අවිද්‍යා ආශ්‍රය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close