සදහම් දේශනා
නිවන් මග (2164)ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් (1594)භාවනාව (1293)ලෝක විග්‍රහය (966)දාන කථා (880)පටිච්චසමුප්පාදය (872)අභිධර්මය (644)අකුසල් (567)විපාක (549)ත්‍රිවිද රත්නය (516)නිවනට අදාල කරුනු (508)සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම (501)විශ්ව සම්භවය (493)උපමාවක් (477)නිවන් මගේ ගැටලු (470)පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් (451)සතර මාර්ග ඵල (446)ත්‍රිලක්‍ෂණය (440)පොදු ගැටළු සහ විසදුම් (429)සූත්‍ර විග්‍රහ (417)නිවන (394)චිත්තය (383)සෝවාන් ඵලය (357)දස පුණ්‍ය ක්‍රියා (345)බුද්ධ විෂය (274)කර්මස්ථාන (270)ගාථා විග්‍රහ (268)පූජා (259)පිං (258)අනිච්ච (247)ලෞකික රාමුව (238)චතුරාර්ය සත්‍යය (237)විඤ්ඤාණ (234)ශිල්ප ශාස්ත්‍ර (225)හේතු පල (225)ශීලය (221)ධ්‍යාන (216)පංචස්කන්ධය (208)දිව්‍ය ලෝක (204)මෛත්‍රී (196)කර්ම විෂය (185)සංඛාර (180)විදර්ශනාව (179)සතර සතිපට්ඨානය (175)සිත (172)නිරුක්ති (170)අවිද්‍යාව (170)දස සංයෝජන ධර්ම (166)දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය (164)කර්ම ශක්තිය (161)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය (156)ඕරම්භාගීය සංයෝජන (149)කර්ම විපාක තීරණය වීම (146)ධර්මය රත්නය (143)සෝතාපන්න වීම (143)ධර්ම (140)රූපස්කන්දය (139)අනාපාන සති භාවනාව (138)ලෙඩරෝගවලට විසදුම් (133)මරණය (133)සීලය (132)නාම රූප (127)ලෝභ (124)චාරිත්‍ර (123)විනය (117)මෙත් සිත (107)ඡාති (107)රාග සිත (106)ඉන්ද්‍රිය භාවනාව (106)බව (103)සක්කාය දිට්ඨිය (98)රූප (98)ආස්වාදයෝ භයානකයි (98)නොපෙනෙන පාප (97)සෝතාපන්න වන ආකාරය (97)පිං අනුමෝදනය (96)කර්මස්තාන විග්‍රහ (90)ආර්යත්වය (87)සුවිසි පට්ටනය (86)සුගතිගාමී වීම (84)ශික්ෂා පද (82)සලායතන (80)ඛයට්ටේන අනිච්චා (78)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බැලීම (76)අසුභ (76)සමාධි (76)බුද්ධ පූජා (76)බලාපොරොත්තු (75)හේතු ඵල (75)අස්සාස (74)පෙර කල කර්ම (73)අරිය කාන්ත සීලය (73)බුතයන් (73)ඥාන (71)චිත්ත විදි (64)පෙරේතයන් (64)පංච නීවරණ (64)වේදනා (62)පංච ඉන්ද්‍රිය (61)සප්ත බොජ්ඣංග ධර්ම (61)සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය (60)රූප,වේදනා,සංඥා,සංඛාර,විඤ්ඤාණ,ස්කන්ධ (59)කර්මය (59)අත්හැරී නොඇලී මිදියෑම (57)භාෂා (57)භාවනා ගැටලු (57)උපමා කථාවක් (56)භවංග සිත (56)චෛතසික (56)සංඝ රත්නය (56)උප්පත්ති (56)අට්ඨීයති හරායති ඡිගුච්ඡති (55)දාන (54)අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා (54)බුද්ධ,ධම්ම, සංඝ (53)කායානුපස්‌සනාව (53)සම්මා දිට්ඨි (52)විදර්ශනා කිරීම (51)බුදුගුන කථා (51)පිරිත් ඇසීම (51)අත් දැකීමක් (50)ලෝකොත්තර ගමන් මග (50)මහා මංගල සූත්‍රය (50)අනත්ථ (50)දහම් සාකච්චා කිරීම (50)සතර ආහාර (49)ධම්‌මානුපස්‌සනාව (49)කුසලය (48)උපාදානය (48)ඵස්ස (48)චිත්ත ප්‍රසාදය ඇතිවිම (47)ච්ත්ත (47)පිරිත් සජ්ජායනා කිරීම (46)අසාරත්වය දැකීම (46)අධයාපනය (45)පුනරුප්පත්තිය (45)රාග සිත (44)ඡන්දරාගය දුරු කිරීම (44)ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව (43)දුක්ඛ (43)ඉන්ද්‍රිය නානත්වය (42)සාංඝික දාන (42)දස අනුස්සති (41)තෘෂ්ණාව (41)පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, ධාතු (41)ධාතු