විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහමහා මංගල සූත්‍රය ��������� ������������������ ������������

��������� ������������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close