දහම් කරුණු

දේශනා වල සුලභව යෙදෙන දහම් කරුණු පහත දැක්වේ. අවශ්‍ය කරුණ මත ක්ලික් කර ඊට අදාළ දේශනා සොයා ගන්න.

නිවන් මග (2244)ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් (1644)භාවනාව (1350)ලෝක විග්‍රහය (974)පටිච්චසමුප්පාදය (905)දාන කථා (903)අභිධර්මය (669)අකුසල් (590)විපාක (560)නිවනට අදාල කරුනු (538)සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම (528)ත්‍රිවිධ රත්නය (526)විශ්ව සම්භවය (519)නිවන් මගේ ගැටලු (488)සතර මාර්ග ඵල (479)ත්‍රිලක්‍ෂණය (479)උපමාවක් (474)පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් (463)පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් (450)සූත්‍ර විග්‍රහ (442)නිවන (403)චිත්තය (397)සෝවාන් ඵලය (383)දස පුණ්‍ය ක්‍රියා (347)කර්මස්ථාන (290)ගාථා විග්‍රහ (278)බුද්ධ විෂය (277)අනිච්ච (275)පූජා (265)පිං (262)චතුරාර්ය සත්‍යය (252)ලෞකික රාමුව (251)විඤ්ඤාණ (250)ශිල්ප ශාස්ත්‍ර (234)හේතු පල (231)පංචස්කන්ධය (230)ධ්‍යාන (228)ශීලය (223)මෛත්‍රී (211)දිව්‍ය ලෝක (209)කර්ම විෂය (193)විදර්ශනාව (193)සතර සතිපට්ඨානය (186)සංඛාර (182)අවිද්‍යාව (180)සිත (176)දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය (176)දස සංයෝජන ධර්ම (176)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය (167)කර්ම ශක්තිය (167)නිරුක්ති (166)ඕරම්භාගීය සංයෝජන (157)සෝතාපන්න වීම (152)ධර්මය රත්නය (149)කර්ම විපාක තීරණය වීම (149)ධර්ම (143)අනාපාන සති භාවනාව (143)රූපස්කන්දය (142)මරණය (137)ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් (136)සීලය (134)නාම රූප (131)චාරිත්‍ර (127)ලෝභ (123)විනය (118)ඉන්ද්‍රිය භාවනාව (116)රාග සිත (110)ජාති (110)මෙත් සිත (109)නොපෙනෙන පාප (106)සෝතාපන්න වන ආකාරය (106)භව (106)සක්කාය දිට්ඨිය (104)රූප (101)කර්මස්තාන විග්‍රහ (99)ආස්වාදයෝ භයානකයි (98)පිං අනුමෝදනය (97)සුවිසි පට්ඨානය (92)ඛයට්ටේන අනිච්චා (91)ආර්යත්වය (88)සුගතිගාමී වීම (86)සලායතන (83)ශික්ෂා පද (82)අසුභ (81)සමාධි (81)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බැලීම (79)අස්සාස (78)බුද්ධ පූජා (77)බලාපොරොත්තු (76)හේතු ඵල (76)ඥාන (76)අරිය කාන්ත සීලය (75)පෙර කළ කර්ම (74)භූතයන් (73)චිත්ත විදි (68)වේදනා (68)පෙරේතයන් (65)පංච ඉන්ද්‍රිය (65)පංච නීවරණ (64)සප්ත බොජ්ඣංග ධර්ම (62)කර්මය (61)භාෂා (60)සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය (60)සංඝ රත්නය (59)රූප,වේදනා,සංඥා,සංඛාර,විඤ්ඤාණ,ස්කන්ධ (59)චෛතසික (58)අනත්ථ (58)උප්පත්ති (58)විදර්ශනා කිරීම (57)භවංග සිත (57)අත්හැරී නොඇලී මිදියෑම (57)කායානුපස්‌සනාව (57)උපමා කථාවක් (56)භාවනා ගැටලු (56)සම්මා දිට්ඨි (55)අට්ඨීයති