අවස්ථාව (41)හේතුවට ලැබෙන ඵල (41)අවිද්‍යා නිගමන (41)ගති (40)ආර්ය මෛත්‍රි භාවනාව (40)කර්ම කරන ක්‍රම (40)සතර සතිපට්ටානය (40)අප්පමාදෝ අමත පදං (38)කාම රාගය (38)හේතු පළ (38)ඕරා වළල්ළ (38)තෙරුවන් සමවත (37)නාම ගෝත්‍ර (37)ආර්ය විනයේ කමා කරගැනීම (37)ආයතන හය (37)ලෝක ස්වාභාවය (37)හරයක් නැති බව වැට හීම (37)චරිතයට අනු කූල කර්මස්ථාන (37)දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය (36)චතුරාර්ය සත්‍ය දැකීම (36)ධර්මාබෝදය ලැබීම (35)පෙර සිදුවීමක් (35)චුති පටිසන්ධි (35)පාරමිතා (35)ලෝභ ද්වේෂ මෝහ ක්‍රියා (35)චිත්‌තානුපස්‌සනාව (35)දුක ගොඩ නැගීම (34)චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මයේ ස්වබාවය (34)සතර ආකාර දැකීම (34)රාග ද්වේෂ මෝහ එකතු වීම (34)යථාර්තය දැකීම (34)බ්‍රහ්ම අත්බව (33)ආලෝක සංඥාව (33)සුද්ධාෂ්ඨක (33)වේදනානුපස්සනාව (33)හේතුවට අනුව ඵලය වේ (33)කර්මජ කය (32)පංච කාමය (32)බොධිය (32)ආත්ම දෘෂ්ඨිය (32)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ අවබෝදය (31)පටිච්ච පමුප්පාද චක්‍රය (31)කල්ල සුක්ඛං - කල්ල සුක්ඛ විපාකං (31)අත් බව (31)ක්‍රම රටාව (30)සෝවාන් ඵල ලාභියා (30)දහම් ඇස පහළවීම (30)චිත්තජ රුප (30)බෝධිපූජා (30)යෝනිසෝ මනසිකාරය (30)චන්ද රාගයෙන් බැදීම (30)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැඩීම (30)කර්මස්ථාන වඩන ආකාරය (30)දානමය පින (29)පංචකාම ආස්වදයට මුල්වීම (29)කුසලය (29)ඇස ඇවිල ගත්තේය (29)ධ්‍යාන සමාපත්ති (29)කර්ම විපාකය (29)දුක්ඛං භයට්ඨේන (29)පටිභාන කවි (28)රාගක්ෂය ද්වේෂක්ෂය මෝහක්ෂය වේනම් (28)මරණානුස්සතිය (28)හේතු නිරෝදයෙන් පල නිරෝදය (28)පුන්‍යානුමෝදනා කර පිංදිම (28)තිලෝකුට්ට සුතය (28)මම මගේ කියා ගැනීම (28)නිරුක්ති පිළිබඳ (27)අනන්තර පච්චය (27)ඛේනට්ඨේන අනිච්ඡා (27)රාග ද්වේෂ මෝහ කටයුතු අතහැරීම (27)වස්තු රූපය (27)ප්‍රිය මනාප ආස්වාද (27)කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය (27)ද්වේෂ සිත (26)ප්‍රයෝග සම්පත්තිය (26)චන්දරාග නිරෝධය (26)කබලිංකාර අාහාර (26)තන්හාව (26)මම මගේ දෘෂ්ටිය (26)විවිධාකාර චාරිත්‍ර (26)සතර සතිපට්ඨානය වැඩීම (25)පටිසංදිය (25)දේව සංඛාර (25)මානසිකත්වය (25)ප්‍රවෘති විපාක (25)සමාජ සම්මත (25)පුඥාභි සංඛාර (25)දස අකුසලය (25)මනෝ සංඛාර (25)දේව ධර්මය (25)ආර්ය ගති ලක්ෂණය (25)බොජ්ඣංග ධර්ම වඩන අයුරු (25)ඇස කන නාසය දිව කය මන (25)චුල්ලහස්තිපදොපම සූත්‍රය (25)චිත්ත ප්‍රසාදය (25)අනන්තර සමනන්තර ප්‍රත්‍ය (25)සිතුවිලි ක්‍රියා වදන් කිරීම (24)කාමා ආස්‍රව (24)සිල්වත (24)පස්සද්ධිය (24)පිළිකුල් භාවනාව (24)අකම්ප්‍ය මානසිකත්වය (24)ත්‍රිජ කාය (24)මස් මාංස (24)

සංයුක්ත තැටි

විවිධ පැති ඔස්සේ පිළිවෙලින් තෝරා ගොනු කරන ලද සදහම් දේශනා

සම්පූර්ණ සංයුක්ත තැටි එකතුව

හෙළ බොදු පියුම

සෑම පුන් පොහෝ දිනකම එළි දකින දහම් සංග්‍රහය

හෙළ බොදු පියුම කියවන්න

මෙත් ගලනා පිං බිම්

අභයරතනාලංකාර හිමියන් වැඩ සිටි විහාරයන්

විහාරයන්

දම් සභා ගුවන් හඬ

සදහම් දෙසුම් අන්තර්ජාල ගුවන් විදුලි නාලිකාවකින්

දම් සභා ගුවන් හඬ අසන්න

සසම්භාවී දෙසුමක්

සසම්භාවී ලෙස තෝරාගැනුණු දේශනාවක් අසන්න

සුදුසු දේශනාවක් අහඹු සේ තේරී ලැබේවා යන අදිටනින් පහත බොත්තම ඔබන්න. තෝරා දෙන්න
වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි
lotus