දහම් කරුණු

දේශනා වල සුලභව යෙදෙන දහම් කරුණු පහත දැක්වේ. අවශ්‍ය කරුණ මත ක්ලික් කර ඊට අදාළ දේශනා සොයා ගන්න.

නිවන් මග (2209)ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් (1628)භාවනාව (1330)ලෝක විග්‍රහය (976)දාන කථා (897)පටිච්චසමුප්පාදය (892)අභිධර්මය (660)අකුසල් (580)විපාක (559)ත්‍රිවිධ රත්නය (527)නිවනට අදාල කරුනු (525)සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම (520)විශ්ව සම්භවය (517)නිවන් මගේ ගැටලු (484)උපමාවක් (475)ත්‍රිලක්‍ෂණය (466)සතර මාර්ග ඵල (464)පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් (460)පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් (447)සූත්‍ර විග්‍රහ (440)නිවන (403)චිත්තය (389)සෝවාන් ඵලය (369)දස පුණ්‍ය ක්‍රියා (346)කර්මස්ථාන (285)බුද්ධ විෂය (278)ගාථා විග්‍රහ (276)පූජා (265)අනිච්ච (265)පිං (261)ලෞකික රාමුව (248)විඤ්ඤාණ (248)චතුරාර්ය සත්‍යය (243)ශිල්ප ශාස්ත්‍ර (233)හේතු පල (229)ධ්‍යාන (227)ශීලය (222)පංචස්කන්ධය (222)මෛත්‍රී (209)දිව්‍ය ලෝක (207)කර්ම විෂය (191)විදර්ශනාව (188)සංඛාර (182)සතර සතිපට්ඨානය (181)අවිද්‍යාව (177)සිත (175)දස සංයෝජන ධර්ම (172)දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය (169)නිරුක්ති (167)කර්ම ශක්තිය (166)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය (166)ඕරම්භාගීය සංයෝජන (154)ධර්මය රත්නය (149)කර්ම විපාක තීරණය වීම (149)සෝතාපන්න වීම (147)රූපස්කන්දය (142)ධර්ම (142)අනාපාන සති භාවනාව (140)ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් (136)මරණය (136)සීලය (133)නාම රූප (129)චාරිත්‍ර (127)ලෝභ (124)විනය (117)ඉන්ද්‍රිය භාවනාව (111)රාග සිත (110)ජාති (110)මෙත් සිත (109)භව (105)සක්කාය දිට්ඨිය (103)නොපෙනෙන පාප (102)රූප (99)සෝතාපන්න වන ආකාරය (99)ආස්වාදයෝ භයානකයි (98)කර්මස්තාන විග්‍රහ (97)පිං අනුමෝදනය (96)සුවිසි පට්ඨානය (92)ආර්යත්වය (88)ඛයට්ටේන අනිච්චා (87)සුගතිගාමී වීම (85)ශික්ෂා පද (82)සලායතන (82)අසුභ (80)සමාධි (79)ඥාන (77)බුද්ධ පූජා (77)බලාපොරොත්තු (76)හේතු ඵල (76)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බැලීම (76)අස්සාස (75)පෙර කළ කර්ම (74)අරිය කාන්ත සීලය (74)භූතයන් (73)චිත්ත විදි (66)පංච ඉන්ද්‍රිය (65)වේදනා (65)පෙරේතයන් (64)පංච නීවරණ (64)සප්ත බොජ්ඣංග ධර්ම (62)කර්මය (61)සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය (60)රූප,වේදනා,සංඥා,සංඛාර,විඤ්ඤාණ,ස්කන්ධ (59)භාෂා (59)සංඝ රත්නය (59)උප්පත්ති (58)චෛතසික (57)අත්හැරී නොඇලී මිදියෑම (57)භවංග සිත (57)විදර්ශනා කිරීම (56)උපමා කථාවක් (56)භාවනා ගැටලු (56)අනත්ථ (55)කායානුපස්‌සනාව (55)අට්ඨීයති හරායති