සදහම් දේශනා
නිවන් මග (2164)ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් (1594)භාවනාව (1293)ලෝක විග්‍රහය (966)දාන කථා (880)පටිච්චසමුප්පාදය (872)අභිධර්මය (644)අකුසල් (567)විපාක (549)ත්‍රිවිද රත්නය (516)නිවනට අදාල කරුනු (508)සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම (501)විශ්ව සම්භවය (493)උපමාවක් (477)නිවන් මගේ ගැටලු (470)පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් (451)සතර මාර්ග ඵල (446)ත්‍රිලක්‍ෂණය (440)පොදු ගැටළු සහ විසදුම් (429)සූත්‍ර විග්‍රහ (417)නිවන (394)චිත්තය (383)සෝවාන් ඵලය (357)දස පුණ්‍ය ක්‍රියා (345)බුද්ධ විෂය (274)කර්මස්ථාන (270)ගාථා විග්‍රහ (268)පූජා (259)පිං (258)අනිච්ච (247)ලෞකික රාමුව (238)චතුරාර්ය සත්‍යය (237)විඤ්ඤාණ (234)හේතු පල (225)ශිල්ප ශාස්ත්‍ර (225)ශීලය (221)ධ්‍යාන (216)පංචස්කන්ධය (208)දිව්‍ය ලෝක (204)මෛත්‍රී (196)කර්ම විෂය (184)සංඛාර (180)විදර්ශනාව (179)සතර සතිපට්ඨානය (175)සිත (172)අවිද්‍යාව (170)නිරුක්ති (170)දස සංයෝජන ධර්ම (166)දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය (164)කර්ම ශක්තිය (161)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය (156)ඕරම්භාගීය සංයෝජන (149)කර්ම විපාක තීරණය වීම (146)ධර්මය රත්නය (143)සෝතාපන්න වීම (143)ධර්ම (140)රූපස්කන්දය (139)අනාපාන සති භාවනාව (138)මරණය (133)ලෙඩරෝගවලට විසදුම් (133)සීලය (132)නාම රූප (127)ලෝභ (124)චාරිත්‍ර (123)විනය (117)මෙත් සිත (107)ඡාති (107)ඉන්ද්‍රිය භාවනාව (106)රාග සිත (106)බව (103)සක්කාය දිට්ඨිය (98)රූප (98)ආස්වාදයෝ භයානකයි (98)සෝතාපන්න වන ආකාරය (97)නොපෙනෙන පාප (97)පිං අනුමෝදනය (96)කර්මස්තාන විග්‍රහ (90)ආර්යත්වය (87)සුවිසි පට්ටනය (86)සුගතිගාමී වීම (84)ශික්ෂා පද (82)සලායතන (80)ඛයට්ටේන අනිච්චා (78)සමාධි (76)අසුභ (76)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බැලීම (76)බුද්ධ පූජා (76)හේතු ඵල (75)බලාපොරොත්තු (75)අස්සාස (74)බුතයන් (73)අරිය කාන්ත සීලය (73)පෙර කල කර්ම (73)ඥාන (71)චිත්ත විදි (64)පෙරේතයන් (64)පංච නීවරණ (64)වේදනා (62)පංච ඉන්ද්‍රිය (61)සප්ත බොජ්ඣංග ධර්ම (61)සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය (60)රූප,වේදනා,සංඥා,සංඛාර,විඤ්ඤාණ,ස්කන්ධ (59)කර්මය (59)අත්හැරී නොඇලී මිදියෑම (57)භාෂා (57)භාවනා ගැටලු (57)භවංග සිත (56)උප්පත්ති (56)උපමා කථාවක් (56)චෛතසික (56)සංඝ රත්නය (56)අට්ඨීයති හරායති ඡිගුච්ඡති (55)දාන (54)අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා (54)බුද්ධ,ධම්ම, සංඝ (53)කායානුපස්‌සනාව (53)සම්මා දිට්ඨි (52)පිරිත් ඇසීම (51)බුදුගුන කථා (51)විදර්ශනා කිරීම (51)මහා මංගල සූත්‍රය (50)අත් දැකීමක් (50)අනත්ථ (50)දහම් සාකච්චා කිරීම (50)ලෝකොත්තර ගමන් මග (50)සතර ආහාර (49)ධම්‌මානුපස්‌සනාව (49)කුසලය (48)ඵස්ස (48)උපාදානය (48)චිත්ත ප්‍රසාදය ඇතිවිම (47)ච්ත්ත (47)පිරිත් සජ්ජායනා කිරීම (46)අසාරත්වය දැකීම (46)පුනරුප්පත්තිය (45)අධයාපනය (45)ඡන්දරාගය දුරු කිරීම (44)රාග සිත (44)ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව (43)දුක්ඛ (43)සාංඝික දාන (42)ඉන්ද්‍රිය නානත්වය (42)ධාතු අවස්ථාව (41)තෘෂ්ණාව (41)පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, ධාතු (41)අවිද්‍යා නිගමන (41)හේතුවට ලැබෙන ඵල (41)දස අනුස්සති (41)ගති (40)සතර සතිපට්ටානය (40)කර්ම කරන ක්‍රම (40)ආර්ය මෛත්‍රි භාවනාව (40)කාම රාගය (38)ඕරා වළල්ළ (38)අප්පමාදෝ අමත පදං (38)හේතු පළ (38)ආයතන හය (37)නාම ගෝත්‍ර (37)හරයක් නැති බව වැට හීම (37)තෙරුවන් සමවත (37)ආර්ය විනයේ කමා කරගැනීම (37)චරිතයට අනු කූල කර්මස්ථාන (37)ලෝක ස්වාභාවය (37)චතුරාර්ය සත්‍ය දැකීම (36)දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය (36)චුති පටිසන්ධි (35)පාරමිතා (35)ලෝභ ද්වේෂ මෝහ ක්‍රියා (35)පෙර සිදුවීමක් (35)චිත්‌තානුපස්‌සනාව (35)ධර්මාබෝදය ලැබීම (35)දුක ගොඩ නැගීම (34)යථාර්තය දැකීම (34)සතර ආකාර දැකීම (34)චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මයේ ස්වබාවය (34)රාග ද්වේෂ මෝහ එකතු වීම (34)වේදනානුපස්සනාව (33)ආලෝක සංඥාව (33)බ්‍රහ්ම අත්බව (33)සුද්ධාෂ්ඨක (33)හේතුවට අනුව ඵලය වේ (33)ආත්ම දෘෂ්ඨිය (32)කර්මජ කය (32)පංච කාමය (32)බොධිය (32)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ අවබෝදය (31)පටිච්ච පමුප්පාද චක්‍රය (31)කල්ල සුක්ඛං - කල්ල සුක්ඛ විපාකං (31)අත් බව (31)සෝවාන් ඵල ලාභියා (30)බෝධිපූජා (30)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැඩීම (30)දහම් ඇස පහළවීම (30)ක්‍රම රටාව (30)චිත්තජ රුප (30)යෝනිසෝ මනසිකාරය (30)කර්මස්ථාන වඩන ආකාරය (30)චන්ද රාගයෙන් බැදීම (30)ඇස ඇවිල ගත්තේය (29)කුසලය (29)දානමය පින (29)කර්ම විපාකය (29)දුක්ඛං භයට්ඨේන (29)ධ්‍යාන සමාපත්ති (29)පංචකාම ආස්වදයට මුල්වීම (29)මරණානුස්සතිය (28)තිලෝකුට්ට සුතය (28)පුන්‍යානුමෝදනා කර පිංදිම (28)පටිභාන කවි (28)මම මගේ කියා ගැනීම (28)රාගක්ෂය ද්වේෂක්ෂය මෝහක්ෂය වේනම් (28)හේතු නිරෝදයෙන් පල නිරෝදය (28)වස්තු රූපය (27)ප්‍රිය මනාප ආස්වාද (27)කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය (27)ඛේනට්ඨේන අනිච්ඡා (27)රාග ද්වේෂ මෝහ කටයුතු අතහැරීම (27)අනන්තර පච්චය (27)නිරුක්ති පිළිබඳ (27)මම මගේ දෘෂ්ටිය (26)චන්දරාග නිරෝධය (26)තන්හාව (26)විවිධාකාර චාරිත්‍ර (26)කබලිංකාර අාහාර (26)ද්වේෂ සිත (26)ප්‍රයෝග සම්පත්තිය (26)දස අකුසලය (25)මානසිකත්වය (25)දේව ධර්මය (25)දේව සංඛාර (25)පටිසංදිය (25)සමාජ සම්මත (25)පුඥාභි සංඛාර (25)මනෝ සංඛාර (25)ඇස කන නාසය දිව කය මන (25)ආර්ය ගති ලක්ෂණය (25)ප්‍රවෘති විපාක (25)බොජ්ඣංග ධර්ම වඩන අයුරු (25)චුල්ලහස්තිපදොපම සූත්‍රය (25)චිත්ත ප්‍රසාදය (25)අනන්තර සමනන්තර ප්‍රත්‍ය (25)සතර සතිපට්ඨානය වැඩීම (25)සිතුවිලි ක්‍රියා වදන් කිරීම (24)පස්සද්ධිය (24)අවංකයි, පිරිසිදුයි, පිවිතුරුයි, පබසරයි (24)සිල්වත (24)විවිධාකාර පෙලීම් ඇතිවීම (24)කාමා ආස්‍රව (24)පිළිකුල් භාවනාව (24)අකම්ප්‍ය මානසිකත්වය (24)

සංයුක්ත තැටි

විවිධ පැති ඔස්සේ පිළිවෙලින් තෝරා ගොනු කරන ලද සදහම් දේශනා

සම්පූර්ණ සංයුක්ත තැටි එකතුව

හෙළ බොදු පියුම

සෑම පුන් පොහෝ දිනකම එළි දකින දහම් සංග්‍රහය

හෙළ බොදු පියුම කියවන්න

මෙත් ගලනා පිං බිම්

අභයරතනාලංකාර හිමියන් වැඩ සිටි විහාරයන්

විහාරයන්

දම් සභා ගුවන් හඬ

සදහම් දෙසුම් අන්තර්ජාල ගුවන් විදුලි නාලිකාවකින්

දම් සභා ගුවන් හඬ අසන්න

සසම්භාවී දෙසුමක්

සසම්භාවී ලෙස තෝරාගැනුණු දේශනාවක් අසන්න

සුදුසු දේශනාවක් අහඹු සේ තේරී ලැබේවා යන අදිටනින් පහත බොත්තම ඔබන්න. තෝරා දෙන්න
වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි
lotus