දහම් කරුණු

දේශනා වල සුලභව යෙදෙන දහම් කරුණු පහත දැක්වේ. අවශ්‍ය කරුණ එබීමෙන් ඊට අදාළ දේශනා සොයා ගන්න.

නිවන් මග (2303)ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් (1692)භාවනාව (1385)ලෝක විග්‍රහය (972)පටිච්චසමුප්පාදය (934)දාන කථා (928)අභිධර්මය (688)අකුසල් (610)විපාක (571)නිවනට අදාල කරුනු (562)සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම (549)ත්‍රිවිධ රත්නය (541)විශ්ව සම්භවය (534)නිවන් මගේ ගැටලු (506)සතර මාර්ග ඵල (505)ත්‍රිලක්‍ෂණය (491)උපමාවක් (474)පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් (467)පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් (460)සූත්‍ර විග්‍රහ (455)නිවන (419)චිත්තය (411)සෝවාන් ඵලය (400)දස පුණ්‍ය ක්‍රියා (358)කර්මස්ථාන (302)අනිච්ච (284)ගාථා විග්‍රහ (283)බුද්ධ විෂය (282)පූජා (268)පිං (267)ලෞකික රාමුව (265)චතුරාර්ය සත්‍යය (262)විඤ්ඤාණ (258)පංචස්කන්ධය (241)ශිල්ප ශාස්ත්‍ර (237)හේතු පල (234)ධ්‍යාන (232)ශීලය (227)මෛත්‍රී (217)දිව්‍ය ලෝක (215)සතර සතිපට්ඨානය (198)කර්ම විෂය (197)විදර්ශනාව (197)සංඛාර (188)අවිද්‍යාව (186)දස සංයෝජන ධර්ම (184)දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය (183)සිත (181)කර්ම ශක්තිය (171)නිරුක්ති (170)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය (170)ඕරම්භාගීය සංයෝජන (165)සෝතාපන්න වීම (160)ධර්මය රත්නය (155)කර්ම විපාක තීරණය වීම (153)අනාපාන සති භාවනාව (147)ධර්ම (147)රූපස්කන්දය (144)සීලය (141)මරණය (139)ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් (138)නාම රූප (134)චාරිත්‍ර (132)ලෝභ (127)විනය (126)ඉන්ද්‍රිය භාවනාව (121)නොපෙනෙන පාප (115)මෙත් සිත (113)ජාති (112)සෝතාපන්න වන ආකාරය (112)භව (111)රාග සිත (111)සක්කාය දිට්ඨිය (108)රූප (103)කර්මස්තාන විග්‍රහ (101)පිං අනුමෝදනය (99)ආස්වාදයෝ භයානකයි (99)ඛයට්ටේන අනිච්චා (95)සුවිසි පට්ඨානය (95)ආර්යත්වය (91)සුගතිගාමී වීම (90)සලායතන (84)ශික්ෂා පද (83)සමාධි (82)අසුභ (82)අස්සාස (80)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බැලීම (79)අරිය කාන්ත සීලය (77)ඥාන (77)බුද්ධ පූජා (77)හේතු ඵල (76)බලාපොරොත්තු (76)චිත්ත විදි (75)භූතයන් (75)පෙර කළ කර්ම (74)වේදනා (69)පංච ඉන්ද්‍රිය (68)පෙරේතයන් (66)පංච නීවරණ (65)සප්ත බොජ්ඣංග ධර්ම (64)සංඝ රත්නය (63)කර්මය (62)භාෂා (62)සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය (61)උප්පත්ති (61)අනත්ථ (60)භාවනා ගැටලු (60)බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ (60)විදර්ශනා කිරීම (59)චෛතසික (59)භවංග සිත (59)චිත්ත (59)රූප,වේදනා,සංඥා,සංඛාර,විඤ්ඤාණ,ස්කන්ධ (59)කායානුපස්‌සනාව (58)සම්මා දිට්ඨි (57)අත්හැරී නොඇලී මිදියෑම (57)අට්ඨීයති හරායති ඡිගුච්ඡති (56)උපමා කථාවක් (56)දාන (55)අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා (55)මහා මංගල සූත්‍රය (55)පිරිත් ඇසීම (54)ලෝකොත්තර ගමන් මග (53)කුසලය (52)පිරිත් සජ්ජායනා කිරීම (52)සතර ආහාර (52)ධම්‌මානුපස්‌සනාව (51)දහම් සාකච්ඡා කිරීම (50)අත්දැකීමක් (50)උපාදානය (50)චිත්ත ප්‍රසාදය ඇතිවිම (50)ඵස්ස (50)දුක්ඛ (49)අසාරත්වය දැකීම (47)පුනරුප්පත්තිය (47)බුදුගුණ කථා (46)ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව (46)අධයාපනය (45)ආර්ය මෛත්‍රි භාවනාව (45)රාග සිත (45)ඡන්දරාගය දුරු කිරීම (45)ඉන්ද්‍රිය නානත්වය (44)සතර සතිපට්ඨානය (43)දස අනුස්සති (43)කාම රාගය (43)සාංඝික දාන (43)පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, ධාතු (42)ආර්ය විනයේ කමා කරගැනීම (42)අවිද්‍යා නිගමන (42)ධාතු අවස්ථාව (42)ආයතන හය (42)කර්ම කරන ක්‍රම (42)තෘෂ්ණාව (41)ගති (41)චුති පටිසන්ධි (41)හේතුවට ලැබෙන ඵල (41)චිත්‌තානුපස්‌සනාව (40)දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය (40)ලෝක ස්වාභාවය (40)හේතු ඵල (40)අප්පමාදෝ අමත පදං (40)ඕරා වළල්ළ (40)නාම ගෝත්‍ර (39)චරිතයට අනුකූල කර්මස්ථාන (39)තෙරුවන් සමවත (38)ධර්මාවබෝධය ලැබීම (38)පාරමිතා (38)හරයක් නැති බව වැටහීම (37)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ අවබෝධය (37)චතුරාර්ය සත්‍ය දැකීම (36)බ්‍රහ්ම අත්බව (36)චන්ද රාගයෙන් බැදීම (35)යථාර්තය දැකීම (35)සතර ආකාර දැකීම (35)කුසලය (35)දුක ගොඩ නැගීම (35)පෙර සිදුවීමක් (35)පටිච්ච පමුප්පාද චක්‍රය (34)කර්මස්ථාන වඩන ආකාරය (34)ක්‍රම රටාව (34)ලෝභ ද්වේෂ මෝහ ක්‍රියා (34)වේදනානුපස්සනාව (34)රාග ද්වේෂ මෝහ එකතු වීම (34)ආලෝක සංඥාව (34)චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මයේ ස්වබාවය (34)සුද්ධාෂ්ඨක (34)ධ්‍යාන සමාපත්ති (33)හේතුවට අනුව ඵලය වේ (33)අත් බව (33)බෝධිය (33)කර්මජ කය (33)පංච කාමය (32)කල්ල සුක්ඛං - කල්ල සුක්ඛ විපාකං (32)සෝවාන් ඵල ලාභියා (32)ආත්ම දෘෂ්ඨිය (32)චිත්තජ රුප (31)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැඩීම (31)දුක්ඛං භයට්ඨේන (31)බෝධිපූජා (31)යෝනිසෝ මනසිකාරය (31)ඇස ඇවිල ගත්තේය (30)දානමය පින (30)ආර්ය ගති ලක්ෂණය (30)සතර සතිපට්ඨානය වැඩීම (30)පටිභාන කවි (30)දහම් ඇස පහළවීම (30)චන්දරාග නිරෝධය (30)තිලෝකුට්ට සුතය (29)කාම ආස්‍රව (29)ප්‍රවෘත්ති පටිච්චසමුප්පාදය (29)කළ්‍යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය (29)හේතු නිරෝධයෙන් ඵල නිරෝධය (29)ඛේනට්ඨේන අනිච්ඡා (29)පංචකාම ආස්වදයට මුල්වීම (29)අනන්තර පච්චය (29)මම මගේ කියා ගැනීම (29)කර්ම විපාකය (29)අවංකයි, පිරිසිදුයි, පිවිතුරුයි, පබසරයි (29)පුන්‍යානුමෝදනා කර පිංදිම (29)නිරුක්ති පිළිබඳ (28)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බලා අසාර බව දැනීම (28)බොජ්ඣංග ධර්ම වඩන අයුරු (28)චුල්ලහස්තිපදොපම සූත්‍රය (28)ප්‍රයෝග සම්පත්තිය (28)රාගක්ෂය ද්වේෂක්ෂය මෝහක්ෂය වේනම් (28)අනාගාමි (28)ප්‍රිය මනාප ආස්වාද (28)මරණානුස්සතිය (28)වස්තු රූපය (28)කබලිංකාර ආහාර (28)අනන්තර සමනන්තර ප්‍රත්‍ය (27)මම මගේ දෘෂ්ටිය (27)රාග ද්වේෂ මෝහ කටයුතු අතහැරීම (27)චිත්ත ප්‍රසාදය (27)දස අකුසලය (27)අනත්ථං අසාරකට්ඨෙනංති (27)විවිධාකාර චාරිත්‍ර (27)තන්හාව (27)පුඥ්ඥාභිසංඛාර (26)සමාජ සම්මත (26)ද්වේෂ සිත (26)මස් මාංස (26)මහා ආර්යා (26)පිළිකුල් භාවනාව (26)පටිසංධිය (26)මනෝ සංඛාර (26)විවිධාකාර පෙලීම් ඇතිවීම (26)ත්‍රිජ කාය (25)ධර්මයට සූත්‍රයට විනයට බහා බැලිම (25)ඇස කන නාසය දිව කය මන (25)අවිද්‍යා තෘෂ්ණා හේතුවෙන් මම ගොඩනැගීම (25)ගුප්ත ශාස්ත්‍ර (25)ආදීනව දැක අතහැරීම (25)චිත්තක්ෂණ 17 (25)මානසිකත්වය (25)සිල්වත (25)දේව ධර්මය (25)සඟ ගුණ (25)දේව සංඛාර (25)ප්‍රවෘත්ති විපාක (25)කර්ම විපාකය පලදීම (24)නිවන් මාර්ගය වැසිම (24)චිත්ත ප්‍රසාදයෙන් කටයුතු කිරීම (24)අකම්ප්‍ය මානසිකත්වය (24)අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ ක්‍රියා (24)කාලය (24)ගති ලක්ෂණය අනුව (24)පස්සද්ධිය (24)බ්‍රහ්ම කල්පික මනුශ්‍යයා (24)විඤ්ඤාණය (24)යම්පිච්ඡං න ලබති තම්පි දුක්ඛං (24)මරණ (24)රාගක්ෂයෝ ද්වේෂක්ෂයෝ මෝහක්ෂයෝ නිබ්බානං (24)සිතුවිලි ක්‍රියා වදන් කිරීම (24)නිවන් මග කෙටියෙන් (24)දානය (24)සතර සතිපට්ඨානයේ සිත පිහිටීම (24)පෘතග්ජන මානසිකත්වය (23)අනිච්චං ඛයට්ටේන (23)ගති ලක්ෂණ (23)අනිච්ඡ, දුක්ඛ, අනත්ථ, අසුභ (23)කැඩෙන, බිදෙන, විනාශවන.... (23)තිරිසන් සංඛාර (23)රහතන් වහන්සේගේ ස්වාභාවය (23)නිවන් සුවය (23)මුලාවක ජීවත් වීම (23)ගන්දබ්බ අවස්ථාව (23)දූෂ්‍ය මානසිකත්වය (23)හේතු පල ක්‍රියා දාමය (23)හිංගි හිංසා කිරීම (23)සත්ව හිංසාව (22)අදහස තුලින් අවබෝධය (22)ආනාපානසති භාවනාව (22)අවිද්‍යාවේ නිගමන (22)ලෝක පාලන ක්‍රමය (22)කාය සංඛාර (22)ඥාන සම්පයුත්ත වීම (22)රූප, ශබ්ද, ගන්ද, රස, පහස, ධර්ම (22)ප්‍රඥා චක්ෂුසය (22)දෘෂ්ඨිගත වීම (22)ගන්ධබ්බයා (22)මනා සිහියෙන් සිටීම (22)කසින භාවනාව (22)නිවන් දකින මග ක්‍රියාත්මක කිරීම (22)දම් ගුන ගාථාව (22)අසහනකාරි මානසිකත්වය (22)ඝටීකාර අනිගාමී උත්තමයා (22)ධර්මතාවය (22)සම්ඵස්සජා වේදනා (21)දස අකුසලයෙන් වෙන්වීම (21)අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ නැගීම (21)ඥාන ගෝචර (21)ධර්මාවබෝධය ලැබුවන් (21)යදනිච්චං තං දුක්ඛං - යං දුක්ඛං තදනත්ථා (21)අනිච්ච් දුක්ක අනත්ථ (21)උප්පාද වයට්ඨේන අනිච්ඡා (21)ජාති ධර්ම (21)අමනුෂ්‍ය