ඡිගුච්ඡති (55)අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා (55)බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ (55)සම්මා දිට්ඨි (54)දාන (54)මහා මංගල සූත්‍රය (53)ධම්‌මානුපස්‌සනාව (51)පිරිත් ඇසීම (51)සතර ආහාර (51)ලෝකොත්තර ගමන් මග (51)දහම් සාකච්ඡා කිරීම (50)චිත්ත ප්‍රසාදය ඇතිවිම (50)අත්දැකීමක් (50)ඵස්ස (50)කුසලය (49)පිරිත් සජ්ජායනා කිරීම (49)චිත්ත (49)බුදුගුණ කථා (48)උපාදානය (48)අසාරත්වය දැකීම (46)අධයාපනය (45)පුනරුප්පත්තිය (45)දුක්ඛ (45)ඡන්දරාගය දුරු කිරීම (44)රාග සිත (44)ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව (43)පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, ධාතු (42)ආර්ය මෛත්‍රි භාවනාව (42)ධාතු අවස්ථාව (42)ඉන්ද්‍රිය නානත්වය (42)සාංඝික දාන (42)කර්ම කරන ක්‍රම (42)දස අනුස්සති (41)අවිද්‍යා නිගමන (41)තෘෂ්ණාව (41)හේතුවට ලැබෙන ඵල (41)ගති (40)හේතු ඵල (40)සතර සතිපට්ඨානය (40)ඕරා වළල්ළ (39)චරිතයට අනුකූල කර්මස්ථාන (39)ආයතන හය (39)ආර්ය විනයේ කමා කරගැනීම (38)කාම රාගය (38)අප්පමාදෝ අමත පදං (38)චුති පටිසන්ධි (37)දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය (37)හරයක් නැති බව වැටහීම (37)තෙරුවන් සමවත (37)නාම ගෝත්‍ර (37)ධර්මාවබෝධය ලැබීම (37)ලෝක ස්වාභාවය (37)චිත්‌තානුපස්‌සනාව (36)පාරමිතා (36)චතුරාර්ය සත්‍ය දැකීම (36)සතර ආකාර දැකීම (35)යථාර්තය දැකීම (35)ලෝභ ද්වේෂ මෝහ ක්‍රියා (35)පෙර සිදුවීමක් (35)රාග ද්වේෂ මෝහ එකතු වීම (34)සුද්ධාෂ්ඨක (34)දුක ගොඩ නැගීම (34)ආලෝක සංඥාව (34)චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මයේ ස්වබාවය (34)කර්මස්ථාන වඩන ආකාරය (33)වේදනානුපස්සනාව (33)බෝධිය (33)බ්‍රහ්ම අත්බව (33)පටිච්ච පමුප්පාද චක්‍රය (33)හේතුවට අනුව ඵලය වේ (33)අත් බව (32)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ අවබෝධය (32)ආත්ම දෘෂ්ඨිය (32)ධ්‍යාන සමාපත්ති (32)ක්‍රම රටාව (32)පංච කාමය (32)කල්ල සුක්ඛං - කල්ල සුක්ඛ විපාකං (32)කර්මජ කය (32)බෝධිපූජා (31)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැඩීම (31)චන්ද රාගයෙන් බැදීම (30)යෝනිසෝ මනසිකාරය (30)පටිභාන කවි (30)චිත්තජ රුප (30)කර්ම විපාකය (30)දානමය පින (30)සෝවාන් ඵල ලාභියා (30)කුසලය (30)දහම් ඇස පහළවීම (30)ඇස ඇවිල ගත්තේය (30)ඛේනට්ඨේන අනිච්ඡා (29)පුන්‍යානුමෝදනා කර පිංදිම (29)දුක්ඛං භයට්ඨේන (29)හේතු නිරෝධයෙන් ඵල නිරෝධය (29)චුල්ලහස්තිපදොපම සූත්‍රය (29)පංචකාම ආස්වදයට මුල්වීම (29)තිලෝකුට්ට සුතය (29)නිරුක්ති පිළිබඳ (28)අනන්තර පච්චය (28)චන්දරාග නිරෝධය (28)මරණානුස්සතිය (28)මම මගේ කියා ගැනීම (28)රාගක්ෂය ද්වේෂක්ෂය මෝහක්ෂය වේනම් (28)කබලිංකාර ආහාර (27)රාග ද්වේෂ මෝහ කටයුතු