දහම් කරුණු

දේශනා වල සුලභව යෙදෙන දහම් කරුණු පහත දැක්වේ. අවශ්‍ය කරුණ මත ක්ලික් කර ඊට අදාළ දේශනා සොයා ගන්න.

නිවන් මග (2231)ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් (1640)භාවනාව (1343)ලෝක විග්‍රහය (973)පටිච්චසමුප්පාදය (904)දාන කථා (901)අභිධර්මය (666)අකුසල් (587)විපාක (560)නිවනට අදාල කරුනු (534)ත්‍රිවිධ රත්නය (526)සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම (523)විශ්ව සම්භවය (519)නිවන් මගේ ගැටලු (488)සතර මාර්ග ඵල (477)ත්‍රිලක්‍ෂණය (477)උපමාවක් (474)පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් (461)පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් (449)සූත්‍ර විග්‍රහ (442)නිවන (403)චිත්තය (394)සෝවාන් ඵලය (382)දස පුණ්‍ය ක්‍රියා (347)කර්මස්ථාන (286)ගාථා විග්‍රහ (278)බුද්ධ විෂය (277)අනිච්ච (275)පූජා (265)පිං (262)ලෞකික රාමුව (251)විඤ්ඤාණ (250)චතුරාර්ය සත්‍යය (250)ශිල්ප ශාස්ත්‍ර (234)හේතු පල (230)පංචස්කන්ධය (229)ධ්‍යාන (228)ශීලය (223)මෛත්‍රී (209)දිව්‍ය ලෝක (209)කර්ම විෂය (193)විදර්ශනාව (192)සතර සතිපට්ඨානය (183)සංඛාර (182)අවිද්‍යාව (180)සිත (175)දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය (175)දස සංයෝජන ධර්ම (174)නිරුක්ති (166)කර්ම ශක්තිය (166)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය (166)ඕරම්භාගීය සංයෝජන (156)සෝතාපන්න වීම (151)ධර්මය රත්නය (149)කර්ම විපාක තීරණය වීම (149)ධර්ම (143)රූපස්කන්දය (142)අනාපාන සති භාවනාව (142)මරණය (136)ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් (136)සීලය (134)නාම රූප (130)චාරිත්‍ර (127)ලෝභ (123)විනය (118)ඉන්ද්‍රිය භාවනාව (116)රාග සිත (110)ජාති (110)මෙත් සිත (109)සෝතාපන්න වන ආකාරය (106)භව (106)නොපෙනෙන පාප (106)සක්කාය දිට්ඨිය (104)රූප (100)කර්මස්තාන විග්‍රහ (99)ආස්වාදයෝ භයානකයි (98)පිං අනුමෝදනය (97)සුවිසි පට්ඨානය (92)ඛයට්ටේන අනිච්චා (90)ආර්යත්වය (88)සුගතිගාමී වීම (86)සලායතන (83)ශික්ෂා පද (82)අසුභ (81)සමාධි (81)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බැලීම (79)අස්සාස (78)බුද්ධ පූජා (77)බලාපොරොත්තු (76)ඥාන (76)හේතු ඵල (75)අරිය කාන්ත සීලය (75)පෙර කළ කර්ම (74)භූතයන් (73)වේදනා (68)චිත්ත විදි (67)පෙරේතයන් (65)පංච ඉන්ද්‍රිය (65)පංච නීවරණ (64)සප්ත බොජ්ඣංග ධර්ම (62)කර්මය (61)භාෂා (60)සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය (60)රූප,වේදනා,සංඥා,සංඛාර,විඤ්ඤාණ,ස්කන්ධ (59)සංඝ රත්නය (59)චෛතසික (58)අනත්ථ (58)උප්පත්ති (58)අත්හැරී නොඇලී මිදියෑම (57)භවංග සිත (57)භාවනා ගැටලු (56)උපමා කථාවක් (56)විදර්ශනා කිරීම (56)අට්ඨීයති හරායති ඡිගුච්ඡති (55)අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා (55)බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ (55)කායානුපස්‌සනාව (55)සම්මා දිට්ඨි (55)දාන (54)මහා මංගල සූත්‍රය (53)ලෝකොත්තර ගමන් මග (52)චිත්ත (52)පිරිත් ඇසීම (51)ධම්‌මානුපස්‌සනාව (51)සතර ආහාර (51)ඵස්ස (50)චිත්ත ප්‍රසාදය ඇතිවිම (50)දහම් සාකච්ඡා කිරීම (50)අත්දැකීමක් (50)පිරිත් සජ්ජායනා කිරීම (49)කුසලය (49)උපාදානය (48)දුක්ඛ (48)බුදුගුණ කථා (48)අසාරත්වය දැකීම (47)රාග සිත (45)පුනරුප්පත්තිය (45)අධයාපනය (45)ඡන්දරාගය දුරු කිරීම (44)ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව (43)ආර්ය මෛත්‍රි භාවනාව (42)ඉන්ද්‍රිය නානත්වය (42)කර්ම කරන ක්‍රම (42)පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, ධාතු (42)සාංඝික දාන (42)ධාතු අවස්ථාව (42)හේතුවට ලැබෙන ඵල (41)ආයතන හය (41)අවිද්‍යා නිගමන (41)සතර සතිපට්ඨානය (41)දස අනුස්සති (41)තෘෂ්ණාව (41)හේතු ඵල (40)ගති (40)කාම රාගය (39)අප්පමාදෝ අමත පදං (39)චරිතයට අනුකූල කර්මස්ථාන (39)ඕරා වළල්ළ (39)ලෝක ස්වාභාවය (38)දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය (38)ආර්ය විනයේ කමා කරගැනීම (38)තෙරුවන් සමවත (37)ධර්මාවබෝධය ලැබීම (37)නාම ගෝත්‍ර (37)චුති පටිසන්ධි (37)හරයක් නැති බව වැටහීම (37)චිත්‌තානුපස්‌සනාව (36)චතුරාර්ය සත්‍ය දැකීම (36)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ අවබෝධය (36)පෙර සිදුවීමක් (35)පාරමිතා (35)දුක ගොඩ නැගීම (35)සතර ආකාර දැකීම (35)යථාර්තය දැකීම (35)බ්‍රහ්ම අත්බව (34)ලෝභ ද්වේෂ මෝහ ක්‍රියා (34)පටිච්ච පමුප්පාද චක්‍රය (34)සුද්ධාෂ්ඨක (34)චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මයේ ස්වබාවය (34)ආලෝක සංඥාව (34)රාග ද්වේෂ මෝහ එකතු වීම (34)බෝධිය (33)හේතුවට අනුව ඵලය වේ (33)කර්මස්ථාන වඩන ආකාරය (33)වේදනානුපස්සනාව (33)ධ්‍යාන සමාපත්ති (32)කර්මජ කය (32)පංච කාමය (32)ක්‍රම රටාව (32)කල්ල සුක්ඛං - කල්ල සුක්ඛ විපාකං (32)අත් බව (32)ආත්ම දෘෂ්ඨිය (32)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැඩීම (31)බෝධිපූජා (31)කුසලය (30)දහම් ඇස පහළවීම (30)යෝනිසෝ මනසිකාරය (30)පටිභාන කවි (30)චිත්තජ රුප (30)ඇස ඇවිල ගත්තේය (30)සෝවාන් ඵල ලාභියා (30)චන්ද රාගයෙන් බැදීම (30)කර්ම විපාකය (30)දානමය පින (30)චුල්ලහස්තිපදොපම සූත්‍රය (29)ඛේනට්ඨේන අනිච්ඡා (29)පුන්‍යානුමෝදනා කර පිංදිම (29)හේතු නිරෝධයෙන් ඵල නිරෝධය (29)තිලෝකුට්ට සුතය (29)මම මගේ කියා ගැනීම (29)පංචකාම ආස්වදයට මුල්වීම (29)දුක්ඛං භයට්ඨේන (29)චන්දරාග නිරෝධය (29)නිරුක්ති පිළිබඳ (28)අනන්තර පච්චය (28)රාගක්ෂය ද්වේෂක්ෂය මෝහක්ෂය වේනම් (28)මරණානුස්සතිය (28)වස්තු රූපය (27)කළ්‍යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය (27)ප්‍රයෝග සම්පත්තිය (27)රාග ද්වේෂ මෝහ කටයුතු අතහැරීම (27)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බලා අසාර බව දැනීම (27)සතර සතිපට්ඨානය වැඩීම (27)අවංකයි, පිරිසිදුයි, පිවිතුරුයි, පබසරයි (27)කබලිංකාර ආහාර (27)ප්‍රවෘත්ති පටිච්චසමුප්පාදය (27)මම මගේ දෘෂ්ටිය (27)ප්‍රිය මනාප ආස්වාද (27)චිත්ත ප්‍රසාදය (27)බොජ්ඣංග ධර්ම වඩන අයුරු (26)පටිසංධිය (26)අනන්තර සමනන්තර ප්‍රත්‍ය (26)කාම ආස්‍රව (26)පිළිකුල් භාවනාව (26)ද්වේෂ සිත (26)විවිධාකාර චාරිත්‍ර (26)තන්හාව (26)පුඥ්ඥාභිසංඛාර (26)දස අකුසලය (26)ආර්ය ගති ලක්ෂණය (25)දේව සංඛාර (25)දේව ධර්මය (25)ආදීනව දැක අතහැරීම (25)ප්‍රවෘත්ති විපාක (25)අනත්ථං අසාරකට්ඨෙනංති (25)මානසිකත්වය (25)ත්‍රිජ කාය (25)මස් මාංස (25)ගුප්ත ශාස්ත්‍ර (25)සමාජ සම්මත (25)මනෝ සංඛාර (25)ඇස කන නාසය දිව කය මන (25)පස්සද්ධිය (24)සිල්වත (24)චිත්ත ප්‍රසාදයෙන් කටයුතු කිරීම (24)රාගක්ෂයෝ ද්වේෂක්ෂයෝ මෝහක්ෂයෝ නිබ්බානං (24)ධර්මයට සූත්‍රයට විනයට බහා බැලිම (24)මහා ආර්යා (24)සිතුවිලි ක්‍රියා වදන් කිරීම (24)අකම්ප්‍ය මානසිකත්වය (24)විවිධාකාර පෙලීම් ඇතිවීම (24)සඟ ගුණ (24)ගති ලක්ෂනය අනුව (24)අනිච්ඡ, දුක්ඛ, අනත්ථ, අසුභ (23)හේතු පල ක්‍රියා දාමය (23)පෘතග්ජන මානසිකත්වය (23)නිවන් මාර්ගය වැසිම (23)කැඩෙන, බිදෙන, විනාශවන.... (23)අවිද්‍යා තෘෂ්ණා හේතුවෙන් මම ගොඩනැගීම (23)රූප, ශබ්ද, ගන්ද, රස, පහස, ධර්ම (23)හිංගි හිංසා කිරීම (23)දානය (23)දූෂ්‍ය මානසිකත්වය (23)මුලාවක ජීවත් වීම (23)ගති ලක්ෂණ (23)විඤ්ඤාණය (23)තිරිසන් සංඛාර (23)කර්ම විපාකය පලදීම (23)අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ ක්‍රියා (23)අනාගාමි (23)කසින භාවනාව (22)ඥාන සම්පයුත්ත වීම (22)ගන්දබ්බයා (22)යම්පිච්ඡං න ලබති තම්පි දුක්ඛං (22)කාලය (22)නිවන් සුවය (22)මනා සිහියෙන් සිටීම (22)චිත්තක්ෂණ 17 (22)රහතන් වහන්සේගේ ස්වාභාවය (22)ගන්දබ්බ අවස්ථාව (22)අසහනකාරි මානසිකත්වය (22)මරණ (22)ආනාපානසති භාවනාව (22)ඝටීකාර අනිගාමී උත්තමයා (22)සතර සතිපට්ඨානයේ සිත පිහිටීම (22)ධර්මතාවය (22)අදහස තුලින් අවබෝධය (22)දෘෂ්ඨිගත වීම (22)ලෝක පාලන ක්‍රමය (22)නිවන් මග කෙටියෙන් (21)ධර්මාවබෝධය ලැබුවන් (21)උප්පාද වයට්ඨේන අනිච්ඡා (21)විඤ්ඤාණ ආහාර (21)කර්මජ රූප (21)අමනුෂ්‍ය බලපෑම් (21)අවිද්‍යාවේ නිගමන (21)පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මතාවය දැකීම (21)සත්ව හිංසාව (21)ලෝකය නිර්මාණය වන පටිච්චසමුප්පාදය (21)ස්කන්ධ පංචකය (21)ඥාන ගෝචර (21)චක්ඛුංච පටිචිච රූපේච උප්පජිජති චක්ඛු විඤ්ඤාණං (21)යෝ පටිච්චසමුප්පාදං පස්සති සෝ ධම්මං පස්සති (21)අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ නැගීම (21)වටිනාකමක් දැනෙන