බලපෑම් (21)අවිද්‍යා සහගත හටගැනීම (21)කර්මජ රූප (21)රාග ද්වේෂ මෝහ සිත් දැකිම (21)පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මතාවය දැකීම (21)සසර ගමන (21)සෙත් පැතීම් (21)පරමස්සාස (21)චක්ඛුංච පටිචිච රූපේච උප්පජිජති චක්ඛු විඤ්ඤාණං (21)ඡන්දරාගය (21)විඤ්ඤාණ ආහාර (21)වටිනාකමක් දැනෙන දෘෂ්ටිය (21)ස්කන්ධ පංචකය (21)යෝ පටිච්චසමුප්පාදං පස්සති සෝ ධම්මං පස්සති (21)විවිධාකාර ක්‍රම (20)දස කසින (20)පටිච්ච සමුප්පාදය දැකිම (20)ඒතං සන්තං ඒතං පණීතං යදිධං සබ්බ සංඛාර සමතෝ (20)මෙත් වැඩිම (20)දේව කථා (20)යං ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං (20)හේතු පච්චය (20)සංඛාර දුක්ඛ (20)මූල ධර්මය තේරුම් ගැනීම (20)කර්ම බලවේග (20)මානසිකත්වය ගොඩ නැගීම (20)ලෝකය නිර්මාණය වන පටිච්චසමුප්පාදය (20)ධර්ම අධර්ම (20)භාවනා කල යුත්තේ ආර්ය අෂඨාංගික මාර්ගය (20)කාම ලෝක අනාතයි (20)සිතුවිලි ක්‍රියා වදන් පිරිසිදු කිරීම (20)ගති ලක්ෂණය මතුවිම (20)සුක්ඛං - සුක්ඛ විපාකං (20)වචී සංඛාර (20)සසර ගමනක ස්වාභාවය (20)ඉධප්පච්චයතා පටිච්ච සමුප්පාදය (20)මතකසටහන් (20)චිත්තක්ෂණ (20)සෘද්ධි (20)කැමතිසේ නැති ලෝකය (20)ආස්වාද වින්දනය පහලවීම (20)ස්කන්ද,ධාතු,ආයතන,පටිච්චසමුප්පාද වශයෙන් (19)ක්‍රමවේදය සසදා බැලිම (19)සර්ව චිත්ත සාධාරණ චෛතසික (19)අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ ගුන (19)ජරා මරන සෝක පරිදේව ....ගොඩ ගසා ගැනිම (19)භව පච්චයා ජාති (19)පුඤ්ඤාභිසංඛාර, අපුඤ්ඤාභිසංඛාර, ආනෙඤ්ජාභිසංඛාර (19)අහං අවේරෝ හෝති (19)ආදීනව ආදීනව ලෙස දැකීම (19)ඇලීම ගැටීම මුලාව (19)කේන්දරය (19)උදය වැය ඥාණය (19)ද්වාත්තිංසාකාර භාවනාව (19)ඉහ ආත්ම සුඛ විහරණය (19)කල්ලං කල්ල විපාකං (19)නොපෙනෙන ලෝකයේ කර්ම විපාක (19)ආටානාටිය සුත්‍රය (19)රාග ද්වේශ මෝහ සංසිදීම (19)පුන්‍ය සෘද්ධි (19)තන්හා උපාදානයෙන් ජීවත් වීම (18)මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව (18)අට්ඨීයති (18)සත්ධර්ම ශ්‍රවණය (18)මෙත් සිත වැඩිම (18)දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍යය (18)හේතු ඵල ක්‍රියාදාමය (18)ඒවං උපසංහරති (18)කුසල මූල පච්චයා සංඛාරා (18)සවිතක්ක සවිචාර (18)කාම අදහස් ඇතිවීම (18)විසුද්ධි (18)සීලබ්බත පරාමාසය (18)අසාර ලෝකයේ ලැබීමට කිසිවක් නති බව (18)ආර්ය විනයේ හුදකලාව (18)මනෝද්වාර (18)දහම් අවබෝධය ලැබීම (18)සංස්පර්ෂ (18)මරණාසන්න මොහොතේදී (18)වීත රාගී,වීත දෝෂී, විතමෝහී අරමුණු (18)ආර්ය විනයේ ලෝකය (18)නිසි අනිසි බලා ගැනීම (18)වටිනාකමක් තිබේද නැද්ද බැලිම (18)පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය (18)ආර්ය ධ්‍යාන (18)හිමිකම් ලැබීම (18)දේව ධර්මය (18)කර්ම විපාක සෘද්ධි (18)මිථ්‍යා අස්ඨාංගික මාර්ගය (18)කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය (18)ශාන්ත ප්‍රණීත බව වැටහීම (18)කැමති සේ පැවැත්විය හැකි ලෝකයක් තිබේද (17)සම්මා සමාධි (17)අනාවරණ ඥානය (17)දස අකුසල ගති (17)පංච උපාදානස්කන්ධය (17)පිනවන දේ (17)ආර්ය සමාධි (17)රහතන් වහන්සේ ආස්‍රව ක්ෂය කලා (17)පංචකාමයෙන් ඇලලීම (17)පංචකාම ආස්වාද (17)මාරයා පරාජය (17)මන වඩන අරමුණු (17)සමුපයුත්ත පටිච්චසමුප්පාදය (17)විචිකිච්ඡාව (17)වේදනා සංඥා සංඛාර විඤ්ඤාණ (17)යහපත් අයහපත් ක්‍රියා (17)අනිච්ඡ, දුක්ඛ, අනත්ථ දැකිමෙන් (17)මෝහ සිත (17)ගතියට ගතිය එකතු විම (17)ලෝකෝත්තර අර්ථ (17)ආනන්තරිය පාප කර්ම (17)තුන් භවය (17)මායාවේ අසාරත්වය (17)සත්පුරුෂ සංසේවනය ලැබීම (17)උච්ජේද දෘෂ්ටිය (17)අමනුෂ්‍ය බලවේග (17)සංඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණ (17)හේතු ඵල න්‍යාය (17)අකාලිකෝ (17)සද්ධා, සීල, සුත, ත්‍යාග, ප්‍රඥා (17)විපාක සිත (17)පස්සාස දහම් (17)ප්‍රසාද රූප (17)ධ්‍යාන ලැබීම සිදුවීම (17)අතීත වර්තමාන අනාගත (16)යුතුකම යුතුකම් ලෙස කිරීම (16)අනිච්ච සංඥා (16)මටද හැමදෙනටද අවිද්‍යා සංඛාර අනිචයි දුක්ඛයි අනත්ථයි.. (16)ආර්ය මාර්ගය වඩන හැටි (16)සංවර වීම (16)පාපකර්ම පලදිම (16)පන් සිල් (16)සමත විදර්ශනා යුගනත්නව වැඩිම (16)ඌනතාවය පූර්ණවීම (16)අනුලෝම ශාන්තිය (16)චුති සිත (16)රූප, ශබ්ද, ගන්ද, රස, පොට්ටබ්බ කාම (16)සිතිවිලි ක්‍රියා වදන් (16)විපරිණාම දුක්ඛ (16)විචිකිච්ඡා (16)දස්සනේන පහාතබ්බ (16)සෝපාදිශේෂ නිර්වාණය (16)දස පාරමිතා (16)ප්‍රිය භාවය (16)නය ගෙවන ක්‍රමය (16)ආස්වාද දෙනදේ (16)ප්‍රඥා ගෝචර මනස (16)අත්ති කම්ම භවෝ අත්ති උප්පත්ති භවෝ (16)කර්ම විඤ්ඤාණය (16)දුක හට ගන්නා ක්‍රමවේදය (16)අවිද්‍යා තෘෂ්ණාව දුරු කිරීම (16)උද්ධංභාගීය සංයෝජන (16)නිච්ජ සුඛ අත්ත සුභ අවිද්‍යාව (16)හේතු පල දැකීම (16)චන්දරාගය ගොඩනැගීම (16)ආදීනව (16)ප්‍රේත අත්බැව් (16)සිව්වනක් පිරිස (16)හේතු නැත්නම් පලයක් නැත (16)කාය දසක (16)නැන්දා ලේලි අවුල (16)ජරා මරන සෝක .... දුක බව වැටහීම (15)ආර්ය අර්ථය (15)නිවන් දකින මග (15)දානය දිය යුතු ආකාරය (15)ජය ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ (15)වේදනා ස්කන්ධය (15)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැටහීම (15)අසාරත්වය වටහා ගෙන කටයුතු කිරිම (15)ඇලීම ගැටීම දුරුකිරීම (15)මම කියන මයා දෘෂ්ටිය (15)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ ගොඩවල් (15)පස්සද්ධි සම්බොජ්ඣංගය (15)ප්‍රියයි මනාපයි කියා ගැනිම (15)ආස්වාදය ආස්වාදය ලෙස දැකීම (15)අරිහත් (15)ජනපද නිරුක්තිය (15)අත්තකිලමතනු යෝගය (15)කාය කර්ම (15)ලාභ, කීර්ති, ප්‍රසංසා වලට ගිජුවීම (15)බුදු පියානන් වහන්සේ (15)අවිද්‍යා නිරෝධෝ සංඛාර නිරෝධෝ (චක්‍රයයි) (15)
close