අතහැරීම (27)කළ්‍යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය (27)ප්‍රිය මනාප ආස්වාද (27)චිත්ත ප්‍රසාදය (27)වස්තු රූපය (27)ප්‍රයෝග සම්පත්තිය (27)දස අකුසලය (26)මම මගේ දෘෂ්ටිය (26)අනන්තර සමනන්තර ප්‍රත්‍ය (26)අවංකයි, පිරිසිදුයි, පිවිතුරුයි, පබසරයි (26)පටිසංධිය (26)බොජ්ඣංග ධර්ම වඩන අයුරු (26)පුඥ්ඥාභිසංඛාර (26)ද්වේෂ සිත (26)කාම ආස්‍රව (26)තන්හාව (26)විවිධාකාර චාරිත්‍ර (26)ප්‍රවෘත්ති පටිච්චසමුප්පාදය (26)පිළිකුල් භාවනාව (25)මස් මාංස (25)සමාජ සම්මත (25)මනෝ සංඛාර (25)සතර සතිපට්ඨානය වැඩීම (25)ගුප්ත ශාස්ත්‍ර (25)ආර්ය ගති ලක්ෂණය (25)පස්සද්ධිය (25)ප්‍රවෘත්ති විපාක (25)දේව ධර්මය (25)ඇස කන නාසය දිව කය මන (25)මානසිකත්වය (25)ත්‍රිජ කාය (25)දේව සංඛාර (25)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බලා අසාර බව දැනීම (24)සිතුවිලි ක්‍රියා වදන් කිරීම (24)අකම්ප්‍ය මානසිකත්වය (24)විවිධාකාර පෙලීම් ඇතිවීම (24)සිල්වත (24)මහා ආර්යා (24)සඟ ගුණ (24)ගති ලක්ෂනය අනුව (24)රාගක්ෂයෝ ද්වේෂක්ෂයෝ මෝහක්ෂයෝ නිබ්බානං (24)චිත්ත ප්‍රසාදයෙන් කටයුතු කිරීම (24)ආදීනව දැක අතහැරීම (24)අවිද්‍යා තෘෂ්ණා හේතුවෙන් මම ගොඩනැගීම (23)මුලාවක ජීවත් වීම (23)රූප, ශබ්ද, ගන්ද, රස, පහස, ධර්ම (23)හිංගි හිංසා කිරීම (23)ධර්මයට සූත්‍රයට විනයට බහා බැලිම (23)විඤ්ඤාණය (23)දූෂ්‍ය මානසිකත්වය (23)අනාගාමි (23)ගති ලක්ෂණ (23)හේතු පල ක්‍රියා දාමය (23)පෘතග්ජන මානසිකත්වය (23)අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ ක්‍රියා (23)තිරිසන් සංඛාර (23)නිවන් මාර්ගය වැසිම (23)කර්ම විපාකය පලදීම (23)කැඩෙන, බිදෙන, විනාශවන.... (23)දානය (23)ගන්දබ්බයා (22)මරණ (22)චිත්තක්ෂණ 17 (22)අසහනකාරි මානසිකත්වය (22)අනත්ථං අසාරකට්ඨෙනංති (22)ධර්මතාවය (22)අදහස තුලින් අවබෝධය (22)ලෝක පාලන ක්‍රමය (22)කසින භාවනාව (22)ආනාපානසති භාවනාව (22)ඝටීකාර අනිගාමී උත්තමයා (22)කාලය (22)මනා සිහියෙන් සිටීම (22)නිවන් සුවය (22)දෘෂ්ඨිගත වීම (22)අනිච්ඡ, දුක්ඛ, අනත්ථ, අසුභ (22)ගන්දබ්බ අවස්ථාව (22)රහතන් වහන්සේගේ ස්වාභාවය (22)ඥාන සම්පයුත්ත වීම (22)ස්කන්ධ පංචකය (21)ඥාන ගෝචර (21)පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මතාවය දැකීම (21)සසර ගමන (21)යම්පිච්ඡං න ලබති තම්පි දුක්ඛං (21)චක්ඛුංච පටිචිච රූපේච උප්පජිජති චක්ඛු විඤ්ඤාණං (21)යෝ පටිච්චසමුප්පාදං පස්සති සෝ ධම්මං පස්සති (21)දම් ගුන ගාථාව (21)ප්‍රඥා චක්ෂුසය (21)වටිනාකමක් දැනෙන දෘෂ්ටිය (21)ධර්මාවබෝධය ලැබුවන් (21)පරමස්සාස (21)සම්පස්සජා වේදනා (21)රාග ද්වේෂ මෝහ සිත් දැකිම (21)අමනුෂ්‍ය බලපෑම් (21)බ්‍රහ්ම කල්පික මනුශ්‍යයා (21)අවිද්‍යාවේ නිගමන (21)සත්ව හිංසාව (21)උප්පාද වයට්ඨේන අනිච්ඡා (21)අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ නැගීම (21)විඤ්ඤාණ ආහාර (21)කර්මජ රූප (21)සතර සතිපට්ඨානයේ සිත පිහිටීම (20)මතකසටහන් (20)විවිධාකාර ක්‍රම (20)දේව කථා (20)දස කසින (20)අවිද්‍යා සහගත හටගැනීම (20)වචී සංඛාර (20)කාම ලෝක අනාතයි (20)දස අකුසලයෙන් වෙන්වීම (20)ආස්වාද වින්දනය පහලවීම (20)හේතු පච්චය (20)සුක්ඛං - සුක්ඛ විපාකං (20)යද නිච්චං තං දුක්ඛං යංදුක්ඛං තදනත්තා (20)ඒතං ශන්තං ඒතං ප්‍රනීතං යදිදං සබ්බ සංඛාර සමතෝ (20)ගති ලක්ෂනය මතුවිම (20)සෙත් පැතීම් (20)මෙත් වැඩිම (20)කර්ම බලවේග (20)සසර ගමනක ස්වාභාවය (20)සිතුවිලි ක්‍රියා වදන් පිරිසිදු කිරීම (20)ජාති ධර්ම (20)ධර්ම අධර්ම (20)මූල ධර්මය තේරුම් ගැනීම (20)යං ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං (20)මානසිකත්වය ගොඩ නැගීම (20)සෘද්ධි (20)ඡන්දරාගය (20)නිවන් දකින මග ක්‍රියාත්මක කිරීම (20)කැමතිසේ නැති ලෝකය (19)නොපෙනෙන ලෝකයේ කර්ම විපාක (19)ක්‍රමවේදය සසදා බැලිම (19)පුඤ්ඤාභිසංඛාර, අපුඤ්ඤාභිසංඛාර, ආනෙඤ්ජාභිසංඛාර (19)කේන්දරය (19)භව පච්චයා ජාති (19)කල්ලං කල්ල විපාකං (19)ජරා මරන සෝක පරිදේව ....ගොඩ ගසා ගැනිම (19)කාය සංඛාර (19)සර්ව චිත්ත සාධාරණ චෛතසික (19)උදය වැය ඥාණය (19)ඉහ ආත්ම සුඛ විහරණය (19)ආටානාටිය සුත්‍රය (19)සංඛාර දුක්ඛ (19)ස්කන්ද,ධාතු,ආයතන,පටිච්චසමුප්පාද වශයෙන් (19)පුන්‍ය සෘද්ධි (19)මිථ්‍යා අස්ඨාංගික මාර්ගය (18)ඒවං උපසංහරති (18)අට්ඨීයති (18)හේතු ඵල ක්‍රියාදාමය (18)හිමිකම් ලැබීම (18)සංස්පර්ෂ (18)කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය (18)ශාන්ත ප්‍රණීත බව වැටහීම (18)අසාර ලෝකයේ ලැබීමට කිසිවක් නති බව (18)නිසි අනිසි බලා ගැනීම (18)අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ ගුන (18)ඇලීම ගැටීම මුලාව (18)කර්ම විපාක සෘද්ධි (18)ආර්ය විනයේ හුදකලාව (18)අහං අවේරෝ හෝති (18)වේදනා සංඥා සංඛාර විඤ්ඤාණ (18)මරණාසන්න මොහොතේදී (18)දහම් අවබෝධය ලැබීම (18)කුසල මූල පච්චයා සංඛාරා (18)ලෝකය නිර්මාණය වන පටිච්චසමුප්පාදය (18)සවිතක්ක සවිචාර (18)නිවන් මග කෙටියෙන් (18)තන්හා උපාදානයෙන් ජීවත් වීම (18)රාග ද්වේශ මෝහ සංසිදීම (18)වීත රාගී,වීත දෝෂී, විතමෝහී අරමුණු (18)චිත්තක්ෂණ (18)දේව ධර්මය (18)මන වඩන අරමුණු (17)විපාක සිත (17)මෙත් සිත වැඩිම (17)භාවනා කල යුත්තේ ආර්ය අෂඨාංගික මාර්ගය (17)උච්ජේද දෘෂ්ටිය (17)සම්මා සමාධි (17)සද්ධා, සීල, සුත, ත්‍යාග, ප්‍රඥා (17)ලෝකෝත්තර අර්ථ (17)අනාවරණ ඥානය (17)අකාලිකෝ (17)ද්වාත්තිංසාකාර භාවනාව (17)දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍යය (17)හේතු ඵල න්‍යාය (17)දස අකුසල ගති (17)පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය (17)සීලබ්බත පරාමාසය (17)පස්සාස