දාන කථාපිං පිං අනුමෝදනය

පිං අනුමෝදනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close