භාවනාවමෛත්‍රී ණය ගෙවන ආකාරය

ණය ගෙවන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close