භාවනාවමෛත්‍රී පෙනෙන නිවනට ලෝක සත්වයාගේ බිය

පෙනෙන නිවනට ලෝක සත්වයාගේ බිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close