භාවනාවමෛත්‍රී ස්නායු දුර්වල වීම

ස්නායු දුර්වල වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close