arrow_drop_down_circle
නිවන් මග (2305)
ත්‍රිලක්‍ෂණය (491)පටිච්චසමුප්පාදය (935)අභිධර්මය (688)
ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් (1695)භාවනාව (1386)ලෝක විග්‍රහය (968)දාන කථා (929)අකුසල් (610)විපාක (572)නිවනට අදාල කරුනු (562)සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම (550)ත්‍රිවිධ රත්නය (541)විශ්ව සම්භවය (535)නිවන් මගේ ගැටලු (507)සතර මාර්ග ඵල (506)උපමාවක් (475)පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් (469)පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් (461)සූත්‍ර විග්‍රහ (456)නිවන (419)චිත්තය (411)සෝවාන් ඵලය (401)දස පුණ්‍ය ක්‍රියා (360)කර්මස්ථාන (302)අනිච්ච (284)ගාථා විග්‍රහ (283)බුද්ධ විෂය (282)පූජා (268)පිං (267)ලෞකික රාමුව (265)චතුරාර්ය සත්‍යය (263)විඤ්ඤාණ (258)පංචස්කන්ධය (241)ශිල්ප ශාස්ත්‍ර (239)හේතු පල (235)ධ්‍යාන (232)ශීලය (229)මෛත්‍රී (217)දිව්‍ය ලෝක (216)කර්ම විෂය (198)සතර සතිපට්ඨානය (198)විදර්ශනාව (197)සංඛාර (188)අවිද්‍යාව (186)දස සංයෝජන ධර්ම (185)දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය (184)සිත (181)කර්ම ශක්තිය (171)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය (170)නිරුක්ති (169)ඕරම්භාගීය සංයෝජන (166)සෝතාපන්න වීම (160)ධර්මය රත්නය (155)කර්ම විපාක තීරණය වීම (153)අනාපාන සති භාවනාව (148)ධර්ම (147)රූපස්කන්දය (144)සීලය (142)මරණය (139)ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් (138)නාම රූප (134)චාරිත්‍ර (132)ලෝභ (127)විනය (126)ඉන්ද්‍රිය භාවනාව (121)නොපෙනෙන පාප (115)මෙත් සිත (113)සෝතාපන්න වන ආකාරය (112)භව (112)ජාති (112)රාග සිත (111)සක්කාය දිට්ඨිය (108)රූප (103)කර්මස්තාන විග්‍රහ (101)පිං අනුමෝදනය (99)ආස්වාදයෝ භයානකයි (99)ඛයට්ටේන අනිච්චා (95)සුවිසි පට්ඨානය (95)ආර්යත්වය (91)සුගතිගාමී වීම (90)සලායතන (84)ශික්ෂා පද (83)අසුභ (82)සමාධි (82)අස්සාස (80)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බැලීම (79)අරිය කාන්ත සීලය (77)ඥාන (77)බුද්ධ පූජා (77)බලාපොරොත්තු (76)හේතු ඵල (76)භූතයන් (75)චිත්ත විදි (75)පෙර කළ කර්ම (74)වේදනා (69)පංච ඉන්ද්‍රිය (68)පෙරේතයන් (66)පංච නීවරණ (65)සප්ත බොජ්ඣංග ධර්ම (64)සංඝ රත්නය (63)කර්මය (62)උප්පත්ති (62)භාෂා (62)සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය (61)බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ (60)අනත්ථ (60)භාවනා ගැටලු (60)රූප,වේදනා,සංඥා,සංඛාර,විඤ්ඤාණ,ස්කන්ධ (59)චෛතසික (59)භවංග සිත (59)චිත්ත (59)කායානුපස්‌සනාව (59)විදර්ශනා කිරීම (59)සම්මා දිට්ඨි (57)අත්හැරී නොඇලී මිදියෑම (57)අට්ඨීයති හරායති ඡිගුච්ඡති (56)උපමා කථාවක් (56)දාන (55)අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා (55)මහා මංගල සූත්‍රය (55)පිරිත් ඇසීම (54)ලෝකොත්තර ගමන් මග (53)කුසලය (52)සතර ආහාර (52)පිරිත් සජ්ජායනා කිරීම (52)උපාදානය (51)ධම්‌මානුපස්‌සනාව (51)ඵස්ස (50)දහම් සාකච්ඡා කිරීම (50)අත්දැකීමක් (50)චිත්ත ප්‍රසාදය ඇතිවිම (50)දුක්ඛ (49)පුනරුප්පත්තිය (47)අසාරත්වය දැකීම (47)ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව (46)රාග සිත (45)ඡන්දරාගය දුරු කිරීම (45)අධයාපනය (45)බුදුගුණ කථා (45)ආර්ය මෛත්‍රි භාවනාව (45)ඉන්ද්‍රිය නානත්වය (44)සතර සතිපට්ඨානය (44)දස අනුස්සති (43)සාංඝික දාන (43)කාම රාගය (43)පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, ධාතු (42)කර්ම කරන ක්‍රම (42)ආයතන හය (42)අවිද්‍යා නිගමන (42)චුති පටිසන්ධි (42)ආර්ය විනයේ කමා කරගැනීම (42)ධාතු අවස්ථාව (42)හේතුවට ලැබෙන ඵල (41)ගති (41)ලෝක ස්වාභාවය (41)තෘෂ්ණාව (41)හේතු ඵල (40)ඕරා වළල්ළ (40)දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය (40)චිත්‌තානුපස්‌සනාව (40)අප්පමාදෝ අමත පදං (40)චරිතයට අනුකූල කර්මස්ථාන (39)නාම ගෝත්‍ර (39)තෙරුවන් සමවත (38)ධර්මාවබෝධය ලැබීම (38)පාරමිතා (38)හරයක් නැති බව වැටහීම (37)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ අවබෝධය (37)චතුරාර්ය සත්‍ය දැකීම (36)බ්‍රහ්ම අත්බව (36)දුක ගොඩ නැගීම (35)චන්ද රාගයෙන් බැදීම (35)යථාර්තය දැකීම (35)සතර ආකාර දැකීම (35)පෙර සිදුවීමක් (35)කුසලය (35)ක්‍රම රටාව (34)සුද්ධාෂ්ඨක (34)චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මයේ ස්වබාවය (34) දහම් කරුණුmore_horiz
toc

පටන් ගන්නා අකුරෙන් සොයන්න

සූචිය

දහම් අවබෝධය හා මග වැඩීම පිණිස මෙම හදෑරුම් පෙදෙස පරිහරණය කරන්න

දහම් අවබෝධය හා මග වැඩීම පිණිස මෙම හදෑරුම් පෙදෙසට ඇතුල් වන්න

පිවිසෙන්න
import_contacts
radio

සදහම් දේශනා ගුවන්විදුලි නාලිකාව

අසන්න

සුදුසු දේශනාවක් අහඹු සේ තේරී ලැබේවා යන අදිටනින් පහත බොත්තම ඔබන්න.

තෝරා දෙන්න

 

closechevron_left