සදහම් දේශනා
නිවන් මග (2210)ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් (1630)භාවනාව (1331)ලෝක විග්‍රහය (974)දාන කථා (897)පටිච්චසමුප්පාදය (892)අභිධර්මය (661)අකුසල් (580)විපාක (559)ත්‍රිවිධ රත්නය (527)නිවනට අදාල කරුනු (526)සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම (520)විශ්ව සම්භවය (517)නිවන් මගේ ගැටලු (484)උපමාවක් (475)ත්‍රිලක්‍ෂණය (466)සතර මාර්ග ඵල (465)පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් (460)පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් (449)සූත්‍ර විග්‍රහ (440)නිවන (403)චිත්තය (390)සෝවාන් ඵලය (370)දස පුණ්‍ය ක්‍රියා (346)කර්මස්ථාන (285)බුද්ධ විෂය (278)ගාථා විග්‍රහ (276)පූජා (265)අනිච්ච (265)පිං (261)ලෞකික රාමුව (248)විඤ්ඤාණ (248)චතුරාර්ය සත්‍යය (244)ශිල්ප ශාස්ත්‍ර (233)හේතු පල (229)ධ්‍යාන (227)පංචස්කන්ධය (222)ශීලය (222)මෛත්‍රී (209)දිව්‍ය ලෝක (208)කර්ම විෂය (192)විදර්ශනාව (189)සංඛාර (182)සතර සතිපට්ඨානය (181)අවිද්‍යාව (177)සිත (175)දස සංයෝජන ධර්ම (172)දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය (170)නිරුක්ති (167)කර්ම ශක්තිය (166)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය (166)ඕරම්භාගීය සංයෝජන (154)ධර්මය රත්නය (149)කර්ම විපාක තීරණය වීම (149)සෝතාපන්න වීම (148)ධර්ම (142)රූපස්කන්දය (142)අනාපාන සති භාවනාව (140)මරණය (137)ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් (136)සීලය (134)නාම රූප (129)චාරිත්‍ර (127)ලෝභ (124)විනය (117)ඉන්ද්‍රිය භාවනාව (111)රාග සිත (110)ජාති (110)මෙත් සිත (109)භව (105)සක්කාය දිට්ඨිය (103)නොපෙනෙන පාප (102)රූප (99)සෝතාපන්න වන ආකාරය (99)ආස්වාදයෝ භයානකයි (98)කර්මස්තාන විග්‍රහ (97)පිං අනුමෝදනය (96)සුවිසි පට්ඨානය (92)ආර්යත්වය (88)ඛයට්ටේන අනිච්චා (87)සුගතිගාමී වීම (85)ශික්ෂා පද (82)සලායතන (82)අසුභ (80)සමාධි (79)බුද්ධ පූජා (77)ඥාන (77)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බැලීම (76)බලාපොරොත්තු (76)හේතු ඵල (76)අස්සාස (75)පෙර කළ කර්ම (74)අරිය කාන්ත සීලය (74)භූතයන් (73)චිත්ත විදි (66)වේදනා (65)පංච ඉන්ද්‍රිය (65)පෙරේතයන් (64)පංච නීවරණ (64)සප්ත බොජ්ඣංග ධර්ම (62)කර්මය (61)සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය (60)රූප,වේදනා,සංඥා,සංඛාර,විඤ්ඤාණ,ස්කන්ධ (59)භාෂා (59)සංඝ රත්නය (59)උප්පත්ති (58)අත්හැරී නොඇලී මිදියෑම (57)චෛතසික (57)භවංග සිත (57)විදර්ශනා කිරීම (56)භාවනා ගැටලු (56)උපමා කථාවක් (56)කායානුපස්‌සනාව (55)අට්ඨීයති හරායති ඡිගුච්ඡති (55)අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා (55)බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ (55)අනත්ථ (55)සම්මා දිට්ඨි (54)දාන (54)මහා මංගල සූත්‍රය (53)ධම්‌මානුපස්‌සනාව (51)සතර ආහාර (51)පිරිත් ඇසීම (51)ලෝකොත්තර ගමන් මග (51)චිත්ත ප්‍රසාදය ඇතිවිම (50)අත්දැකීමක් (50)ඵස්ස (50)චිත්ත (50)දහම් සාකච්ඡා කිරීම (50)කුසලය (49)පිරිත් සජ්ජායනා කිරීම (49)බුදුගුණ කථා (48)උපාදානය (48)අසාරත්වය දැකීම (46)අධයාපනය (45)පුනරුප්පත්තිය (45)දුක්ඛ (45)රාග සිත (44)ඡන්දරාගය දුරු කිරීම (44)ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව (43)ධාතු අවස්ථාව (42)පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, ධාතු (42)ආර්ය මෛත්‍රි