දහම් කරුණු

දේශනා වල සුලභව යෙදෙන දහම් කරුණු පහත දැක්වේ. අවශ්‍ය කරුණ මත ක්ලික් කර ඊට අදාළ දේශනා සොයා ගන්න.

නිවන් මග (2206)ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් (1625)භාවනාව (1327)ලෝක විග්‍රහය (979)දාන කථා (897)පටිච්චසමුප්පාදය (891)අභිධර්මය (659)අකුසල් (578)විපාක (559)ත්‍රිවිධ රත්නය (527)නිවනට අදාල කරුනු (525)සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම (518)විශ්ව සම්භවය (516)නිවන් මගේ ගැටලු (484)උපමාවක් (475)ත්‍රිලක්‍ෂණය (466)සතර මාර්ග ඵල (463)පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් (461)පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් (445)සූත්‍ර විග්‍රහ (439)නිවන (402)චිත්තය (388)සෝවාන් ඵලය (368)දස පුණ්‍ය ක්‍රියා (346)කර්මස්ථාන (284)බුද්ධ විෂය (278)ගාථා විග්‍රහ (276)පූජා (265)අනිච්ච (265)පිං (261)ලෞකික රාමුව (248)විඤ්ඤාණ (248)චතුරාර්ය සත්‍යය (243)ශිල්ප ශාස්ත්‍ර (233)හේතු පල (228)ධ්‍යාන (227)පංචස්කන්ධය (222)ශීලය (222)මෛත්‍රී (209)දිව්‍ය ලෝක (207)කර්ම විෂය (190)විදර්ශනාව (187)සංඛාර (182)සතර සතිපට්ඨානය (181)අවිද්‍යාව (177)සිත (174)දස සංයෝජන ධර්ම (172)දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය (169)නිරුක්ති (167)කර්ම ශක්තිය (166)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය (164)ඕරම්භාගීය සංයෝජන (154)ධර්මය රත්නය (149)කර්ම විපාක තීරණය වීම (149)සෝතාපන්න වීම (147)ධර්ම (142)රූපස්කන්දය (142)අනාපාන සති භාවනාව (140)මරණය (136)ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් (135)සීලය (133)නාම රූප (129)චාරිත්‍ර (127)ලෝභ (124)විනය (117)ඉන්ද්‍රිය භාවනාව (111)ජාති (110)රාග සිත (109)මෙත් සිත (108)භව (104)සක්කාය දිට්ඨිය (103)නොපෙනෙන පාප (102)රූප (99)සෝතාපන්න වන ආකාරය (99)ආස්වාදයෝ භයානකයි (98)කර්මස්තාන විග්‍රහ (97)පිං අනුමෝදනය (96)සුවිසි පට්ඨානය (92)ආර්යත්වය (88)ඛයට්ටේන අනිච්චා (87)සුගතිගාමී වීම (85)ශික්ෂා පද (82)සලායතන (82)අසුභ (80)සමාධි (78)බුද්ධ පූජා (77)හේතු ඵල (77)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බැලීම (76)බලාපොරොත්තු (76)ඥාන (76)අස්සාස (75)පෙර කළ කර්ම (74)අරිය කාන්ත සීලය (74)භූතයන් (73)චිත්ත විදි (66)වේදනා (65)පෙරේතයන් (64)පංච ඉන්ද්‍රිය (64)පංච නීවරණ (64)සප්ත බොජ්ඣංග ධර්ම (62)කර්මය (61)සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය (60)රූප,වේදනා,සංඥා,සංඛාර,විඤ්ඤාණ,ස්කන්ධ (59)භාෂා (59)සංඝ රත්නය (59)උප්පත්ති (58)භාවනා ගැටලු (58)අත්හැරී නොඇලී මිදියෑම (57)චෛතසික (57)භවංග සිත (57)උපමා කථාවක් (56)කායානුපස්‌සනාව (55)විදර්ශනා කිරීම (55)අට්ඨීයති හරායති ඡිගුච්ඡති (55)අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා (55)බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ (55)අනත්ථ (55)දාන (54)මහා මංගල සූත්‍රය (53)සම්මා දිට්ඨි (53)ධම්‌මානුපස්‌සනාව (51)සතර ආහාර (51)පිරිත් ඇසීම (51)චිත්ත ප්‍රසාදය ඇතිවිම (50)අත්දැකීමක් (50)ලෝකොත්තර ගමන් මග (50)ඵස්ස (50)දහම් සාකච්ඡා කිරීම (50)කුසලය (49)පිරිත් සජ්ජායනා කිරීම (49)චිත්ත (49)බුදුගුණ කථා (48)උපාදානය (48)අසාරත්වය දැකීම (46)අධයාපනය (45)පුනරුප්පත්තිය (45)දුක්ඛ (45)රාග සිත (44)ඡන්දරාගය දුරු කිරීම (44)ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව (43)ධාතු අවස්ථාව (42)පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, ධාතු (42)ආර්ය මෛත්‍රි භාවනාව (42)ඉන්ද්‍රිය නානත්වය (42)සාංඝික දාන (42)දස අනුස්සති (41)තෘෂ්ණාව (41)අවිද්‍යා නිගමන (41)හේතුවට ලැබෙන ඵල (41)කර්ම කරන ක්‍රම (41)සතර සතිපට්ඨානය (40)හේතු ඵල (40)ගති (40)ඕරා වළල්ළ (39)චරිතයට අනුකූල කර්මස්ථාන (39)ආයතන හය (39)අප්පමාදෝ අමත පදං (38)ආර්ය විනයේ කමා කරගැනීම (38)කාම රාගය (38)ලෝක ස්වාභාවය (37)දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය (37)තෙරුවන් සමවත (37)හරයක් නැති බව වැටහීම (37)නාම ගෝත්‍ර (37)චුති පටිසන්ධි (37)චිත්‌තානුපස්‌සනාව (36)පාරමිතා (36)චතුරාර්ය සත්‍ය දැකීම (36)ධර්මාවබෝධය ලැබීම (36)සතර ආකාර දැකීම (35)යථාර්තය දැකීම (35)ලෝභ ද්වේෂ මෝහ ක්‍රියා (35)පෙර සිදුවීමක් (35)රාග ද්වේෂ මෝහ එකතු වීම (34)සුද්ධාෂ්ඨක (34)චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මයේ ස්වබාවය (34)දුක ගොඩ නැගීම (34)ආලෝක සංඥාව (34)වේදනානුපස්සනාව (33)බ්‍රහ්ම අත්බව (33)බෝධිය (33)හේතුවට අනුව ඵලය වේ (33)පටිච්ච පමුප්පාද චක්‍රය (33)කර්මජ කය (32)කර්මස්ථාන වඩන ආකාරය (32)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ අවබෝධය (32)ධ්‍යාන සමාපත්ති (32)ආත්ම දෘෂ්ඨිය (32)පංච කාමය (32)ක්‍රම රටාව (32)කල්ල සුක්ඛං - කල්ල සුක්ඛ විපාකං (32)අත් බව (32)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැඩීම (31)බෝධිපූජා (31)යෝනිසෝ මනසිකාරය (30)කර්ම විපාකය (30)දානමය පින (30)පටිභාන කවි (30)චිත්තජ රුප (30)කුසලය (30)සෝවාන් ඵල ලාභියා (30)ඇස ඇවිල ගත්තේය (30)චන්ද රාගයෙන් බැදීම (30)දහම් ඇස පහළවීම (30)තිලෝකුට්ට සුතය (29)පුන්‍යානුමෝදනා කර පිංදිම (29)ඛේනට්ඨේන අනිච්ඡා (29)දුක්ඛං භයට්ඨේන (29)හේතු නිරෝධයෙන් ඵල නිරෝධය (29)චුල්ලහස්තිපදොපම සූත්‍රය (29)පංචකාම ආස්වදයට මුල්වීම (29)නිරුක්ති පිළිබඳ (28)චන්දරාග නිරෝධය (28)අනන්තර පච්චය (28)මරණානුස්සතිය (28)මම මගේ කියා ගැනීම (28)රාගක්ෂය ද්වේෂක්ෂය මෝහක්ෂය වේනම් (28)ප්‍රයෝග සම්පත්තිය (27)රාග ද්වේෂ මෝහ කටයුතු අතහැරීම (27)කළ්‍යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය (27)ප්‍රිය මනාප ආස්වාද (27)චිත්ත ප්‍රසාදය (27)වස්තු රූපය (27)කබලිංකාර ආහාර (27)ප්‍රවෘත්ති පටිච්චසමුප්පාදය (26)මම මගේ දෘෂ්ටිය (26)අනන්තර සමනන්තර ප්‍රත්‍ය (26)අවංකයි, පිරිසිදුයි, පිවිතුරුයි, පබසරයි (26)පටිසංධිය (26)බොජ්ඣංග ධර්ම වඩන අයුරු (26)කාම ආස්‍රව (26)ද්වේෂ සිත (26)විවිධාකාර චාරිත්‍ර (26)තන්හාව (26)පුඥ්ඥාභිසංඛාර (26)දස අකුසලය (26)මස් මාංස (25)දේව සංඛාර (25)ගුප්ත ශාස්ත්‍ර (25)පිළිකුල් භාවනාව (25)සමාජ සම්මත (25)මනෝ සංඛාර (25)සතර සතිපට්ඨානය වැඩීම (25)පස්සද්ධිය (25)ආර්ය ගති ලක්ෂණය (25)දේව ධර්මය (25)ප්‍රවෘත්ති විපාක (25)ඇස කන නාසය දිව කය මන (25)මානසිකත්වය (25)ත්‍රිජ කාය (25)රාගක්ෂයෝ ද්වේෂක්ෂයෝ මෝහක්ෂයෝ නිබ්බානං (24)චිත්ත ප්‍රසාදයෙන් කටයුතු කිරීම (24)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බලා අසාර බව දැනීම (24)සිතුවිලි ක්‍රියා වදන් කිරීම (24)අකම්ප්‍ය මානසිකත්වය (24)සිල්වත (24)විවිධාකාර පෙලීම් ඇතිවීම (24)සඟ ගුණ (24)මහා ආර්යා (24)ගති ලක්ෂනය අනුව (24)කැඩෙන, බිදෙන, විනාශවන.... (23)ආදීනව දැක අතහැරීම (23)විඤ්ඤාණය (23)අවිද්‍යා තෘෂ්ණා හේතුවෙන් මම ගොඩනැගීම (23)රූප, ශබ්ද, ගන්ද, රස, පහස, ධර්ම (23)හිංගි හිංසා කිරීම (23)ධර්මයට සූත්‍රයට විනයට බහා බැලිම (23)දූෂ්‍ය මානසිකත්වය (23)අනාගාමි (23)හේතු පල ක්‍රියා දාමය (23)පෘතග්ජන මානසිකත්වය (23)ගති ලක්ෂණ (23)නිවන් මාර්ගය වැසිම (23)කර්ම විපාකය පලදීම (23)අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ ක්‍රියා (23)තිරිසන් සංඛාර (23)දානය (23)මුලාවක ජීවත් වීම (23)මරණ (22)ඥාන සම්පයුත්ත වීම (22)ගන්දබ්බයා (22)ධර්මතාවය (22)අදහස තුලින් අවබෝධය (22)ලෝක පාලන ක්‍රමය (22)චිත්තක්ෂණ 17 (22)අනත්ථං අසාරකට්ඨෙනංති (22)අසහනකාරි මානසිකත්වය (22)කසින භාවනාව (22)ආනාපානසති භාවනාව (22)ඝටීකාර අනිගාමී උත්තමයා (22)කාලය (22)නිවන් සුවය (22)මනා සිහියෙන් සිටීම (22)දෘෂ්ඨිගත වීම (22)රහතන් වහන්සේගේ ස්වාභාවය (22)අනිච්ඡ, දුක්ඛ, අනත්ථ, අසුභ (22)ගන්දබ්බ අවස්ථාව (22)ප්‍රඥා චක්ෂුසය (21)ස්කන්ධ පංචකය (21)ඥාන ගෝචර (21)පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මතාවය දැකීම (21)යම්පිච්ඡං න ලබති තම්පි දුක්ඛං (21)චක්ඛුංච පටිචිච රූපේච උප්පජිජති චක්ඛු විඤ්ඤාණං (21)දම් ගුන ගාථාව (21)පරමස්සාස (21)යෝ පටිච්චසමුප්පාදං පස්සති සෝ ධම්මං පස්සති (21)සම්පස්සජා වේදනා (21)වටිනාකමක් දැනෙන දෘෂ්ටිය (21)ධර්මාවබෝධය ලැබුවන් (21)රාග ද්වේෂ මෝහ සිත් දැකිම (21)අමනුෂ්‍ය බලපෑම් (21)අවිද්‍යාවේ නිගමන (21)සත්ව හිංසාව (21)බ්‍රහ්ම කල්පික මනුශ්‍යයා (21)අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ නැගීම (21)උප්පාද වයට්ඨේන අනිච්ඡා (21)කර්මජ රූප (21)සසර ගමන (21)විඤ්ඤාණ ආහාර (21)කාම ලෝක අනාතයි (20)ඡන්දරාගය (20)විවිධාකාර ක්‍රම (20)සතර සතිපට්ඨානයේ සිත පිහිටීම (20)වචී සංඛාර (20)හේතු පච්චය (20)අවිද්‍යා සහගත හටගැනීම (20)දස අකුසලයෙන් වෙන්වීම (20)ආස්වාද වින්දනය පහලවීම (20)සසර ගමනක ස්වාභාවය (20)සුක්ඛං - සුක්ඛ විපාකං (20)යද නිච්චං තං දුක්ඛං යංදුක්ඛං තදනත්තා (20)ඒතං ශන්තං ඒතං ප්‍රනීතං යදිදං සබ්බ සංඛාර සමතෝ (20)සිතුවිලි ක්‍රියා වදන් පිරිසිදු කිරීම (20)ගති ලක්ෂනය මතුවිම (20)සෙත් පැතීම් (20)මෙත් වැඩිම (20)කර්ම බලවේග (20)යං ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං (20)සෘද්ධි (20)ජාති ධර්ම (20)ධර්ම අධර්ම (20)නිවන් දකින මග ක්‍රියාත්මක කිරීම (20)මූල ධර්මය තේරුම් ගැනීම (20)මානසිකත්වය ගොඩ නැගීම (20)මතකසටහන් (20)දේව කථා (20)දස කසින (20)නොපෙනෙන ලෝකයේ කර්ම විපාක (19)පුන්‍ය සෘද්ධි (19)කැමතිසේ නැති ලෝකය (19)ක්‍රමවේදය සසදා බැලිම (19)පුඤ්ඤාභිසංඛාර, අපුඤ්ඤාභිසංඛාර, ආනෙඤ්ජාභිසංඛාර (19)කේන්දරය (19)කාය සංඛාර (19)භව පච්චයා ජාති (19)සර්ව චිත්ත සාධාරණ චෛතසික (19)කල්ලං කල්ල විපාකං (19)වේදනා සංඥා සංඛාර විඤ්ඤාණ (19)ජරා මරන සෝක පරිදේව ....ගොඩ ගසා ගැනිම (19)උදය වැය ඥාණය (19)ඉහ ආත්ම සුඛ විහරණය (19)සංඛාර දුක්ඛ (19)ආටානාටිය සුත්‍රය (19)ස්කන්ද,ධාතු,ආයතන,පටිච්චසමුප්පාද වශයෙන් (19)චිත්තක්ෂණ (18)හේතු ඵල ක්‍රියාදාමය (18)වීත රාගී,වීත දෝෂී, විතමෝහී අරමුණු (18)සංස්පර්ෂ (18)දේව ධර්මය (18)ඒවං උපසංහරති (18)අට්ඨීයති (18)හිමිකම් ලැබීම (18)නිසි අනිසි බලා ගැනීම (18)ශාන්ත ප්‍රණීත බව වැටහීම (18)අසාර ලෝකයේ ලැබීමට කිසිවක් නති බව (18)අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ ගුන (18)ඇලීම ගැටීම මුලාව (18)අහං අවේරෝ හෝති (18)කර්ම විපාක සෘද්ධි (18)ආර්ය විනයේ හුදකලාව (18)ලෝකය නිර්මාණය වන පටිච්චසමුප්පාදය (18)මරණාසන්න මොහොතේදී (18)සවිතක්ක සවිචාර (18)කුසල මූල පච්චයා සංඛාරා (18)රාග ද්වේශ මෝහ සංසිදීම (18)දහම් අවබෝධය ලැබීම (18)නිවන් මග කෙටියෙන් (18)තන්හා උපාදානයෙන් ජීවත් වීම (18)මිථ්‍යා අස්ඨාංගික මාර්ගය (18)සංඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණ (17)නිච්ජ සුඛ අත්ත සුභ අවිද්‍යාව (17)ද්වාත්තිංසාකාර භාවනාව (17)සද්ධා, සීල, සුත, ත්‍යාග, ප්‍රඥා (17)උච්ජේද දෘෂ්ටිය (17)දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍යය (17)කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය (17)අකාලිකෝ (17)ලෝකෝත්තර අර්ථ (17)අනාවරණ ඥානය (17)පස්සාස දහම් (17)පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය (17)සීලබ්බත පරාමාසය (17)හේතු ඵල න්‍යාය (17)දස අකුසල ගති (17)අමනුෂ්‍ය