සසරේ අනාත ස්වහාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close