දහම් (17)සත්ධර්ම ශ්‍රවණය (17)කාම අදහස් ඇතිවීම (17)අනිච්චං ඛයට්ටේන (17)පංචකාම ආස්වාද (17)අමනුෂ්‍ය බලවේග (17)විසුද්ධි (17)පටිච්ච සමුප්පාදය දැකිම (17)ගතියට ගතිය එකතු විම (17)මාරයා පරාජය (17)ප්‍රේත අත්බැව් (17)යහපත් අයහපත් ක්‍රියා (17)වටිනාකමක් තිබේද නැද්ද බැලිම (17)මෝහ සිත (17)සත්පුරුෂ සංසේවනය ලැබීම (17)ආර්ය සමාධි (17)පංචකාමයෙන් ඇලලීම (17)සංඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණ (17)පිනවන දේ (17)නිච්ජ සුඛ අත්ත සුභ අවිද්‍යාව (17)ආස්වාද දෙනදේ (16)නය ගෙවන ක්‍රමය (16)සිව්වනක් පිරිස (16)පන් සිල් (16)මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව (16)විචිකිච්ඡා (16)ප්‍රසාද රූප (16)කාය දසක (16)මායාවේ අසාරත්වය (16)සමුපයුත්ත පටිච්චසමුප්පාදය (16)ඉදංපච්චයතා පටිච්ච සමුප්පාදය (16)ප්‍රිය භාවය (16)රහතන් වහන්සේ ආස්‍රව ක්ෂය කලා (16)සෝපාදිශේෂ නිර්වාණය (16)ආර්ය විනයේ ලෝකය (16)අතීත වර්තමාන අනාගත (16)ඌනතාවය පූර්ණවීම (16)සිතිවිලි ක්‍රියා වදන් (16)ආර්ය ධ්‍යාන (16)සංවර වීම (16)ආර්ය මාර්ගය වඩන හැටි (16)දුක හට ගන්නා ක්‍රමවේදය (16)හේතු පල දැකීම (16)ආනන්තරිය පාප කර්ම (16)පංච උපාදානස්කන්ධය (16)මනෝද්වාර (16)පාපකර්ම පලදිම (16)ප්‍රඥා ගෝචර මනස (16)ධ්‍යාන ලැබීම සිදුවීම (16)හේතු නැත්නම් පලයක් නැත (16)අවිද්‍යා තෘෂ්ණාව දුරු කිරීම (16)නැන්දා ලේලි අවුල (16)අත්ති කම්ම භවෝ අත්ති උප්පත්ති භවෝ (16)ආදීනව ආදීනව ලෙස දැකීම (16)චන්දරාගය ගොඩනැගීම (16)රූප, ශබ්ද, ගන්ද, රස, පොට්ටබ්බ කාම (16)උපත, විපරිනාමය, එහි අවසානය (15)මටද හැමදෙනටද අවිද්‍යා සංඛාර අනිචයි දුක්ඛයි අනත්ථයි.. (15)විපාකස්කන්ධය (15)අනිච්ච් දුක්ක අනත්ථ (15)චුති සිත (15)නිවන් දකින මග (15)අනුලෝම ශාන්තිය (15)ජනපද නිරුක්තිය (15)පස්සද්ධි සම්බොජ්ඣංගය (15)බුදු පියානන් වහන්සේ (15)ධර්මතාවයකින් මෙහෙය වීම (15)අභි සංඛාර (15)ජරා මරන සෝක .... දුක බව වැටහීම (15)පරමාර්ථය (15)විචිකිච්ඡාව (15)දස පාරමිතා (15)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැටහීම (15)සමත විදර්ශනා යුගනත්නව වැඩිම (15)ඇලීම ගැටීම දුරුකිරීම (15)අසාරත්වය වටහා ගෙන කටයුතු කිරිම (15)කර්ම විඤ්ඤාණය (15)දානය දිය යුතු ආකාරය (15)ප්‍රියයි මනාපයි කියා ගැනිම (15)ලාභ, කීර්ති, ප්‍රසංසා වලට ගිජුවීම (15)ධ්‍යාන අංග (15)යුතුකම යුතුකම් ලෙස කිරීම (15)විපාක විඤ්ඤාණ (15)පරිසරය සකස් වන හැටි (15)දස්සනේන පහාතබ්බ (15)අවිද්‍යා නිරෝධෝ සංඛාර නිරෝධෝ (චක්‍රයයි) (15)යෝ ධම්මං පස්සති සෝ මං පස්සති (15)වේදනා ස්කන්ධය (15)ලෝක ස්වාභාවය තේරුම් ගැනීම (15)ජය ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ (15)මෝහ (14)ආලෝක (14)වන්දි ගෙවා නිදහස් වීම (14)ආපෝ තේජෝ වායෝ පඨවි නිසා හට ගත් දේ (14)