හරායති ඡිගුච්ඡති (55)අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා (55)බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ (55)දාන (54)චිත්ත (53)මහා මංගල සූත්‍රය (53)සතර ආහාර (52)ලෝකොත්තර ගමන් මග (52)ධම්‌මානුපස්‌සනාව (52)පිරිත් ඇසීම (51)අත්දැකීමක් (50)ඵස්ස (50)දහම් සාකච්ඡා කිරීම (50)චිත්ත ප්‍රසාදය ඇතිවිම (50)පිරිත් සජ්ජායනා කිරීම (49)උපාදානය (49)කුසලය (49)බුදුගුණ කථා (48)දුක්ඛ (48)අසාරත්වය දැකීම (47)පුනරුප්පත්තිය (46)රාග සිත (45)අධයාපනය (45)ඡන්දරාගය දුරු කිරීම (44)ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව (43)ධාතු අවස්ථාව (42)පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, ධාතු (42)ආර්ය මෛත්‍රි භාවනාව (42)ඉන්ද්‍රිය නානත්වය (42)සාංඝික දාන (42)කර්ම කරන ක්‍රම (42)ආයතන හය (42)දස අනුස්සති (42)තෘෂ්ණාව (41)අවිද්‍යා නිගමන (41)හේතුවට ලැබෙන ඵල (41)සතර සතිපට්ඨානය (41)කාම රාගය (40)ඕරා වළල්ළ (40)ගති (40)හේතු ඵල (40)චරිතයට අනුකූල කර්මස්ථාන (39)අප්පමාදෝ අමත පදං (39)දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය (39)ධර්මාවබෝධය ලැබීම (38)ලෝක ස්වාභාවය (38)ආර්ය විනයේ කමා කරගැනීම (38)පාරමිතා (37)තෙරුවන් සමවත (37)හරයක් නැති බව වැටහීම (37)නාම ගෝත්‍ර (37)චුති පටිසන්ධි (37)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ අවබෝධය (36)චතුරාර්ය සත්‍ය දැකීම (36)චිත්‌තානුපස්‌සනාව (36)යථාර්තය දැකීම (35)සතර ආකාර දැකීම (35)දුක ගොඩ නැගීම (35)පෙර සිදුවීමක් (35)බ්‍රහ්ම අත්බව (34)සුද්ධාෂ්ඨක (34)ලෝභ ද්වේෂ මෝහ ක්‍රියා (34)පටිච්ච පමුප්පාද චක්‍රය (34)චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මයේ ස්වබාවය (34)ආලෝක සංඥාව (34)රාග ද්වේෂ මෝහ එකතු වීම (34)වේදනානුපස්සනාව (33)බෝධිය (33)හේතුවට අනුව ඵලය වේ (33)කර්මජ කය (33)කර්මස්ථාන වඩන ආකාරය (33)ධ්‍යාන සමාපත්ති (32)ආත්ම දෘෂ්ඨිය (32)ක්‍රම රටාව (32)පංච කාමය (32)කල්ල සුක්ඛං - කල්ල සුක්ඛ විපාකං (32)අත් බව (32)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැඩීම (31)බෝධිපූජා (31)කර්ම විපාකය (30)දානමය පින (30)චිත්තජ රුප (30)සෝවාන් ඵල ලාභියා (30)කුසලය (30)ඇස ඇවිල ගත්තේය (30)දහම් ඇස පහළවීම (30)චන්ද රාගයෙන් බැදීම (30)යෝනිසෝ මනසිකාරය (30)පටිභාන කවි (30)චන්දරාග නිරෝධය (29)හේතු නිරෝධයෙන් ඵල නිරෝධය (29)චුල්ලහස්තිපදොපම සූත්‍රය (29)මම මගේ කියා ගැනීම (29)පංචකාම ආස්වදයට මුල්වීම (29)තිලෝකුට්ට සුතය (29)ඛේනට්ඨේන අනිච්ඡා (29)පුන්‍යානුමෝදනා කර පිංදිම (29)දුක්ඛං භයට්ඨේන (29)අවංකයි, පිරිසිදුයි, පිවිතුරුයි, පබසරයි (28)අනන්තර පච්චය (28)මරණානුස්සතිය (28)රාගක්ෂය ද්වේෂක්ෂය මෝහක්ෂය වේනම් (28)කබලිංකාර ආහාර (28)නිරුක්ති