දහම් කරුණු

දේශනා වල සුලභව යෙදෙන දහම් කරුණු පහත දැක්වේ. අවශ්‍ය කරුණ එබීමෙන් ඊට අදාළ දේශනා සොයා ගන්න.

නිවන් මග (2277)ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් (1668)භාවනාව (1368)ලෝක විග්‍රහය (974)පටිච්චසමුප්පාදය (921)දාන කථා (914)අභිධර්මය (680)අකුසල් (602)විපාක (562)නිවනට අදාල කරුනු (548)සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම (538)ත්‍රිවිධ රත්නය (530)විශ්ව සම්භවය (526)නිවන් මගේ ගැටලු (498)සතර මාර්ග ඵල (493)ත්‍රිලක්‍ෂණය (484)උපමාවක් (474)පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් (465)පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් (456)සූත්‍ර විග්‍රහ (448)නිවන (412)චිත්තය (408)සෝවාන් ඵලය (392)දස පුණ්‍ය ක්‍රියා (350)කර්මස්ථාන (296)බුද්ධ විෂය (280)අනිච්ච (279)ගාථා විග්‍රහ (279)පූජා (267)පිං (265)ලෞකික රාමුව (258)චතුරාර්ය සත්‍යය (257)විඤ්ඤාණ (256)ශිල්ප ශාස්ත්‍ර (236)පංචස්කන්ධය (234)හේතු පල (233)ධ්‍යාන (229)ශීලය (223)දිව්‍ය ලෝක (214)මෛත්‍රී (212)කර්ම විෂය (196)විදර්ශනාව (195)සතර සතිපට්ඨානය (191)සංඛාර (186)අවිද්‍යාව (183)සිත (180)දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය (180)දස සංයෝජන ධර්ම (180)නිරුක්ති (169)කර්ම ශක්තිය (168)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය (168)ඕරම්භාගීය සංයෝජන (161)සෝතාපන්න වීම (156)කර්ම විපාක තීරණය වීම (151)ධර්මය රත්නය (149)අනාපාන සති භාවනාව (147)ධර්ම (144)රූපස්කන්දය (144)මරණය (139)ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් (138)සීලය (138)නාම රූප (132)චාරිත්‍ර (129)ලෝභ (127)විනය (120)ඉන්ද්‍රිය භාවනාව (117)ජාති (112)මෙත් සිත (112)සෝතාපන්න වන ආකාරය (110)රාග සිත (110)නොපෙනෙන පාප (110)භව (108)සක්කාය දිට්ඨිය (105)රූප (102)කර්මස්තාන විග්‍රහ (101)පිං අනුමෝදනය (98)ආස්වාදයෝ භයානකයි (98)සුවිසි පට්ඨානය (94)ඛයට්ටේන අනිච්චා (91)සුගතිගාමී වීම (89)ආර්යත්වය (89)සලායතන (83)සමාධි (82)ශික්ෂා පද (82)අසුභ (81)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බැලීම (79)අස්සාස (78)ඥාන (77)බුද්ධ පූජා (77)බලාපොරොත්තු (76)හේතු ඵල (76)අරිය කාන්ත සීලය (76)චිත්ත විදි (75)භූතයන් (74)පෙර කළ කර්ම (74)වේදනා (69)පංච ඉන්ද්‍රිය (66)පෙරේතයන් (65)පංච නීවරණ (65)සප්ත බොජ්ඣංග ධර්ම (64)කර්මය (62)භාෂා (62)සංඝ රත්නය (60)සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය (60)උප්පත්ති (60)භාවනා ගැටලු (60)රූප,වේදනා,සංඥා,සංඛාර,විඤ්ඤාණ,ස්කන්ධ (59)අනත්ථ (59)විදර්ශනා කිරීම (59)චෛතසික (58)භවංග සිත (58)චිත්ත (58)කායානුපස්‌සනාව (58)අත්හැරී නොඇලී මිදියෑම (57)බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ (57)අට්ඨීයති හරායති ඡිගුච්ඡති (56)සම්මා දිට්ඨි (56)උපමා කථාවක් (56)අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා (55)දාන (54)මහා මංගල සූත්‍රය (53)පිරිත් ඇසීම (53)කුසලය (53)ලෝකොත්තර ගමන් මග (53)සතර ආහාර (52)ධම්‌මානුපස්‌සනාව (51)ඵස්ස (50)උපාදානය (50)චිත්ත ප්‍රසාදය ඇතිවිම (50)දහම් සාකච්ඡා කිරීම (50)අත්දැකීමක් (50)පිරිත් සජ්ජායනා කිරීම (50)දුක්ඛ (49)පුනරුප්පත්තිය (47)බුදුගුණ කථා (47)අසාරත්වය දැකීම (47)රාග සිත (45)අධයාපනය (45)ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව (44)ඡන්දරාගය දුරු කිරීම (44)දස අනුස්සති (43)ආර්ය මෛත්‍රි භාවනාව (43)ඉන්ද්‍රිය නානත්වය (43)කාම රාගය (43)කර්ම කරන ක්‍රම (42)ආයතන හය (42)පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, ධාතු (42)අවිද්‍යා නිගමන (42)ධාතු අවස්ථාව (42)සාංඝික දාන (42)හේතුවට ලැබෙන ඵල (41)සතර සතිපට්ඨානය (41)තෘෂ්ණාව (41)අප්පමාදෝ අමත පදං (40)ලෝක ස්වාභාවය (40)හේතු ඵල (40)චුති පටිසන්ධි (40)ආර්ය විනයේ කමා කරගැනීම (40)ඕරා වළල්ළ (40)ගති (40)නාම ගෝත්‍ර (39)දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය (39)චිත්‌තානුපස්‌සනාව (39)චරිතයට අනුකූල කර්මස්ථාන (39)ධර්මාවබෝධය ලැබීම (38)පාරමිතා (38)තෙරුවන් සමවත (37)හරයක් නැති බව වැටහීම (37)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ අවබෝධය (36)බ්‍රහ්ම අත්බව (36)චතුරාර්ය සත්‍ය දැකීම (36)දුක ගොඩ නැගීම (35)පෙර සිදුවීමක් (35)සතර ආකාර දැකීම (35)යථාර්තය දැකීම (35)සුද්ධාෂ්ඨක (34)ලෝභ ද්වේෂ මෝහ ක්‍රියා (34)ක්‍රම රටාව (34)ආලෝක සංඥාව (34)පටිච්ච පමුප්පාද චක්‍රය (34)චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මයේ ස්වබාවය (34)රාග ද්වේෂ මෝහ එකතු වීම (34)කර්මස්ථාන වඩන ආකාරය (34)කුසලය (34)කර්මජ කය (33)හේතුවට අනුව ඵලය වේ (33)අත් බව (33)බෝධිය (33)වේදනානුපස්සනාව (33)පංච කාමය (32)කල්ල සුක්ඛං - කල්ල සුක්ඛ විපාකං (32)චන්ද රාගයෙන් බැදීම (32)ආත්ම දෘෂ්ඨිය (32)ධ්‍යාන සමාපත්ති (32)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැඩීම (31)බෝධිපූජා (31)චිත්තජ රුප (31)දහම් ඇස පහළවීම (30)ඇස ඇවිල ගත්තේය (30)යෝනිසෝ මනසිකාරය (30)දුක්ඛං භයට්ඨේන (30)පටිභාන කවි (30)සෝවාන් ඵල ලාභියා (30)චන්දරාග නිරෝධය (30)දානමය පින (30)කාම ආස්‍රව (29)තිලෝකුට්ට සුතය (29)ඛේනට්ඨේන අනිච්ඡා (29)පුන්‍යානුමෝදනා කර පිංදිම (29)අවංකයි, පිරිසිදුයි, පිවිතුරුයි, පබසරයි (29)හේතු නිරෝධයෙන් ඵල නිරෝධය (29)කර්ම විපාකය (29)මම මගේ කියා ගැනීම (29)පංචකාම ආස්වදයට මුල්වීම (29)රාගක්ෂය ද්වේෂක්ෂය මෝහක්ෂය වේනම් (29)වස්තු රූපය (28)ප්‍රවෘත්ති පටිච්චසමුප්පාදය (28)ප්‍රයෝග සම්පත්තිය (28)කබලිංකාර ආහාර (28)සතර සතිපට්ඨානය වැඩීම (28)නිරුක්ති පිළිබඳ (28)බොජ්ඣංග ධර්ම වඩන අයුරු (28)චුල්ලහස්තිපදොපම සූත්‍රය (28)අනන්තර පච්චය (28)මරණානුස්සතිය (28)කළ්‍යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය (28)තන්හාව (27)මම මගේ දෘෂ්ටිය (27)රාග ද්වේෂ මෝහ කටයුතු අතහැරීම (27)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බලා අසාර බව දැනීම (27)දස අකුසලය (27)ආර්ය ගති ලක්ෂණය (27)ප්‍රිය මනාප ආස්වාද (27)චිත්ත ප්‍රසාදය (27)ද්වේෂ සිත (26)විවිධාකාර චාරිත්‍ර (26)පිළිකුල් භාවනාව (26)අනන්තර සමනන්තර ප්‍රත්‍ය (26)සමාජ සම්මත (26)මනෝ සංඛාර (26)අනත්ථං අසාරකට්ඨෙනංති (26)මස් මාංස (26)පටිසංධිය (26)පුඥ්ඥාභිසංඛාර (26)මානසිකත්වය (25)දේව ධර්මය (25)ත්‍රිජ කාය (25)දේව සංඛාර (25)ආදීනව දැක අතහැරීම (25)රාගක්ෂයෝ ද්වේෂක්ෂයෝ මෝහක්ෂයෝ නිබ්බානං (25)චිත්තක්ෂණ 17 (25)ගුප්ත ශාස්ත්‍ර (25)ප්‍රවෘත්ති විපාක (25)මහා ආර්යා (25)ඇස කන නාසය දිව කය මන (25)නිවන් මාර්ගය වැසිම (24)සිල්වත (24)චිත්ත ප්‍රසාදයෙන් කටයුතු කිරීම (24)අවිද්‍යා තෘෂ්ණා හේතුවෙන් මම ගොඩනැගීම (24)දානය (24)ධර්මයට සූත්‍රයට විනයට බහා බැලිම (24)සිතුවිලි ක්‍රියා වදන් කිරීම (24)මරණ (24)අකම්ප්‍ය මානසිකත්වය (24)පස්සද්ධිය (24)විවිධාකාර පෙලීම් ඇතිවීම (24)බ්‍රහ්ම කල්පික මනුශ්‍යයා (24)සඟ ගුණ (24)අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ ක්‍රියා (24)ගති ලක්ෂණය අනුව (24)අනිච්ඡ, දුක්ඛ, අනත්ථ, අසුභ (23)කැඩෙන, බිදෙන, විනාශවන.... (23)යම්පිච්ඡං න ලබති තම්පි දුක්ඛං (23)ගන්දබ්බ අවස්ථාව (23)හිංගි හිංසා කිරීම (23)මුලාවක ජීවත් වීම (23)දූෂ්‍ය මානසිකත්වය (23)අනාගාමි (23)විඤ්ඤාණය (23)ගති ලක්ෂණ (23)කාලය (23)තිරිසන් සංඛාර (23)හේතු පල ක්‍රියා දාමය (23)පෘතග්ජන මානසිකත්වය (23)කර්ම විපාකය පලදීම (23)අවිද්‍යාවේ නිගමන (22)නිවන් මග කෙටියෙන් (22)ඥාන සම්පයුත්ත වීම (22)රහතන් වහන්සේගේ ස්වාභාවය (22)සතර සතිපට්ඨානයේ සිත පිහිටීම (22)ගන්දබ්බයා (22)රූප, ශබ්ද, ගන්ද, රස, පහස, ධර්ම (22)අසහනකාරි මානසිකත්වය (22)කසින භාවනාව (22)ධර්මතාවය (22)අදහස තුලින් අවබෝධය (22)ලෝක පාලන ක්‍රමය (22)ආනාපානසති භාවනාව (22)ඝටීකාර අනිගාමී උත්තමයා (22)මනා සිහියෙන් සිටීම (22)නිවන් සුවය (22)දෘෂ්ඨිගත වීම (22)සත්ව හිංසාව (21)ලෝකය නිර්මාණය වන පටිච්චසමුප්පාදය (21)උප්පාද වයට්ඨේන අනිච්ඡා (21)විඤ්ඤාණ ආහාර (21)කර්මජ රූප (21)අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ නැගීම (21)පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මතාවය දැකීම (21)නිවන් දකින මග ක්‍රියාත්මක කිරීම (21)යෝ පටිච්චසමුප්පාදං පස්සති සෝ ධම්මං පස්සති (21)ස්කන්ධ පංචකය (21)ඥාන ගෝචර (21)අවිද්‍යා සහගත හටගැනීම (21)චක්ඛුංච පටිචිච රූපේච උප්පජිජති චක්ඛු විඤ්ඤාණං (21)දම් ගුන ගාථාව (21)සසර ගමන (21)වටිනාකමක් දැනෙන දෘෂ්ටිය (21)ධර්මාවබෝධය ලැබුවන් (21)ප්‍රඥා චක්ෂුසය (21)පරමස්සාස (21)අමනුෂ්‍ය බලපෑම් (21)රාග ද්වේෂ මෝහ සිත් දැකිම (21)සම්පස්සජා වේදනා (21)අනිච්චං ඛයට්ටේන (21)සෙත් පැතීම් (21)කාය සංඛාර (21)ජාති ධර්ම (21)මූල ධර්මය තේරුම් ගැනීම (20)මානසිකත්වය ගොඩ නැගීම (20)චිත්තක්ෂණ (20)යං ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං (20)සෘද්ධි (20)ඡන්දරාගය (20)කැමතිසේ නැති ලෝකය (20)දස කසින (20)අනිච්ච් දුක්ක අනත්ථ (20)වචී සංඛාර (20)විවිධාකාර ක්‍රම (20)මතකසටහන් (20)දේව කථා (20)දස අකුසලයෙන් වෙන්වීම (20)ආස්වාද වින්දනය පහලවීම (20)කාම ලෝක අනාතයි (20)සුක්ඛං - සුක්ඛ විපාකං (20)හේතු පච්චය (20)ඉදංපච්චයතා පටිච්ච සමුප්පාදය (20)යදනිච්චං තං දුක්ඛං - යං දුක්ඛං තදනත්ථා (20)ඒතං සන්තං ඒතං පණීතං යදිධං සබ්බ සංඛාර සමතෝ (20)මෙත් වැඩිම (20)කර්ම බලවේග (20)සිතුවිලි ක්‍රියා වදන් පිරිසිදු කිරීම (20)ගති ලක්ෂණය මතුවිම (20)සසර ගමනක ස්වාභාවය (20)ධර්ම අධර්ම (20)සංඛාර දුක්ඛ (20)ස්කන්ද,ධාතු,ආයතන,පටිච්චසමුප්පාද වශයෙන් (19)පටිච්ච සමුප්පාදය දැකිම (19)පුන්‍ය සෘද්ධි (19)රාග ද්වේශ මෝහ සංසිදීම (19)භාවනා කල යුත්තේ ආර්ය අෂඨාංගික මාර්ගය (19)නොපෙනෙන ලෝකයේ කර්ම විපාක (19)පුඤ්ඤාභිසංඛාර, අපුඤ්ඤාභිසංඛාර, ආනෙඤ්ජාභිසංඛාර (19)ක්‍රමවේදය සසදා බැලිම (19)අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ ගුන (19)ද්වාත්තිංසාකාර භාවනාව (19)ඇලීම ගැටීම මුලාව (19)කල්ලං කල්ල විපාකං (19)භව පච්චයා ජාති (19)කේන්දරය (19)ඉහ ආත්ම සුඛ විහරණය (19)ජරා මරන සෝක පරිදේව ....ගොඩ ගසා ගැනිම (19)උදය වැය ඥාණය (19)සර්ව චිත්ත සාධාරණ චෛතසික (19)ආටානාටිය සුත්‍රය (19)මනෝද්වාර (18)තන්හා උපාදානයෙන් ජීවත් වීම (18)වටිනාකමක් තිබේද නැද්ද බැලිම (18)සවිතක්ක සවිචාර (18)වීත රාගී,වීත දෝෂී, විතමෝහී අරමුණු (18)දේව ධර්මය (18)ආදීනව ආදීනව ලෙස දැකීම (18)ඒවං උපසංහරති (18)අට්ඨීයති (18)මිථ්‍යා අස්ඨාංගික මාර්ගය (18)හිමිකම් ලැබීම (18)කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය (18)හේතු ඵල ක්‍රියාදාමය (18)මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව (18)ශාන්ත ප්‍රණීත බව වැටහීම (18)සංස්පර්ෂ (18)අසාර ලෝකයේ ලැබීමට කිසිවක් නති බව (18)නිසි අනිසි බලා ගැනීම (18)දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍යය (18)කර්ම විපාක සෘද්ධි (18)ආර්ය විනයේ හුදකලාව (18)අහං අවේරෝ හෝති (18)සත්ධර්ම ශ්‍රවණය (18)කාම අදහස් ඇතිවීම (18)මරණාසන්න මොහොතේදී (18)පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය (18)කුසල මූල පච්චයා සංඛාරා (18)දහම් අවබෝධය ලැබීම (18)ගතියට