අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගීතාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා