විපාක විඤ්ඤාණ (15)ජය ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ (15)ආස්වාදය ආස්වාදය ලෙස දැකීම (15)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ ගොඩවල් (15)විපාකස්කන්ධය (15)ලෝක ස්වාභාවය තේරුම් ගැනීම (15)බුදු පියානන් වහන්සේ (15)උපත, විපරිනාමය, එහි අවසානය (15)නිවන් දකින මග (15)පරමාර්ථය (15)අරිහත් (15)කාය කර්ම, වචී කර්ම, මනෝ කර්ම (15)අත්තකිලමතනු යෝගය (15)ජනපද නිරුක්තිය (15)ජරා මරන සෝක .... දුක බව වැටහීම (15)

 

closechevron_left