නිවන් මග ආරම්මන විජානණ ලක්ඛණං චිත්තං

ආරම්මන විජානණ ලක්ඛණං චිත්තං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close