ආශ්‍රවයන්ගෙන් මිදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close