දෘෂ්ටිය (21)සසර ගමන (21)රාග ද්වේෂ මෝහ සිත් දැකිම (21)ප්‍රඥා චක්ෂුසය (21)දම් ගුන ගාථාව (21)පරමස්සාස (21)සම්පස්සජා වේදනා (21)බ්‍රහ්ම කල්පික මනුශ්‍යයා (21)ජාති ධර්ම (21)මානසිකත්වය ගොඩ නැගීම (20)මූල ධර්මය තේරුම් ගැනීම (20)සසර ගමනක ස්වාභාවය (20)සුක්ඛං - සුක්ඛ විපාකං (20)ඡන්දරාගය (20)යං ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං (20)විවිධාකාර ක්‍රම (20)සෙත් පැතීම් (20)දස අකුසලයෙන් වෙන්වීම (20)සෘද්ධි (20)සංඛාර දුක්ඛ (20)ආස්වාද වින්දනය පහලවීම (20)ධර්ම අධර්ම (20)නිවන් දකින මග ක්‍රියාත්මක කිරීම (20)දස කසින (20)මතකසටහන් (20)දේව කථා (20)කාම ලෝක අනාතයි (20)ඒතං සන්තං ඒතං පණීතං යදිධං සබ්බ සංඛාර සමතෝ (20)යදනිච්චං තං දුක්ඛං - යං දුක්ඛං තදනත්ථා (20)මෙත් වැඩිම (20)අවිද්‍යා සහගත හටගැනීම (20)කර්ම බලවේග (20)වචී සංඛාර (20)සිතුවිලි ක්‍රියා වදන් පිරිසිදු කිරීම (20)හේතු පච්චය (20)ගති ලක්ෂනය මතුවිම (20)ස්කන්ද,ධාතු,ආයතන,පටිච්චසමුප්පාද වශයෙන් (19)කාය සංඛාර (19)සර්ව චිත්ත සාධාරණ චෛතසික (19)පුන්‍ය සෘද්ධි (19)කැමතිසේ නැති ලෝකය (19)උදය වැය ඥාණය (19)ඉහ ආත්ම සුඛ විහරණය (19)ක්‍රමවේදය සසදා බැලිම (19)ඇලීම ගැටීම මුලාව (19)නොපෙනෙන ලෝකයේ කර්ම විපාක (19)කල්ලං කල්ල විපාකං (19)භව පච්චයා ජාති (19)අනිච්චං ඛයට්ටේන (19)ජරා මරන සෝක පරිදේව ....ගොඩ ගසා ගැනිම (19)කේන්දරය (19)ආටානාටිය සුත්‍රය (19)පුඤ්ඤාභිසංඛාර, අපුඤ්ඤාභිසංඛාර, ආනෙඤ්ජාභිසංඛාර (19)පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය (18)තන්හා උපාදානයෙන් ජීවත් වීම (18)චිත්තක්ෂණ (18)දේව ධර්මය (18)ආදීනව ආදීනව ලෙස දැකීම (18)කර්ම විපාක සෘද්ධි (18)පටිච්ච සමුප්පාදය දැකිම (18)ඒවං උපසංහරති (18)අනිච්ච් දුක්ක අනත්ථ (18)සවිතක්ක සවිචාර (18)කුසල මූල පච්චයා සංඛාරා (18)රාග ද්වේශ මෝහ සංසිදීම (18)අසාර ලෝකයේ ලැබීමට කිසිවක් නති බව (18)නිසි අනිසි බලා ගැනීම (18)ශාන්ත ප්‍රණීත බව වැටහීම (18)මිථ්‍යා අස්ඨාංගික මාර්ගය (18)භාවනා කල යුත්තේ ආර්ය අෂඨාංගික මාර්ගය (18)අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ ගුන (18)හේතු ඵල ක්‍රියාදාමය (18)වීත රාගී,වීත දෝෂී, විතමෝහී අරමුණු (18)ආර්ය විනයේ හුදකලාව (18)අහං අවේරෝ හෝති (18)සංස්පර්ෂ (18)මරණාසන්න මොහොතේදී (18)වේදනා සංඥා සංඛාර විඤ්ඤාණ (18)අට්ඨීයති (18)ඉදංපච්චයතා පටිච්ච සමුප්පාදය (18)කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය (18)හිමිකම් ලැබීම (18)දහම් අවබෝධය ලැබීම (18)යහපත් අයහපත් ක්‍රියා (17)පස්සාස දහම් (17)ආර්ය විනයේ ලෝකය (17)රහතන් වහන්සේ ආස්‍රව ක්ෂය කලා (17)දස අකුසල ගති (17)වටිනාකමක් තිබේද නැද්ද බැලිම (17)අමනුෂ්‍ය බලවේග (17)විසුද්ධි (17)සත්ධර්ම ශ්‍රවණය (17)මාරයා පරාජය (17)උච්ජේද