නිවන් මග (2277)
ත්‍රිලක්‍ෂණය (484)පටිච්චසමුප්පාදය (921)අභිධර්මය (680)
ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් (1668)භාවනාව (1368)ලෝක විග්‍රහය (974)දාන කථා (914)අකුසල් (602)විපාක (562)නිවනට අදාල කරුනු (548)සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම (538)ත්‍රිවිධ රත්නය (530)විශ්ව සම්භවය (526)නිවන් මගේ ගැටලු (498)සතර මාර්ග ඵල (493)උපමාවක් (474)පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් (465)පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් (456)සූත්‍ර විග්‍රහ (448)නිවන (412)චිත්තය (408)සෝවාන් ඵලය (392)දස පුණ්‍ය ක්‍රියා (350)කර්මස්ථාන (296)බුද්ධ විෂය (280)අනිච්ච (279)ගාථා විග්‍රහ (279)පූජා (267)පිං (265)ලෞකික රාමුව (258)චතුරාර්ය සත්‍යය (257)විඤ්ඤාණ (256)ශිල්ප ශාස්ත්‍ර (236)පංචස්කන්ධය (234)හේතු පල (233)ධ්‍යාන (229)ශීලය (223)දිව්‍ය ලෝක (214)මෛත්‍රී (212)කර්ම විෂය (196)විදර්ශනාව (195)සතර සතිපට්ඨානය (191)සංඛාර (186)අවිද්‍යාව (183)සිත (180)දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය (180)දස සංයෝජන ධර්ම (180)නිරුක්ති (169)කර්ම ශක්තිය (168)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය (168)ඕරම්භාගීය සංයෝජන (161)සෝතාපන්න වීම (156)කර්ම විපාක තීරණය වීම (151)ධර්මය රත්නය (149)අනාපාන සති භාවනාව (147)ධර්ම (144)රූපස්කන්දය (144)මරණය (139)ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් (138)සීලය (138)නාම රූප (132)චාරිත්‍ර (129)ලෝභ (127)විනය (120)ඉන්ද්‍රිය භාවනාව (117)ජාති (112)මෙත් සිත (112)සෝතාපන්න වන ආකාරය (110)රාග සිත (110)නොපෙනෙන පාප (110)භව (108)සක්කාය දිට්ඨිය (105)රූප (102)කර්මස්තාන විග්‍රහ (101)ආස්වාදයෝ භයානකයි (98)පිං අනුමෝදනය (98)සුවිසි පට්ඨානය (94)ඛයට්ටේන අනිච්චා (91)සුගතිගාමී වීම (89)ආර්යත්වය (89)සලායතන (83)ශික්ෂා පද (82)සමාධි (82)අසුභ (81)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බැලීම (79)අස්සාස (78)ඥාන (77)බුද්ධ පූජා (77)අරිය කාන්ත සීලය (76)බලාපොරොත්තු (76)හේතු ඵල (76)චිත්ත විදි (75)පෙර කළ කර්ම (74)භූතයන් (74)වේදනා (69)පංච ඉන්ද්‍රිය (66)පෙරේතයන් (65)පංච නීවරණ (65)සප්ත බොජ්ඣංග ධර්ම (64)කර්මය (62)භාෂා (62)සංඝ රත්නය (60)සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය (60)උප්පත්ති (60)භාවනා ගැටලු (60)අනත්ථ (59)විදර්ශනා කිරීම (59)රූප,වේදනා,සංඥා,සංඛාර,විඤ්ඤාණ,ස්කන්ධ (59)චෛතසික (58)චිත්ත (58)භවංග සිත (58)කායානුපස්‌සනාව (58)බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ (57)අත්හැරී නොඇලී මිදියෑම (57)අට්ඨීයති හරායති ඡිගුච්ඡති (56)උපමා කථාවක් (56)සම්මා දිට්ඨි (56)අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා (55)දාන (54)ලෝකොත්තර ගමන් මග (53)මහා මංගල සූත්‍රය (53)කුසලය (53)පිරිත් ඇසීම (53)සතර ආහාර (52)ධම්‌මානුපස්‌සනාව (51)ඵස්ස (50)උපාදානය (50)අත්දැකීමක් (50)දහම් සාකච්ඡා කිරීම (50)චිත්ත ප්‍රසාදය ඇතිවිම (50)පිරිත් සජ්ජායනා කිරීම (50)දුක්ඛ (49)පුනරුප්පත්තිය (47)බුදුගුණ කථා (47)අසාරත්වය දැකීම (47)රාග සිත (45)අධයාපනය (45)ඡන්දරාගය දුරු කිරීම (44)ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව (44)දස අනුස්සති (43)කාම රාගය (43)ආර්ය මෛත්‍රි භාවනාව (43)ඉන්ද්‍රිය නානත්වය (43)සාංඝික දාන (42)පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, ධාතු (42)අවිද්‍යා නිගමන (42)කර්ම කරන ක්‍රම (42)ආයතන හය (42)ධාතු අවස්ථාව (42)හේතුවට ලැබෙන ඵල (41)සතර සතිපට්ඨානය (41)තෘෂ්ණාව (41)ඕරා වළල්ළ (40)හේතු ඵල (40)ගති (40)චුති පටිසන්ධි (40)අප්පමාදෝ අමත පදං (40)ලෝක ස්වාභාවය (40)ආර්ය විනයේ කමා කරගැනීම (40)චරිතයට අනුකූල කර්මස්ථාන (39)නාම ගෝත්‍ර (39)දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය (39)චිත්‌තානුපස්‌සනාව (39)ධර්මාවබෝධය ලැබීම (38)පාරමිතා (38)තෙරුවන් සමවත (37)හරයක් නැති බව වැටහීම (37)චතුරාර්ය සත්‍ය දැකීම (36)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ අවබෝධය (36)බ්‍රහ්ම අත්බව (36)යථාර්තය දැකීම (35)දුක ගොඩ නැගීම (35)සතර ආකාර දැකීම (35)පෙර සිදුවීමක් (35)චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මයේ ස්වබාවය (34)පටිච්ච පමුප්පාද චක්‍රය (34)ආලෝක සංඥාව (34)රාග ද්වේෂ මෝහ එකතු වීම (34)කර්මස්ථාන වඩන ආකාරය (34) දහම් කරුණුsubject
format_list_bulleted

පටන් ගන්නා අකුරෙන් සොයන්න

සූචිය

දහම් අවබෝධය හා මග වැඩීම පිණිස මෙම හදෑරුම් පෙදෙස පරිහරණය කරන්න

දහම් අවබෝධය හා මග වැඩීම පිණිස මෙම හදෑරුම් පෙදෙසට ඇතුල් වන්න

පිවිසෙන්න
import_contacts
radio

සදහම් දේශනා ගුවන්විදුලි නාලිකාව

අසන්න

සුදුසු දේශනාවක් අහඹු සේ තේරී ලැබේවා යන අදිටනින් පහත බොත්තම ඔබන්න.

තෝරා දෙන්න
close