පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව ������������ ������ ���������������

������������ ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close