භාවනාව (42)ඉන්ද්‍රිය නානත්වය (42)සාංඝික දාන (42)කර්ම කරන ක්‍රම (42)දස අනුස්සති (41)තෘෂ්ණාව (41)අවිද්‍යා නිගමන (41)හේතුවට ලැබෙන ඵල (41)සතර සතිපට්ඨානය (40)හේතු ඵල (40)ගති (40)ඕරා වළල්ළ (39)චරිතයට අනුකූල කර්මස්ථාන (39)ආයතන හය (39)ලෝක ස්වාභාවය (38)අප්පමාදෝ අමත පදං (38)ආර්ය විනයේ කමා කරගැනීම (38)කාම රාගය (38)දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය (37)තෙරුවන් සමවත (37)හරයක් නැති බව වැටහීම (37)ධර්මාවබෝධය ලැබීම (37)නාම ගෝත්‍ර (37)චුති පටිසන්ධි (37)චිත්‌තානුපස්‌සනාව (36)පාරමිතා (36)චතුරාර්ය සත්‍ය දැකීම (36)සතර ආකාර දැකීම (35)යථාර්තය දැකීම (35)ලෝභ ද්වේෂ මෝහ ක්‍රියා (35)පෙර සිදුවීමක් (35)රාග ද්වේෂ මෝහ එකතු වීම (34)සුද්ධාෂ්ඨක (34)චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මයේ ස්වබාවය (34)දුක ගොඩ නැගීම (34)ආලෝක සංඥාව (34)කර්මස්ථාන වඩන ආකාරය (33)වේදනානුපස්සනාව (33)බ්‍රහ්ම අත්බව (33)බෝධිය (33)හේතුවට අනුව ඵලය වේ (33)පටිච්ච පමුප්පාද චක්‍රය (33)කර්මජ කය (32)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ අවබෝධය (32)ධ්‍යාන සමාපත්ති (32)ආත්ම දෘෂ්ඨිය (32)පංච කාමය (32)ක්‍රම රටාව (32)කල්ල සුක්ඛං - කල්ල සුක්ඛ විපාකං (32)අත් බව (32)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැඩීම (31)බෝධිපූජා (31)යෝනිසෝ මනසිකාරය (30)කර්ම විපාකය (30)දානමය පින (30)පටිභාන කවි (30)චිත්තජ රුප (30)කුසලය (30)සෝවාන් ඵල ලාභියා (30)චන්ද රාගයෙන් බැදීම (30)දහම් ඇස පහළවීම (30)ඇස ඇවිල ගත්තේය (30)තිලෝකුට්ට සුතය (29)ඛේනට්ඨේන අනිච්ඡා (29)පුන්‍යානුමෝදනා කර පිංදිම (29)දුක්ඛං භයට්ඨේන (29)හේතු නිරෝධයෙන් ඵල නිරෝධය (29)චුල්ලහස්තිපදොපම සූත්‍රය (29)පංචකාම ආස්වදයට මුල්වීම (29)නිරුක්ති පිළිබඳ (28)චන්දරාග නිරෝධය (28)අනන්තර පච්චය (28)මරණානුස්සතිය (28)මම මගේ කියා ගැනීම (28)රාගක්ෂය ද්වේෂක්ෂය මෝහක්ෂය වේනම් (28)ප්‍රයෝග සම්පත්තිය (27)රාග ද්වේෂ මෝහ කටයුතු අතහැරීම (27)කළ්‍යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය (27)ප්‍රිය මනාප ආස්වාද (27)චිත්ත ප්‍රසාදය (27)වස්තු රූපය (27)කබලිංකාර ආහාර (27)ප්‍රවෘත්ති පටිච්චසමුප්පාදය (26)මම මගේ දෘෂ්ටිය (26)අනන්තර සමනන්තර ප්‍රත්‍ය (26)අවංකයි, පිරිසිදුයි, පිවිතුරුයි, පබසරයි (26)පටිසංධිය (26)බොජ්ඣංග ධර්ම වඩන අයුරු (26)ද්වේෂ සිත (26)කාම ආස්‍රව (26)තන්හාව (26)විවිධාකාර චාරිත්‍ර (26)පුඥ්ඥාභිසංඛාර (26)දස අකුසලය (26)දේව සංඛාර (25)මස් මාංස (25)ගුප්ත ශාස්ත්‍ර (25)පිළිකුල් භාවනාව (25)සමාජ සම්මත (25)මනෝ සංඛාර (25)සතර සතිපට්ඨානය වැඩීම (25)ආර්ය ගති ලක්ෂණය (25)පස්සද්ධිය (25)දේව ධර්මය (25)ප්‍රවෘත්ති විපාක (25)ඇස කන නාසය දිව කය මන (25)මානසිකත්වය (25)ත්‍රිජ කාය (25)

සංයුක්ත තැටි

විවිධ පැති ඔස්සේ පිළිවෙලින් තෝරා ගොනු කරන ලද සදහම් දේශනා

සම්පූර්ණ සංයුක්ත තැටි එකතුව

හෙළ බොදු පියුම

සෑම පුන් පොහෝ දිනකම එළි දකින දහම් සංග්‍රහය

හෙළ බොදු පියුම කියවන්න

මෙත් ගලනා පිං බිම්

අභයරතනාලංකාර හිමියන් වැඩ සිටි විහාරයන්

විහාරයන්

දම් සභා ගුවන් හඬ

සදහම් දෙසුම් අන්තර්ජාල ගුවන් විදුලි නාලිකාවකින්

දම් සභා ගුවන් හඬ අසන්න

සසම්භාවී දෙසුමක්

සසම්භාවී ලෙස තෝරාගැනුණු දේශනාවක් අසන්න

සුදුසු දේශනාවක් අහඹු සේ තේරී ලැබේවා යන අදිටනින් පහත බොත්තම ඔබන්න. තෝරා දෙන්න
වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි
lotus