පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව ������������������������ ���������������

������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close