භාවනාවමෛත්‍රී නය ගෙවන ක්‍රමය

නය ගෙවන ක්‍රමය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close