නිවන් මග (2270)
ත්‍රිලක්‍ෂණය (483)පටිච්චසමුප්පාදය (919)අභිධර්මය (678)
ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් (1662)භාවනාව (1366)ලෝක විග්‍රහය (973)දාන කථා (912)අකුසල් (598)විපාක (562)නිවනට අදාල කරුනු (544)සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම (536)ත්‍රිවිධ රත්නය (529)විශ්ව සම්භවය (522)නිවන් මගේ ගැටලු (496)සතර මාර්ග ඵල (490)උපමාවක් (474)පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් (464)පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් (455)සූත්‍ර විග්‍රහ (444)නිවන (408)චිත්තය (406)සෝවාන් ඵලය (391)දස පුණ්‍ය ක්‍රියා (349)කර්මස්ථාන (296)බුද්ධ විෂය (280)අනිච්ච (278)ගාථා විග්‍රහ (278)පූජා (267)පිං (264)ලෞකික රාමුව (258)විඤ්ඤාණ (255)චතුරාර්ය සත්‍යය (254)ශිල්ප ශාස්ත්‍ර (235)හේතු පල (233)පංචස්කන්ධය (233)ධ්‍යාන (229)ශීලය (223)මෛත්‍රී (212)දිව්‍ය ලෝක (211)කර්ම විෂය (195)විදර්ශනාව (195)සතර සතිපට්ඨානය (190)සංඛාර (186)අවිද්‍යාව (183)සිත (180)දස සංයෝජන ධර්ම (178)දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය (177)කර්ම ශක්තිය (168)නිරුක්ති (167)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය (167)ඕරම්භාගීය සංයෝජන (159)සෝතාපන්න වීම (155)කර්ම විපාක තීරණය වීම (151)ධර්මය රත්නය (149)අනාපාන සති භාවනාව (146)ධර්ම (144)රූපස්කන්දය (144)මරණය (138)ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් (138)සීලය (137)නාම රූප (132)චාරිත්‍ර (129)ලෝභ (126)විනය (120)ඉන්ද්‍රිය භාවනාව (117)මෙත් සිත (112)ජාති (111)සෝතාපන්න වන ආකාරය (110)රාග සිත (110)භව (108)නොපෙනෙන පාප (108)සක්කාය දිට්ඨිය (104)රූප (102)කර්මස්තාන විග්‍රහ (100)ආස්වාදයෝ භයානකයි (98)පිං අනුමෝදනය (97)සුවිසි පට්ඨානය (93)ඛයට්ටේන අනිච්චා (91)ආර්යත්වය (89)සුගතිගාමී වීම (86)සලායතන (83)ශික්ෂා පද (82)සමාධි (82)අසුභ (81)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බැලීම (79)අස්සාස (78)ඥාන (77)බුද්ධ පූජා (77)අරිය කාන්ත සීලය (76)බලාපොරොත්තු (76)හේතු ඵල (76)චිත්ත විදි (75)භූතයන් (74)පෙර කළ කර්ම (74)වේදනා (68)පංච ඉන්ද්‍රිය (66)පෙරේතයන් (65)සප්ත බොජ්ඣංග ධර්ම (64)පංච නීවරණ (64)භාෂා (61)කර්මය (61)සංඝ රත්නය (60)සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය (60)භාවනා ගැටලු (59)අනත්ථ (59)උප්පත්ති (59)රූප,වේදනා,සංඥා,සංඛාර,විඤ්ඤාණ,ස්කන්ධ (59)විදර්ශනා කිරීම (59)චෛතසික (58)භවංග සිත (58)කායානුපස්‌සනාව (58)චිත්ත (57)අත්හැරී නොඇලී මිදියෑම (57)උපමා කථාවක් (56)අට්ඨීයති හරායති ඡිගුච්ඡති (56)බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ (56)අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා (55)සම්මා දිට්ඨි (55)දාන (54)ලෝකොත්තර ගමන් මග (53)මහා මංගල සූත්‍රය (53)කුසලය (52)සතර ආහාර (52)පිරිත් ඇසීම (52)ධම්‌මානුපස්‌සනාව (51)අත්දැකීමක් (50)ඵස්ස (50)උපාදානය (50)දහම් සාකච්ඡා කිරීම (50)චිත්ත ප්‍රසාදය ඇතිවිම (50)පිරිත් සජ්ජායනා කිරීම (50)දුක්ඛ (49)බුදුගුණ කථා (48)පුනරුප්පත්තිය (47)අසාරත්වය දැකීම (47)රාග සිත (45)අධයාපනය (45)ඡන්දරාගය දුරු කිරීම (44)ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව (44)ආර්ය මෛත්‍රි භාවනාව (43)ඉන්ද්‍රිය නානත්වය (43)දස අනුස්සති (43)පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, ධාතු (42)අවිද්‍යා නිගමන (42)සාංඝික දාන (42)කර්ම කරන ක්‍රම (42)ආයතන හය (42)ධාතු අවස්ථාව (42)කාම රාගය (42)හේතුවට ලැබෙන ඵල (41)සතර සතිපට්ඨානය (41)තෘෂ්ණාව (41)ඕරා වළල්ළ (40)හේතු ඵල (40)ගති (40)චුති පටිසන්ධි (40)ආර්ය විනයේ කමා කරගැනීම (40)චරිතයට අනුකූල කර්මස්ථාන (39)ලෝක ස්වාභාවය (39)අප්පමාදෝ අමත පදං (39)දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය (39)චිත්‌තානුපස්‌සනාව (39)පාරමිතා (38)ධර්මාවබෝධය ලැබීම (38)නාම ගෝත්‍ර (38)තෙරුවන් සමවත (37)හරයක් නැති බව වැටහීම (37)චතුරාර්ය සත්‍ය දැකීම (36)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ අවබෝධය (36)යථාර්තය දැකීම (35)සතර ආකාර දැකීම (35)දුක ගොඩ නැගීම (35)පෙර සිදුවීමක් (35)බ්‍රහ්ම අත්බව (35)සුද්ධාෂ්ඨක (34)ක්‍රම රටාව (34)චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මයේ ස්වබාවය (34)ලෝභ ද්වේෂ මෝහ ක්‍රියා (34)පටිච්ච පමුප්පාද චක්‍රය (34) දහම් කරුණුsubject
format_list_bulleted

පටන් ගන්නා අකුරෙන් සොයන්න

සූචිය

දහම් අවබෝධය හා මග වැඩීම පිණිස මෙම හදෑරුම් පෙදෙස පරිහරණය කරන්න

දහම් අවබෝධය හා මග වැඩීම පිණිස මෙම හදෑරුම් පෙදෙසට ඇතුල් වන්න

පිවිසෙන්න
import_contacts
radio

සදහම් දේශනා ගුවන්විදුලි නාලිකාව

අසන්න

සුදුසු දේශනාවක් අහඹු සේ තේරී ලැබේවා යන අදිටනින් පහත බොත්තම ඔබන්න.

තෝරා දෙන්න
close