දාන කථාපිංපිං අනුමෝදනය ඥාති ප්‍රේතයන්ට පිං දීම

ඥාති ප්‍රේතයන්ට පිං දීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close