දෘෂ්ටිය (17)සද්ධා, සීල, සුත, ත්‍යාග, ප්‍රඥා (17)මෝහ සිත (17)අනාවරණ ඥානය (17)පංචකාමයෙන් ඇලලීම (17)ගතියට ගතිය එකතු විම (17)පිනවන දේ (17)සම්මා සමාධි (17)ආර්ය සමාධි (17)මන වඩන අරමුණු (17)විපාක සිත (17)මෙත් සිත වැඩිම (17)හේතු ඵල න්‍යාය (17)සත්පුරුෂ සංසේවනය ලැබීම (17)සංඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණ (17)නිච්ජ සුඛ අත්ත සුභ අවිද්‍යාව (17)ප්‍රසාද රූප (17)ද්වාත්තිංසාකාර භාවනාව (17)දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍යය (17)කාම අදහස් ඇතිවීම (17)අකාලිකෝ (17)ලෝකෝත්තර අර්ථ (17)පංචකාම ආස්වාද (17)සීලබ්බත පරාමාසය (17)සමුපයුත්ත පටිච්චසමුප්පාදය (16)පාපකර්ම පලදිම (16)ප්‍රේත අත්බැව් (16)අතීත වර්තමාන අනාගත (16)ප්‍රඥා ගෝචර මනස (16)අනිච්ඡ, දුක්ඛ, අනත්ථ දැකිමෙන් (16)ප්‍රිය භාවය (16)ධ්‍යාන ලැබීම සිදුවීම (16)අත්ති කම්ම භවෝ අත්ති උප්පත්ති භවෝ (16)ආර්ය මාර්ගය වඩන හැටි (16)චන්දරාගය ගොඩනැගීම (16)හේතු පල දැකීම (16)අවිද්‍යා තෘෂ්ණාව දුරු කිරීම (16)ආර්ය ධ්‍යාන (16)රූප, ශබ්ද, ගන්ද, රස, පොට්ටබ්බ කාම (16)මනෝද්වාර (16)දුක හට ගන්නා ක්‍රමවේදය (16)පන් සිල් (16)නැන්දා ලේලි අවුල (16)මායාවේ අසාරත්වය (16)හේතු නැත්නම් පලයක් නැත (16)ආස්වාද දෙනදේ (16)සෝපාදිශේෂ නිර්වාණය (16)මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව (16)අනිච්ච සංඥා (16)නය ගෙවන ක්‍රමය (16)ඌනතාවය පූර්ණවීම (16)සිතිවිලි ක්‍රියා වදන් (16)විචිකිච්ඡා (16)කාය දසක (16)සිව්වනක් පිරිස (16)ආනන්තරිය පාප කර්ම (16)සංවර වීම (16)පංච උපාදානස්කන්ධය (16)අවිද්‍යා නිරෝධෝ සංඛාර නිරෝධෝ (චක්‍රයයි) (15)දානය දිය යුතු ආකාරය (15)විපාක විඤ්ඤාණ (15)ජරා මරන සෝක .... දුක බව වැටහීම (15)යෝ ධම්මං පස්සති සෝ මං පස්සති (15)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැටහීම (15)ජය ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ (15)ධ්‍යාන අංග (15)තුන් භවය (15)ලෝක ස්වාභාවය තේරුම් ගැනීම (15)කැමති සේ පැවැත්විය හැකි ලෝකයක් තිබේද (15)පරිසරය සකස් වන හැටි (15)උපත, විපරිනාමය, එහි අවසානය (15)ලාභ, කීර්ති, ප්‍රසංසා වලට ගිජුවීම (15)මටද හැමදෙනටද අවිද්‍යා සංඛාර අනිචයි දුක්ඛයි අනත්ථයි.. (15)විපරිණාම දුක්ඛ (15)උප්පාද, තිථි, භංග (15)නිවන් දකින මග (15)අනුලෝම ශාන්තිය (15)වේදනා ස්කන්ධය (15)ජනපද නිරුක්තිය (15)අභි සංඛාර (15)ධර්මතාවයකින් මෙහෙය වීම (15)සමත විදර්ශනා යුගනත්නව වැඩිම (15)චුති සිත (15)පස්සද්ධි සම්බොජ්ඣංගය (15)ඇලීම ගැටීම දුරුකිරීම (15)අසාරත්වය වටහා ගෙන කටයුතු කිරිම (15)බුදු පියානන් වහන්සේ (15)කර්ම විඤ්ඤාණය (15)විපාකස්කන්ධය (15)විචිකිච්ඡාව (15)ප්‍රියයි මනාපයි කියා ගැනිම (15)යුතුකම යුතුකම් ලෙස කිරීම (15)දස්සනේන පහාතබ්බ (15)