ගතිය එකතු විම (17)අමනුෂ්‍ය බලවේග (17)විසුද්ධි (17)යහපත් අයහපත් ක්‍රියා (17)සත්පුරුෂ සංසේවනය ලැබීම (17)ආර්ය සමාධි (17)සංඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණ (17)මාරයා පරාජය (17)මෝහ සිත (17)පංචකාමයෙන් ඇලලීම (17)උච්ජේද දෘෂ්ටිය (17)පිනවන දේ (17)විපාක සිත (17)ලෝකෝත්තර අර්ථ (17)මෙත් සිත වැඩිම (17)සද්ධා, සීල, සුත, ත්‍යාග, ප්‍රඥා (17)සම්මා සමාධි (17)අකාලිකෝ (17)මන වඩන අරමුණු (17)අනාවරණ ඥානය (17)සමුපයුත්ත පටිච්චසමුප්පාදය (17)හේතු ඵල න්‍යාය (17)රහතන් වහන්සේ ආස්‍රව ක්ෂය කලා (17)ප්‍රසාද රූප (17)ආර්ය විනයේ ලෝකය (17)දස අකුසල ගති (17)සීලබ්බත පරාමාසය (17)පස්සාස දහම් (17)වේදනා සංඥා සංඛාර විඤ්ඤාණ (17)පංචකාම ආස්වාද (17)ආනන්තරිය පාප කර්ම (17)පංච උපාදානස්කන්ධය (17)පාපකර්ම පලදිම (16)ආර්ය මාර්ගය වඩන හැටි (16)හේතු පල දැකීම (16)ප්‍රේත අත්බැව් (16)හේතු නැත්නම් පලයක් නැත (16)ප්‍රඥා ගෝචර මනස (16)ධ්‍යාන ලැබීම සිදුවීම (16)අත්ති කම්ම භවෝ අත්ති උප්පත්ති භවෝ (16)අවිද්‍යා තෘෂ්ණාව දුරු කිරීම (16)කැමති සේ පැවැත්විය හැකි ලෝකයක් තිබේද (16)නිච්ජ සුඛ අත්ත සුභ අවිද්‍යාව (16)චන්දරාගය ගොඩනැගීම (16)නැන්දා ලේලි අවුල (16)රූප, ශබ්ද, ගන්ද, රස, පොට්ටබ්බ කාම (16)සිව්වනක් පිරිස (16)ආස්වාද දෙනදේ (16)පන් සිල් (16)නය ගෙවන ක්‍රමය (16)මායාවේ අසාරත්වය (16)චුති සිත (16)විචිකිච්ඡා (16)අනිච්ඡ, දුක්ඛ, අනත්ථ දැකිමෙන් (16)ප්‍රිය භාවය (16)සෝපාදිශේෂ නිර්වාණය (16)අතීත වර්තමාන අනාගත (16)කාය දසක (16)සමත විදර්ශනා යුගනත්නව වැඩිම (16)අනිච්ච සංඥා (16)ඌනතාවය පූර්ණවීම (16)දස පාරමිතා (16)තුන් භවය (16)සිතිවිලි ක්‍රියා වදන් (16)ආර්ය ධ්‍යාන (16)සංවර වීම (16)විපරිණාම දුක්ඛ (16)දුක හට ගන්නා ක්‍රමවේදය (16)උද්ධංභාගීය සංයෝජන (16)ධ්‍යාන අංග (15)විපාක විඤ්ඤාණ (15)අවිද්‍යා නිරෝධෝ සංඛාර නිරෝධෝ (චක්‍රයයි) (15)පරිසරය සකස් වන හැටි (15)රාගක්ෂය, ද්වේෂක්ෂය, මෝහක්ෂය කිරීම (15)යෝ ධම්මං පස්සති සෝ මං පස්සති (15)කාය කර්ම (15)ජය ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ (15)ලෝක ස්වාභාවය තේරුම් ගැනීම (15)වේදනා ස්කන්ධය (15)මටද හැමදෙනටද අවිද්‍යා සංඛාර අනිචයි දුක්ඛයි අනත්ථයි.. (15)විපාකස්කන්ධය (15)උපත, විපරිනාමය, එහි අවසානය (15)ත්‍රිහේතුක උත්පත්තිය (15)කාය කර්ම, වචී කර්ම, මනෝ කර්ම (15)නිවන් දකින මග (15)අනුලෝම ශාන්තිය (15)ජනපද නිරුක්තිය (15)පස්සද්ධි සම්බොජ්ඣංගය (15)අභි සංඛාර (15)ආර්ය අර්ථය (15)බුදු පියානන් වහන්සේ (15)ජරා මරන සෝක .... දුක බව වැටහීම (15)ධර්මතාවයකින් මෙහෙය වීම (15)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැටහීම (15)ඇලීම ගැටීම දුරුකිරීම (15)අසාරත්වය වටහා ගෙන කටයුතු කිරිම (15)විචිකිච්ඡාව (15)
close