බලවේග (17)විසුද්ධි (17)සත්ධර්ම ශ්‍රවණය (17)කාම අදහස් ඇතිවීම (17)පටිච්ච සමුප්පාදය දැකිම (17)අනිච්චං ඛයට්ටේන (17)පංචකාම ආස්වාද (17)මාරයා පරාජය (17)මෝහ සිත (17)පංචකාමයෙන් ඇලලීම (17)ගතියට ගතිය එකතු විම (17)පිනවන දේ (17)ප්‍රේත අත්බැව් (17)යහපත් අයහපත් ක්‍රියා (17)මන වඩන අරමුණු (17)විපාක සිත (17)මෙත් සිත වැඩිම (17)භාවනා කල යුත්තේ ආර්ය අෂඨාංගික මාර්ගය (17)වටිනාකමක් තිබේද නැද්ද බැලිම (17)සත්පුරුෂ සංසේවනය ලැබීම (17)ආර්ය සමාධි (17)අත්ති කම්ම භවෝ අත්ති උප්පත්ති භවෝ (16)අවිද්‍යා තෘෂ්ණාව දුරු කිරීම (16)නය ගෙවන ක්‍රමය (16)සම්මා සමාධි (16)ආදීනව ආදීනව ලෙස දැකීම (16)චන්දරාගය ගොඩනැගීම (16)රූප, ශබ්ද, ගන්ද, රස, පොට්ටබ්බ කාම (16)මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව (16)විචිකිච්ඡා (16)ප්‍රසාද රූප (16)කාය දසක (16)සිව්වනක් පිරිස (16)ඉදංපච්චයතා පටිච්ච සමුප්පාදය (16)පන් සිල් (16)මායාවේ අසාරත්වය (16)සමුපයුත්ත පටිච්චසමුප්පාදය (16)සෝපාදිශේෂ නිර්වාණය (16)ආර්ය විනයේ ලෝකය (16)අතීත වර්තමාන අනාගත (16)ප්‍රිය භාවය (16)රහතන් වහන්සේ ආස්‍රව ක්ෂය කලා (16)ඌනතාවය පූර්ණවීම (16)සිතිවිලි ක්‍රියා වදන් (16)ආර්ය මාර්ගය වඩන හැටි (16)හේතු පල දැකීම (16)ආර්ය ධ්‍යාන (16)මනෝද්වාර (16)දුක හට ගන්නා ක්‍රමවේදය (16)ආනන්තරිය පාප කර්ම (16)සංවර වීම (16)පංච උපාදානස්කන්ධය (16)නැන්දා ලේලි අවුල (16)ප්‍රඥා ගෝචර මනස (16)පාපකර්ම පලදිම (16)ආස්වාද දෙනදේ (16)ධ්‍යාන ලැබීම සිදුවීම (16)හේතු නැත්නම් පලයක් නැත (16)ලෝක ස්වාභාවය තේරුම් ගැනීම (15)චුති සිත (15)ජය ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ (15)පස්සද්ධි සම්බොජ්ඣංගය (15)බුදු පියානන් වහන්සේ (15)උපත, විපරිනාමය, එහි අවසානය (15)මටද හැමදෙනටද අවිද්‍යා සංඛාර අනිචයි දුක්ඛයි අනත්ථයි.. (15)විපාකස්කන්ධය (15)අනිච්ච් දුක්ක අනත්ථ (15)දස පාරමිතා (15)නිවන් දකින මග (15)අනුලෝම ශාන්තිය (15)ජනපද නිරුක්තිය (15)පරමාර්ථය (15)විචිකිච්ඡාව (15)ධර්මතාවයකින් මෙහෙය වීම (15)අභි සංඛාර (15)දානය දිය යුතු ආකාරය (15)ජරා මරන සෝක .... දුක බව වැටහීම (15)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැටහීම (15)ධ්‍යාන අංග (15)ඇලීම ගැටීම දුරුකිරීම (15)අසාරත්වය වටහා ගෙන කටයුතු කිරිම (15)කර්ම විඤ්ඤාණය (15)පරිසරය සකස් වන හැටි (15)ප්‍රියයි මනාපයි කියා ගැනිම (15)ලාභ, කීර්ති, ප්‍රසංසා වලට ගිජුවීම (15)යුතුකම යුතුකම් ලෙස කිරීම (15)දස්සනේන පහාතබ්බ (15)විපාක විඤ්ඤාණ (15)වේදනා ස්කන්ධය (15)අවිද්‍යා නිරෝධෝ සංඛාර නිරෝධෝ (චක්‍රයයි) (15)යෝ ධම්මං පස්සති සෝ මං පස්සති (15)11 ගින්න (14)ආස්වාදය ආස්වාදය ලෙස දැකීම (14)විවිධාකාර හේතූන් නිසා (14)අප්‍රමාදීව කටයුතු කිරීම (14)වාසනා කෙලෙස් (14)