දහම් කරුණු

දේශනා වල සුලභව යෙදෙන දහම් කරුණු පහත දැක්වේ. අවශ්‍ය කරුණ මත ක්ලික් කර ඊට අදාළ දේශනා සොයා ගන්න.

නිවන් මග (2164)ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් (1594)භාවනාව (1293)ලෝක විග්‍රහය (966)දාන කථා (880)පටිච්චසමුප්පාදය (872)අභිධර්මය (644)අකුසල් (567)විපාක (549)ත්‍රිවිද රත්නය (516)නිවනට අදාල කරුනු (508)සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම (501)විශ්ව සම්භවය (493)උපමාවක් (477)නිවන් මගේ ගැටලු (470)පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් (451)සතර මාර්ග ඵල (446)ත්‍රිලක්‍ෂණය (440)පොදු ගැටළු සහ විසදුම් (429)සූත්‍ර විග්‍රහ (417)නිවන (394)චිත්තය (383)සෝවාන් ඵලය (357)දස පුණ්‍ය ක්‍රියා (345)බුද්ධ විෂය (274)කර්මස්ථාන (270)ගාථා විග්‍රහ (268)පූජා (259)පිං (258)අනිච්ච (247)ලෞකික රාමුව (238)චතුරාර්ය සත්‍යය (237)විඤ්ඤාණ (234)ශිල්ප ශාස්ත්‍ර (225)හේතු පල (225)ශීලය (221)ධ්‍යාන (216)පංචස්කන්ධය (208)දිව්‍ය ලෝක (204)මෛත්‍රී (196)කර්ම විෂය (185)සංඛාර (180)විදර්ශනාව (179)සතර සතිපට්ඨානය (175)සිත (172)නිරුක්ති (170)අවිද්‍යාව (170)දස සංයෝජන ධර්ම (166)දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය (164)කර්ම ශක්තිය (161)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය (156)ඕරම්භාගීය සංයෝජන (149)කර්ම විපාක තීරණය වීම (146)සෝතාපන්න වීම (143)ධර්මය රත්නය (143)ධර්ම (140)රූපස්කන්දය (139)අනාපාන සති භාවනාව (138)ලෙඩරෝගවලට විසදුම් (133)මරණය (133)සීලය (132)නාම රූප (127)ලෝභ (124)චාරිත්‍ර (123)විනය (117)ඡාති (107)මෙත් සිත (107)රාග සිත (106)ඉන්ද්‍රිය භාවනාව (106)බව (103)ආස්වාදයෝ භයානකයි (98)සක්කාය දිට්ඨිය (98)රූප (98)නොපෙනෙන පාප (97)සෝතාපන්න වන ආකාරය (97)පිං අනුමෝදනය (96)කර්මස්තාන විග්‍රහ (90)ආර්යත්වය (87)සුවිසි පට්ටනය (86)සුගතිගාමී වීම (84)ශික්ෂා පද (82)සලායතන (80)ඛයට්ටේන අනිච්චා (78)බුද්ධ පූජා (76)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බැලීම (76)සමාධි (76)අසුභ (76)බලාපොරොත්තු (75)හේතු ඵල (75)අස්සාස (74)පෙර කල කර්ම (73)බුතයන් (73)අරිය කාන්ත සීලය (73)ඥාන (71)චිත්ත විදි (64)පෙරේතයන් (64)පංච නීවරණ (64)වේදනා (62)පංච ඉන්ද්‍රිය (61)සප්ත බොජ්ඣංග ධර්ම (61)සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය (60)කර්මය (59)රූප,වේදනා,සංඥා,සංඛාර,විඤ්ඤාණ,ස්කන්ධ (59)අත්හැරී නොඇලී මිදියෑම (57)භාෂා (57)භාවනා ගැටලු (57)උපමා කථාවක් (56)භවංග සිත (56)උප්පත්ති (56)චෛතසික (56)සංඝ රත්නය (56)අට්ඨීයති හරායති ඡිගුච්ඡති (55)දාන (54)අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා (54)බුද්ධ,ධම්ම, සංඝ (53)කායානුපස්‌සනාව (53)සම්මා දිට්ඨි (52)විදර්ශනා කිරීම (51)බුදුගුන කථා (51)පිරිත් ඇසීම (51)දහම් සාකච්චා කිරීම (50)අනත්ථ (50)ලෝකොත්තර ගමන් මග (50)මහා මංගල සූත්‍රය (50)අත් දැකීමක් (50)ධම්‌මානුපස්‌සනාව (49)සතර ආහාර (49)උපාදානය (48)කුසලය (48)ඵස්ස (48)චිත්ත ප්‍රසාදය ඇතිවිම (47)ච්ත්ත (47)පිරිත් සජ්ජායනා කිරීම (46)අසාරත්වය දැකීම (46)අධයාපනය (45)පුනරුප්පත්තිය (45)ඡන්දරාගය දුරු කිරීම (44)රාග සිත (44)ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව (43)දුක්ඛ (43)සාංඝික දාන (42)ඉන්ද්‍රිය නානත්වය (42)පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, ධාතු (41)දස අනුස්සති (41)තෘෂ්ණාව (41)ධාතු අවස්ථාව (41)අවිද්‍යා නිගමන (41)හේතුවට ලැබෙන ඵල (41)ගති (40)සතර සතිපට්ටානය (40)කර්ම කරන ක්‍රම (40)ආර්ය මෛත්‍රි භාවනාව (40)අප්පමාදෝ අමත පදං (38)කාම රාගය (38)ඕරා වළල්ළ (38)හේතු පළ (38)ආයතන හය (37)චරිතයට අනු කූල කර්මස්ථාන (37)ලෝක ස්වාභාවය (37)ආර්ය විනයේ කමා කරගැනීම (37)නාම ගෝත්‍ර (37)හරයක් නැති බව වැට හීම (37)තෙරුවන් සමවත (37)දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය (36)චතුරාර්ය සත්‍ය දැකීම (36)චිත්‌තානුපස්‌සනාව (35)ධර්මාබෝදය ලැබීම (35)පෙර සිදුවීමක් (35)චුති පටිසන්ධි (35)පාරමිතා (35)ලෝභ ද්වේෂ මෝහ ක්‍රියා (35)චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මයේ ස්වබාවය (34)යථාර්තය දැකීම (34)රාග ද්වේෂ මෝහ එකතු වීම (34)සතර ආකාර දැකීම (34)දුක ගොඩ නැගීම (34)හේතුවට අනුව ඵලය වේ (33)ආලෝක සංඥාව (33)වේදනානුපස්සනාව (33)බ්‍රහ්ම අත්බව (33)සුද්ධාෂ්ඨක (33)ආත්ම දෘෂ්ඨිය (32)කර්මජ කය (32)පංච කාමය (32)බොධිය (32)පටිච්ච පමුප්පාද චක්‍රය (31)කල්ල සුක්ඛං - කල්ල සුක්ඛ විපාකං (31)අත් බව (31)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ අවබෝදය (31)කර්මස්ථාන වඩන ආකාරය (30)චන්ද රාගයෙන් බැදීම (30)බෝධිපූජා (30)සෝවාන් ඵල ලාභියා (30)දහම් ඇස පහළවීම (30)චිත්තජ රුප (30)යෝනිසෝ මනසිකාරය (30)ක්‍රම රටාව (30)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැඩීම (30)පංචකාම ආස්වදයට මුල්වීම (29)ඇස ඇවිල ගත්තේය (29)දානමය පින (29)කුසලය (29)කර්ම විපාකය (29)දුක්ඛං භයට්ඨේන (29)ධ්‍යාන සමාපත්ති (29)රාගක්ෂය ද්වේෂක්ෂය මෝහක්ෂය වේනම් (28)තිලෝකුට්ට සුතය (28)පටිභාන කවි (28)මරණානුස්සතිය (28)පුන්‍යානුමෝදනා කර පිංදිම (28)හේතු නිරෝදයෙන් පල නිරෝදය (28)මම මගේ කියා ගැනීම (28)වස්තු රූපය (27)නිරුක්ති පිළිබඳ (27)ඛේනට්ඨේන අනිච්ඡා (27)අනන්තර පච්චය (27)රාග ද්වේෂ මෝහ කටයුතු අතහැරීම (27)කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය (27)ප්‍රිය මනාප ආස්වාද (27)ද්වේෂ සිත (26)මම මගේ දෘෂ්ටිය (26)චන්දරාග නිරෝධය (26)ප්‍රයෝග සම්පත්තිය (26)තන්හාව (26)විවිධාකාර චාරිත්‍ර (26)කබලිංකාර අාහාර (26)චුල්ලහස්තිපදොපම සූත්‍රය (25)අනන්තර සමනන්තර ප්‍රත්‍ය (25)සතර සතිපට්ඨානය වැඩීම (25)දස අකුසලය (25)දේව සංඛාර (25)මානසිකත්වය (25)ඇස කන නාසය දිව කය මන (25)දේව ධර්මය (25)පුඥාභි සංඛාර (25)සමාජ සම්මත (25)මනෝ සංඛාර (25)චිත්ත ප්‍රසාදය (25)පටිසංදිය (25)බොජ්ඣංග ධර්ම වඩන අයුරු (25)ප්‍රවෘති විපාක (25)ආර්ය ගති ලක්ෂණය (25)අවංකයි, පිරිසිදුයි, පිවිතුරුයි, පබසරයි (24)මහා ආර්යා (24)ත්‍රිජ කාය (24)මස් මාංස (24)පස්සද්ධිය (24)විවිධාකාර පෙලීම් ඇතිවීම (24)සිල්වත (24)පිළිකුල් භාවනාව (24)අකම්ප්‍ය මානසිකත්වය (24)ගති ලක්ෂනය අනුව (24)කාමා ආස්‍රව (24)සිතුවිලි ක්‍රියා වදන් කිරීම (24)ආදීනව දැක අතහැරීම (23)ගුප්ත ශාස්ත්‍ර (23)තිරිසන් සංඛාර (23)මුලාවක ජීවත් වීම (23)දූෂ්ය මානසිකත්වය (23)ධර්මයට සූත්‍රයට විනයට බහා බැලිම (23)ප්‍රවෘති පටිච්චසමුප්පාදය (23)ගති ලක්ෂණ (23)රාගක්ෂයෝ ද්වේෂක්ෂයෝ මෝහක්ෂයෝ නිබ්බානං (23)අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ ක්‍රියා (23)පෘතග්ජන මානසිකත්වය (23)හේතු පල ක්‍රියා දාමය (23)අනාගාමි (23)සඝ ගුන (23)කැඩෙන, බිදෙන, විනාශවන.... (23)නිවන් මාර්ගය වැසිම (23)හිංගි හිංසා කිරීම (23)රූප, ශබ්ද, ගන්ද, රස, පහස, ධර්ම (23)ආනාපානසති භාවනාව (22)දානය (22)රාග ද්වේෂ මෝහ සිත් දැකිම (22)රහතන් වහන්සේගේ ස්වාභාවය (22)කාලය (22)චිත්ත ප්‍රසාදයෙන් කටයුතු කිරීම (22)අදහස තුලින් අවබෝදය (22)කර්ම විපාකය පලදීම (22)නිවන් සුවය (22)මරණ (22)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බලා අසාර බව දැනීම (22)ලෝක පාලන ක්‍රමය (22)විඤ්ඤාණය (22)මනා සිහියෙන් සිටීම (22)ධර්මතාවය (22)ඥාන සම්පයුත්ත වීම (22)අනත්තං අසාරකට්ඨෙනංති (22)අසහනකාරි මානසිකත්වය (22)දෘෂ්ටි ගතවීම (22)ගන්දබ්බ අවස්ථාව (22)අවිද්‍යා තෘෂ්ණා හේතුවෙන් මම ගොඩනැගීම (21)අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ නැගීම (21)විඤ්ඤාණ ආහාර (21)බ්‍රහ්ම කල්පික මනුක්ෂයා (21)ඥාන ගෝචර (21)යෝ පටිච්චසමුප්පාදං පස්සති සෝ ධම්මං පස්සති (21)පරමස්සාස (21)කර්මජ රූප (21)ප්‍රඥා චක්කුෂය (21)දුක්කේ ඥානං (21)චක්ඛුංච පටිචිච රූපේච උප්පජිජති චක්ඛු විඤ්ඤාණං (21)යම්පිච්ඡං න ලබති තම්පි දුක්ඛං (21)වචී සංඛාර (21)ස්කන්ධ පංචකය (21)වටිනාකමක් දැනෙන දෘෂ්ටිය (21)ධර්මාවබෝධය ලැබුවන් (21)යං ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං (20)දේව කථා (20)දස කසින (20)ගති ලක්ෂනය මතුවිම (20)නිවන් දකින මග ක්‍රියාත්මක කිරීම (20)දස අකුසලයෙන් වෙන්වීම (20)ධර්ම අධර්ම (20)ඡන්දරාගය (20)පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මතාවය දැකීම (20)මානසිකත්වය ගොඩ නැගීම (20)කාම ලෝක අනාතයි (20)ඒතං ශන්තං ඒතං ප්‍රනීතං යදිදං සබ්බ සංඛාර සමතෝ (20)ආස්වාද වින්දනය පහලවීම (20)උප්පාද වයට්ඨේන අනිච්ඡා (20)විවිධාකාර ක්‍රම (20)සිතුවිලි ක්‍රියා වදන් පිරිසිදු කිරීම (20)සම්පස්සජා වේදනා (20)කර්ම බල වේග (20)මූල ධර්මය තේරුම් ගැනීම (20)දම් ගුන ගාථාව (20)සසර ගමනක ස්වාභාවය (20)සතර සතිපට්ටානයේ සිත පිහිටීම (20)ඝටීකාර අනිගාමී උත්තමයා (20)ගන්දබ්බයා (20)අවිද්‍යාවේ නිගමන (20)සත්ව හිංසාව (20)ඉර්දි (20)කසින භාවනාව (20)චිත්තක්ෂණ 17 (20)මතකසටහන් (19)අවිද්‍යා සහගත හටගැනීම (19)පුන්‍ය ඉර්දි (19)කැමතිසේ නැති ලෝකය (19)ස්කන්ද,ධාතු,ආයතන,පටිච්චසමුප්පාද වශයෙන් (19)අමනුක්ෂ බලපෑම් (19)මෙත් වැඩිම (19)සෙත් පැතීම් (19)හෙතු පච්චය (19)සසර ගමන (19)ඉහ ආත්ම සුඛ විහරණය (19)නොපෙනෙන ලෝකයේ කර්ම විපාක (19)යද නිච්චං තං දුක්ඛං යංදුක්ඛං තදනත්තා (19)ජරා මරන සෝක පරිදේව ....ගොඩ ගසා ගැනිම (19)අනිච්ජ, දුක්ඛ, අනත්ථ, අසුභ (19)සුක්ඛං - සුක්ඛ විපාකං (19)කාය සංඛාර (19)සර්ව චිත්ත සාධාරන චෛතසික (19)පුඤ්ඤාභිසංඛාර,අපුඤ්ඤාභිසංඛාර,ආඤේඤාභිසංඛාර (19)වේදනා සංඥා සංඛාර විඤ්ඤාණ (19)ක්‍රම වේදය සසදා බැලිම (19)සවිතක්ක සවිචාර (18)ඒවං උපසංහරති (18)හේතු ඵල ක්‍රියා දාමය (18)ජාති ධර්ම (18)දේව ධර්මය (18)ඇලීම ගැටීම මුලාව (18)කර්ම විපාක ඉර්දි (18)තන්හා උපාදානයෙන් ජීවත් වීම (18)කේන්දරය (18)අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ ගුන (18)දහම් අවබෝධය ලැබීම (18)වීත රාගී,වීත දෝෂී, විතමෝහී අරමුණු (18)අාටානාටිය සුත්‍රය (18)කල්ලං කල්ල විපාකං (18)හිමිකම් ලැබීම (18)නිසි අනිසි බලා ගැනීම (18)ආර්ය විනයේ හුදකලාව (18)බව පච්චයා ජාති (18)රාග ද්වේශ මෝහ සංසිදීම (18)අසාර ලෝකයේ ලැබීමට කිසිවක් නති බව (18)මිථ්‍යා අස්ඨාංගික මාර්ගය (18)ශාන්ත ප්‍රනීත බව වැටහීම (17)මාරයා පරාජය (17)පංචකාම ආස්වාද (17)විපාක සිත (17)මරනාසන්න මොහොතේදී (17)මෝහ සිත (17)හේතු ඵල න්‍යාය (17)ප්‍රේත අත්බැව් (17)පිනවන දේ (17)මනවඩන අරමුනු (17)පංචකාමයෙන් ඇලලීම (17)සත් ධර්ම ශ්‍රවනය (17)ලෝකෝත්තර අර්ථ (17)උච්ජේද දෘෂ්ටිය (17)සංස්පර්ෂ (17)කුසල මූල පච්චයා සංඛාරා (17)හේතුං පටිචිච සම්බූතං - හේතු භංගා නිරුජ්ජතී (17)ද්වාතින්සාකාර භාවනාව (17)යහපත් අයහපත් ක්‍රියා (17)උදය වැය ඥාණය (17)ගතියට ගතිය එකතු විම (17)සත් පුරුෂ සංසේවනය ලැබීම (17)සීලබ්බත පරාමාසය (17)අනාවරණ ඥානය (17)කාම අදහස් ඇතිවීම (17)සංඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණ (17)අනුපදිශේෂ නිර්වාණය (17)පස්සාස දහම් (17)විසුද්ධි (17)ලෝකය නිර්මාණය වන පටිච්චසමුප්පාදය (17)නිච්ජ සුඛ අත්ත සුභ- අවිද්යාව (17)අට්ඨීයති (17)අහං අවේරෝ හෝති (17)සද්ධා, සීල, සුත, ත්‍යාග, ප්‍රඥා (17)රහතන් වහන්සේ ආස්‍රව ක්ෂය කලා (16)පාප කර්ම පලදිම (16)ආස්වාද දෙනදේ (16)සිතිවිලි ක්‍රියා වදන් (16)ප්‍රඥා ගොචර මනස (16)මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව (16)චිත්ත (16)විචිකිච්ඡා (16)චිත්තක්ෂණ (16)ධ්‍යාන ලැබීම සිදුවීම (16)පන් සිල් (16)සංවර වීම (16)සංඛාර දුක්ඛ (16)භාවනා කල යුත්තේ ආර්ය අෂඨාංගික මාර්ගය (16)නය ගෙවන ක්‍රමය (16)දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍යය (16)රූප, ශබ්ද, ගන්ද, රස, පොට්ටබ්බ කාම (16)දුක හට ගන්නා ක්‍රම වේදය (16)ප්‍රසාද රූප (16)හේතු නැත්නම් පලයක් නැත (16)චන්දරාගය ගොඩනැගීම (16)සෝපාදිශේෂ නිර්වාණය (16)සිව්වනක් පිරිස (16)අමනුක්ෂ බලවේග (16)මනෝද්වාර (16)ආර්ය විනයේ ලෝකය (16)අකාලිකෝ (16)හේතු පල දැකීම (16)ආනන්තරිය පාප කර්ම (16)ආර්ය සමාධි (16)ආදීනව ආදීනව ලෙස දැකීම (16)පටිච්ච සමුප්පාදය දැකිම (16)නැන්දා ලේලි අවුල (16)සමුපයුත්ත පටිච්චසමුප්පාදය (16)ප්‍රිය භාවය (16)දස අකුසල ගති (16)මායාවේ අසාරත්වය (15)යෝ ධම්මං පස්සති සෝ මං පස්සති (15)අත්ති කම්ම භවෝ අත්ති උප්පත්ති භවෝ (15)අනිච්චං ඛයට්ටේන (15)ප්‍රියයි මනාපයි කියා ගැනිම (15)සම්මා සමාධි (15)විපාක විඤ්ඤාණ (15)උෘණතාවය පූර්ණවීම (15)නිවන් දකින මග (15)පස්සද්ධි සම්බොජ්ඣංගය (15)පංච උපාදානස්කන්ධය (15)ලෝක ස්වාභාවය තේරුම් ගැනීම (15)වටිනාකමක් තිබේද නැද්ද බැලිම (15)මටද හැමදෙනටද අවිද්‍යා සංඛාර අනිචයි දුක්ඛයි අනත්ථයි.. (15)කාය දසක (15)යුතුකම යුතුකම් ලෙස කිරීම (15)අනුලෝමක් ශාන්තිය (15)පරමාර්ථය (15)සංඝනිකා දෝෂය (15)පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය (15)අසාරත්වය වටහා ගෙන කටයුතු කිරිම (15)පරිසරය සකස් වන හැටි (15)කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය (15)ආර්ය මාර්ගය වඩන හැටි (15)විපාකස්කන්දය (15)අවිද්‍යා තෘෂ්නාව දුරු කිරීම (15)වේදනා ස්කන්ධය (15)ධර්මතාවයකින් මෙහෙය වීම (15)ජරා මරන සෝක .... දුක බව වැටහීම (15)ජය ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ (15)අතීත වර්තමාන අනාගත (15)අවිද්‍යා නිරෝධෝ සංඛාර නිරෝධෝ (චක්‍රයයි) (15)උපත, විපරිනාමය, එහි අවසානය (15)ඇලීම ගැටීම දුරුකිරීම (14)මෝහ (14)උප්පාද, තිති, භංග (14)පෘතක්ජන ගති ලක්ෂනය (14)අරමුනක් හිතට ඇතුල්විම (14)කර්ම විඤ්ඤාණය (14)චුති සිත (14)ප්‍රිය මනාප (14)තත පංචකය (14)ඉර්දි බලය (14)චුල්ල පන්ථක හාමුදුරුවෝ (14)ලාභ, කීර්ති, ප්‍රසංසා වලට ගිජුවීම (14)දස්සනේන පහාතබ්බ (14)පසුතලය සකස්කිරීම (14)රාගක්ෂය, ද්වේෂක්ෂය, මෝහක්ෂය කිරීම (14)ආවර්ජනා කිරිම (14)බුදු පියානන් වහන්සේ (14)අප්‍රමාදීව කටයුතු කිරීම (14)