අභව්‍ය කාරනා හය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close