භාවනාවමෛත්‍රී වචන පෙළක් පසුපස යෑම

වචන පෙළක් පසුපස යෑම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close