පිළිබඳ (28)කළ්‍යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය (27)කාම ආස්‍රව (27)ප්‍රිය මනාප ආස්වාද (27)චිත්ත ප්‍රසාදය (27)තන්හාව (27)වස්තු රූපය (27)ප්‍රයෝග සම්පත්තිය (27)ප්‍රවෘත්ති පටිච්චසමුප්පාදය (27)මම මගේ දෘෂ්ටිය (27)රාග ද්වේෂ මෝහ කටයුතු අතහැරීම (27)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බලා අසාර බව දැනීම (27)සතර සතිපට්ඨානය වැඩීම (27)පටිසංධිය (26)බොජ්ඣංග ධර්ම වඩන අයුරු (26)ද්වේෂ සිත (26)පුඥ්ඥාභිසංඛාර (26)විවිධාකාර චාරිත්‍ර (26)දස අකුසලය (26)පිළිකුල් භාවනාව (26)අනන්තර සමනන්තර ප්‍රත්‍ය (26)ආර්ය ගති ලක්ෂණය (25)ප්‍රවෘත්ති විපාක (25)දේව ධර්මය (25)ඇස කන නාසය දිව කය මන (25)මානසිකත්වය (25)ත්‍රිජ කාය (25)දේව සංඛාර (25)ආදීනව දැක අතහැරීම (25)මස් මාංස (25)සමාජ සම්මත (25)මනෝ සංඛාර (25)ගුප්ත ශාස්ත්‍ර (25)අනත්ථං අසාරකට්ඨෙනංති (25)පස්සද්ධිය (24)අකම්ප්‍ය මානසිකත්වය (24)විවිධාකාර පෙලීම් ඇතිවීම (24)සිල්වත (24)සඟ ගුණ (24)මහා ආර්යා (24)ගති ලක්ෂණය අනුව (24)චිත්ත ප්‍රසාදයෙන් කටයුතු කිරීම (24)රාගක්ෂයෝ ද්වේෂක්ෂයෝ මෝහක්ෂයෝ නිබ්බානං (24)ධර්මයට සූත්‍රයට විනයට බහා බැලිම (24)සිතුවිලි ක්‍රියා වදන් කිරීම (24)ගති ලක්ෂණ (23)හේතු පල ක්‍රියා දාමය (23)පෘතග්ජන මානසිකත්වය (23)නිවන් මාර්ගය වැසිම (23)තිරිසන් සංඛාර (23)කර්ම විපාකය පලදීම (23)අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ ක්‍රියා (23)අනිච්ඡ, දුක්ඛ, අනත්ථ, අසුභ (23)ගන්දබ්බ අවස්ථාව (23)දානය (23)මුලාවක ජීවත් වීම (23)කැඩෙන, බිදෙන, විනාශවන.... (23)අවිද්‍යා තෘෂ්ණා හේතුවෙන් මම ගොඩනැගීම (23)විඤ්ඤාණය (23)රූප, ශබ්ද, ගන්ද, රස, පහස, ධර්ම (23)හිංගි හිංසා කිරීම (23)චිත්තක්ෂණ 17 (23)දූෂ්‍ය මානසිකත්වය (23)අනාගාමි (23)අසහනකාරි මානසිකත්වය (22)ලෝක පාලන ක්‍රමය (22)කසින භාවනාව (22)ආනාපානසති භාවනාව (22)ඝටීකාර අනිගාමී උත්තමයා (22)කාලය (22)නිවන් සුවය (22)මනා සිහියෙන් සිටීම (22)දෘෂ්ඨිගත වීම (22)රහතන් වහන්සේගේ ස්වාභාවය (22)ඥාන සම්පයුත්ත වීම (22)මරණ (22)සතර සතිපට්ඨානයේ සිත පිහිටීම (22)ගන්දබ්බයා (22)යම්පිච්ඡං න ලබති තම්පි දුක්ඛං (22)ධර්මතාවය (22)අදහස තුලින් අවබෝධය (22)සම්පස්සජා වේදනා (21)වටිනාකමක් දැනෙන දෘෂ්ටිය (21)ධර්මාවබෝධය ලැබුවන් (21)අමනුෂ්‍ය බලපෑම් (21)රාග ද්වේෂ මෝහ සිත් දැකිම (21)අවිද්‍යාවේ නිගමන (21)බ්‍රහ්ම කල්පික මනුශ්‍යයා (21)සත්ව හිංසාව (21)ලෝකය නිර්මාණය වන පටිච්චසමුප්පාදය (21)ජාති ධර්ම (21)අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ නැගීම (21)නිවන් මග කෙටියෙන් (21)කර්මජ රූප (21)උප්පාද වයට්ඨේන අනිච්ඡා (21)විඤ්ඤාණ ආහාර (21)සසර ගමන (21)පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මතාවය දැකීම (21)චක්ඛුංච පටිචිච රූපේච උප්පජිජති චක්ඛු විඤ්ඤාණං (21)දම් ගුන ගාථාව (21)යෝ පටිච්චසමුප්පාදං පස්සති සෝ ධම්මං පස්සති (21)ස්කන්ධ පංචකය (21)ඥාන ගෝචර (21)ප්‍රඥා චක්ෂුසය (21)පරමස්සාස (21)සුක්ඛං - සුක්ඛ විපාකං (20)යදනිච්චං තං දුක්ඛං - යං දුක්ඛං තදනත්ථා (20)සසර ගමනක ස්වාභාවය (20)ඒතං සන්තං ඒතං පණීතං යදිධං සබ්බ සංඛාර සමතෝ (20)සිතුවිලි ක්‍රියා වදන් පිරිසිදු කිරීම (20)සෙත් පැතීම් (20)මෙත් වැඩිම (20)කර්ම බලවේග (20)ගති ලක්ෂණය මතුවිම (20)සංඛාර දුක්ඛ (20)යං ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං (20)ධර්ම අධර්ම (20)සෘද්ධි (20)මූල ධර්මය තේරුම් ගැනීම (20)මානසිකත්වය ගොඩ නැගීම (20)නිවන් දකින මග ක්‍රියාත්මක කිරීම (20)දස කසින (20)මතකසටහන් (20)ඡන්දරාගය (20)දේව කථා (20)අවිද්‍යා සහගත හටගැනීම (20)වචී සංඛාර (20)විවිධාකාර ක්‍රම (20)කාම ලෝක අනාතයි (20)දස අකුසලයෙන් වෙන්වීම (20)ආස්වාද වින්දනය පහලවීම (20)හේතු පච්චය (20)ක්‍රමවේදය සසදා බැලිම (19)කේන්දරය (19)ඇලීම ගැටීම මුලාව (19)භව පච්චයා ජාති (19)කල්ලං කල්ල විපාකං (19)කාය සංඛාර (19)සර්ව චිත්ත සාධාරණ චෛතසික (19)අනිච්චං ඛයට්ටේන (19)උදය වැය ඥාණය (19)ඉහ ආත්ම සුඛ විහරණය (19)ජරා මරන සෝක පරිදේව ....ගොඩ ගසා ගැනිම (19)ආටානාටිය සුත්‍රය (19)ස්කන්ද,ධාතු,ආයතන,පටිච්චසමුප්පාද වශයෙන් (19)පුන්‍ය සෘද්ධි (19)කැමතිසේ නැති ලෝකය (19)නොපෙනෙන ලෝකයේ කර්ම විපාක (19)අනිච්ච් දුක්ක අනත්ථ (19)පුඤ්ඤාභිසංඛාර, අපුඤ්ඤාභිසංඛාර, ආනෙඤ්ජාභිසංඛාර (19)නිසි අනිසි බලා ගැනීම (18)ඉදංපච්චයතා පටිච්ච සමුප්පාදය (18)ශාන්ත ප්‍රණීත බව වැටහීම (18)අසාර ලෝකයේ ලැබීමට කිසිවක් නති බව (18)අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ ගුන (18)පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය (18)අහං අවේරෝ හෝති (18)කර්ම විපාක සෘද්ධි (18)ආර්ය විනයේ හුදකලාව (18)මරණාසන්න මොහොතේදී (18)වේදනා සංඥා සංඛාර විඤ්ඤාණ (18)පටිච්ච සමුප්පාදය දැකිම (18)කුසල මූල පච්චයා සංඛාරා (18)සවිතක්ක සවිචාර (18)දහම් අවබෝධය ලැබීම (18)රාග ද්වේශ මෝහ සංසිදීම (18)තන්හා උපාදානයෙන් ජීවත් වීම (18)චිත්තක්ෂණ (18)වීත රාගී,වීත දෝෂී, විතමෝහී අරමුණු (18)ආදීනව ආදීනව ලෙස දැකීම (18)මිථ්‍යා අස්ඨාංගික මාර්ගය (18)භාවනා කල යුත්තේ ආර්ය අෂඨාංගික මාර්ගය (18)දේව ධර්මය (18)ඒවං උපසංහරති (18)හේතු ඵල ක්‍රියාදාමය (18)අට්ඨීයති (18)සංස්පර්ෂ (18)කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය (18)හිමිකම් ලැබීම (18)ද්වාත්තිංසාකාර භාවනාව (18)ආර්ය විනයේ ලෝකය (17)සීලබ්බත පරාමාසය (17)හේතු ඵල න්‍යාය (17)රහතන් වහන්සේ ආස්‍රව ක්ෂය කලා (17)දස අකුසල ගති (17)පස්සාස දහම් (17)සත්ධර්ම ශ්‍රවණය (17)කාම අදහස් ඇතිවීම (17)අමනුෂ්‍ය බලවේග (17)විසුද්ධි (17)පංචකාම ආස්වාද (17)මනෝද්වාර (17)මාරයා පරාජය (17)පංච උපාදානස්කන්ධය (17)මෝහ සිත (17)ගතියට ගතිය එකතු විම (17)යහපත් අයහපත් ක්‍රියා (17)ආර්ය සමාධි (17)පංචකාමයෙන් ඇලලීම (17)සත්පුරුෂ සංසේවනය ලැබීම (17)පිනවන දේ (17)සංඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණ (17)වටිනාකමක් තිබේද නැද්ද බැලිම (17)සම්මා සමාධි (17)මන වඩන අරමුණු (17)විපාක සිත (17)මෙත් සිත වැඩිම (17)නිච්ජ සුඛ අත්ත සුභ අවිද්‍යාව (17)උච්ජේද දෘෂ්ටිය (17)දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍යය (17)සද්ධා, සීල, සුත, ත්‍යාග, ප්‍රඥා (17)අකාලිකෝ (17)ලෝකෝත්තර අර්ථ (17)ප්‍රසාද රූප (17)අනාවරණ ඥානය (17)මායාවේ අසාරත්වය (16)සමුපයුත්ත පටිච්චසමුප්පාදය (16)සෝපාදිශේෂ නිර්වාණය (16)අතීත වර්තමාන අනාගත (16)අනිච්ඡ, දුක්ඛ, අනත්ථ දැකිමෙන් (16)ප්‍රිය භාවය (16)සමත විදර්ශනා යුගනත්නව වැඩිම (16)අනිච්ච සංඥා (16)තුන් භවය (16)ඌනතාවය පූර්ණවීම (16)සිතිවිලි ක්‍රියා වදන් (16)ආර්ය ධ්‍යාන (16)ආර්ය මාර්ගය වඩන හැටි (16)හේතු පල දැකීම (16)දුක හට ගන්නා ක්‍රමවේදය (16)ආනන්තරිය පාප කර්ම (16)සංවර වීම (16)පාපකර්ම පලදිම (16)හේතු නැත්නම් පලයක් නැත (16)ප්‍රඥා ගෝචර මනස (16)නැන්දා ලේලි අවුල (16)ප්‍රේත අත්බැව් (16)ධ්‍යාන ලැබීම සිදුවීම (16)අත්ති කම්ම භවෝ අත්ති උප්පත්ති භවෝ (16)චන්දරාගය ගොඩනැගීම (16)ආස්වාද දෙනදේ (16)අවිද්‍යා තෘෂ්ණාව දුරු කිරීම (16)මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව (16)රූප, ශබ්ද, ගන්ද, රස, පොට්ටබ්බ කාම (16)නය ගෙවන ක්‍රමය (16)සිව්වනක් පිරිස (16)විචිකිච්ඡා (16)පන් සිල් (16)කාය දසක (16)අභි සංඛාර (15)විචිකිච්ඡාව (15)පරමාර්ථය (15)ධර්මතාවයකින් මෙහෙය වීම (15)ජරා මරන සෝක .... දුක බව වැටහීම (15)දානය දිය යුතු ආකාරය (15)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැටහීම (15)ඇලීම ගැටීම දුරුකිරීම (15)අසාරත්වය වටහා ගෙන කටයුතු කිරිම (15)උද්ධංභාගීය සංයෝජන (15)කර්ම විඤ්ඤාණය (15)ලාභ, කීර්ති, ප්‍රසංසා වලට ගිජුවීම (15)ධ්‍යාන අංග (15)විපරිණාම දුක්ඛ (15)ප්‍රියයි මනාපයි කියා ගැනිම (15)යුතුකම යුතුකම් ලෙස කිරීම (15)පරිසරය සකස් වන හැටි (15)දස්සනේන පහාතබ්බ (15)කාය කර්ම (15)විපාක විඤ්ඤාණ (15)අවිද්‍යා නිරෝධෝ සංඛාර නිරෝධෝ (චක්‍රයයි) (15)යෝ ධම්මං පස්සති සෝ මං පස්සති (15)වේදනා ස්කන්ධය (15)ලෝක ස්වාභාවය තේරුම් ගැනීම (15)කැමති සේ පැවැත්විය හැකි ලෝකයක් තිබේද (15)ජය ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ (15)චුති සිත (15)මටද හැමදෙනටද අවිද්‍යා සංඛාර අනිචයි දුක්ඛයි අනත්ථයි.. (15)පස්සද්ධි සම්බොජ්ඣංගය (15)විපාකස්කන්ධය (15)උපත, විපරිනාමය, එහි අවසානය (15)බුදු පියානන් වහන්සේ (15)උප්පාද, තිථි, භංග (15)