දාන කථාපිංපිං අනුමෝදනය ඥාති හිතෛශීන්

ඥාති හිතෛශීන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close